Ajankohtaista

| Marita Seitsalo

Muutos haastaa kristillisten kirkkojen lähetystyön

 nime_ing_ing
 M. Antola ja M. Vähäkangas 

Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research (NIME) järjestää lähetystyön tutkimuksen pohjoismaisen konferenssin 19.- 22.8.2007 Turussa.

| Marita Seitsalo

Mary Douglas in Memoriam

  
Tuottelias brittiläinen sosiaaliantropologi Mary Douglas (25.3.1921 – 16.5.2007) tuli tunnetuksi ennen kaikkea kulttuuria ja symbolijärjestelmiä koskevista teoretisoinneistaan. 

| Marita Seitsalo

Teologian alan väitös 18.5.2007

                    Minustako papiksi? Soveltavia opintojaan suorittava teologian opiskelija papin ammattikuvan ja identiteettinsä rakentajana Yliopiston teoria ja työn käytäntö opettavat toisiaan Työelämän ja yliopisto-opiskelun välillä…

| Marita Seitsalo

Väitös ekumeniikan alalta 25.5.2007

  
TM Ari Ojell väittelee 25.5.2007 kello 12 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”One Word, One Body, One Voice – Studies in Apophatic Theology and Christocentric Anthropology in Gregory of Nyssa” (Yksi Sana, Yksi Ruumis, Yksi Ääni: Tutkimuksia apofaattisesta teologiasta ja kristosentrisestä antropologiasta Gregorios Nyssalaisella).

| Marita Seitsalo

Väitös 5.5.2007: Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa

TM, FM Kai Alhasen sosiaalietikan alaan kuuluva väitöskirja, ”Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa” (Practices and Thought in Michel Foucault’s Philosophy), tarkistettiin Helsingin yliopistossa 5.5.2007. Vastaväittäjänä toimi professori Tuija Pulkkinen, Jyväskylän…

| Marita Seitsalo

Väitöstiedote: Pyhät naiset Venäjällä

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkija, FL Elina Kahla väittelee venäjän kielen ja kirjallisuuden alalta otsikolla ”Life as Exploit: Representations of Twentieth-Century Saintly Women in Russia” (Elämä kilvoitteluna: 1900-luvun pyhien naisten representaatioita…

| Marita Seitsalo

Uskonto ja sukupuoli -verkosto kokoaa yhteen eri alojen tutkijoita

Uskonnon ja sukupuolen tutkimiseen on selkeä tarve sekä Suomessa että kansainvälisestikin. Tähän tarvitaan eri alojen tutkijoiden panosta, toteaa TM Annukka Kalske.

| Marita Seitsalo

Väitös: Kirkko, Kekkonen ja kommunismi poliittisina kriisivuosina 1958-1962

TL Ville Jalovaaran tutkimuksessa selvitetään, miten Suomen luterilaisen kirkon piispat ja Kotimaa-lehti suhtautuivat tähän aikakauteen. Väitöskirjan rajavuosille sijoittuu poliittisen historian tutkimuksessa runsaasti käsitellyt syksyn 1958 yöpakkaskriisi ja marraskuun 1961 noottikriisi….

| Marita Seitsalo

Kirjauutuus: Mikael Agricola. Elämä ja teokset

agricola_pressi_ingProfessori Simo Heinisen kirjoittama Agricolan juhlavuoden pääteos Mikael Agricola. Elämä ja teokset on kattava kokonaisesitys kirjakielemme perustajasta ja uskonpuhdistajasta (n. 1507-1557).

| Marita Seitsalo

Legitimitet och moral: tvärvetenskapligt forskningsprojekt (2005-2008)

Vad betyder det när vi hävdar att det finländska rättssamhället är legitimt?  Projektet Legitimitet och moral försöker fördjupa vår förståelse av begreppet legitimitet, säger professor Tage Kurtén.

| Marita Seitsalo

Kvinnor i science fiction-filmer granskades

– För att förstå religionen idag måste vi se också på populärkulturen, som ju är en rätt central del av mångas liv idag, säger Sofia Sjö.

| Marita Seitsalo

Joensuu: Gradutallin virtuaalipilttuusta potkua esteettömään opiskeluun

Joensuun yliopistossa aloitettiin tammikuussa 2006 ortodoksisen teologian oppiaineryhmän kehittämishanke. Tavoitteena oli kehittää opinnäytetöiden ohjausprosesseja ortodoksisen teologian oppiaineryhmässä (entinen ortodoksisen teologian laitos).

| Marita Seitsalo

Mielen historian huippuyksikössä keskitytään mm. tunteiden historian tutkimiseen

 risto_saarinen_ing
Risto Saarinen 

Teemme aatehistoriallista perustutkimusta. Yksi painopistealue on viime vuosina ollut tunteiden historia. Tunsivatko antiikin ja keskiajan ihmiset samoja tunteita kuin me nyt tunnemme. Ainakin tunteiden luetteloissa tietyt perustunteet, suru, ilo, pelko, viha, kateus, häpeä, sääli, ystävällisyys ovat pysyneet samanlaisina, kertoo Risto Saarinen.

| Marita Seitsalo

Kirjauutuus: Puheenvuoro inhimillisen uskonnollisuuden puolesta

     Merenlahdelta ilmestyi tammikuun puolivälissä uusi teos Ihmisen näköinen Jumala Otavan kustantamana. Raamatun kertomuksia on osattava tulkita Raamattu on inhimillinen kirja. Se ei ole historiallisesti erehtymätön, vaan sidoksissa oman aikansa…