Ajankohtaista

| Marita Seitsalo

HY:n teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto esittää konsistorille laitosten lakkauttamista

Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto tuki yksimielisesti 16.2.2009 esitystä tiedekunnan rakenteellisesta kehittämisestä. Tiedekuntaneuvosto esittää konsistorille, että nykyiset viisi ainelaitosta taloushallinnollisina yksikköinä lakkautetaan, ja että tiedekunta toimii yhtenä taloudellisena vastuuyksikkönä 1.1.2010 lähtien. Tiedekuntaneuvoston päätös noudattaa konsistorin aiempaa periaatelinjausta.

| Marita Seitsalo

Teuvo Laitilan uusi teos tarjoaa näkökohtia kristityn ja muslimin dialogiin

Abrahamin vieraanvaraisuus – Näkökohtia kristityn ja muslimin dialogiin -teoksen painopiste on kristityn ja muslimin dialogin opillisissa ongelmissa. 

| Jaakko Olavi Antila

SKHS:lle neljä uutta kunniajäsentä

Suomen kirkkohistoriallisen seuran (SKHS) vuosikokous kutsui 19.1.2009 neljä uutta kunniajäsentä, professori Ingun Montgomeryn (Ruotsi), professori Pentti Lempiäisen, professori Hugh McLeodin (Iso-Britannia) ja piispa Gustav Björkstrandin. Seura kutsuu kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka ovat edistäneet merkittävästi kirkkohistoriallista tutkimusta. Seuralla on tällä hetkellä 12 elossa olevaa kunniajäsentä.

| Jaakko Olavi Antila

SKHS:n pro gradu -palkinnon saaja tutki katolista kirkkoa television ja elokuvien kautta

Suomen kirkkohistoriallisen seuran (SKHS) vuoden 2008 gradupalkinto myönnettiin teologian maisteri Jussi Haavistolle hänen tutkielmastaan Kummisetien katolinen kirkko – Kummisetä-trilogian ja Sopranos-televisiosarjan välittämä kuva katolisesta kirkosta. Tutkielma kuuluu yleisen kirkkohistorian alaan ja se on hyväksytty Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa arvosanalla laudatur. Palkinnon saaja julkistettiin SKHS:n vuosikokouksessa 19.1.2009.

| Marita Seitsalo

VT:n tutkijoiden kongressin nettisivut avattu

Helsingissä 2010 järjestettävän kansainvälisen Vanhan testamentin tutkijoiden kongressin nettisivut avattiin 15.1.2009.  Sivuston osoite on http://www.helsinki.fi/teol/pro/iosot/

| Marita Seitsalo

Ulkopuoliset lähteet tärkeitä Uuden testamentin tutkimuksessa

Uuden testamentin tutkimusta ei ole hyödyllistä rajata vain Uuden testamentin kirjoitusten ja niiden syntyhistorian ja -olosuhteiden tutkimiseen. Tärkeitä ovat myös muut samanaikaiset ja jopa vähän myöhäisemmät lähteet. Tätä korosti gnostilaisuuden ja varhaiskristillisen kirjallisuuden professori Antti Marjanen virkaanastujaisesitelmässään 3. joulukuuta.

| Marita Seitsalo

Naiset jäävät varjoon kantasolututkimuksessa

Ihmisalkion solujen tutkimus paljastaa käsityksiä luonnollisen ja luonnottoman rajoista. Aihetta käsitellään seminaarissa 10.12.2008.

| Marita Seitsalo

Professori Paavo Kettunen kansainvälisen käytännöllisen teologian akatemiaan

Joensuun yliopiston käytännöllisen teologian professori Paavo Kettunen on kutsuttu International Academy of Practical Theologyn (IAPT) jäseneksi. Jäsenyyttä ei voi hakea, vaan sinne pitää alan asiantuntijoiden suositella ja valinta tehdään tieteellisen toiminnan arvioinnin perusteella.
 

| Elina mattila-Niemi

Akatemialta rahoitusta varhaiskristillisten roolien tutkimukseen

Teologian tutkijat ovat saaneet rahoitusta uusiin hankkeisiin, jotka koskevat muun muassa varhaiskristillisiä ammatteja ja liike-elämän etiikkaa.

| Marita Seitsalo

Islamin kotoutuminen etenee hyvin

Islam on kasvanut lyhyessä ajassa yhdeksi Suomen merkittävimmistä vähemmistöuskonnoista ja sen kasvu jatkuu edelleen. Muslimien uskonnolliset tarpeet otetaan kasvavassa määrin huomioon eri yhteiskunnan sektoreilla, kuten koulussa.

| Janet Ingman

ÅA: doktorsavhandling i dogmatik

TL Patrik (Andreas) Hagmanin väitöskirja dogmatiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin teologisessa tiedekunnassa perjantaina 10.10.2008. Väitöskirjan otsikkona on: Understanding Asceticism. Body and Society in the Asceticism of St Isaac of Nineveh.

| Elina Mattila-Niemi

Helsingin yliopisto: Uusi maisteriohjelma uskontojen historiasta

Yhteispohjoismainen ohjelma alkaa syksyllä 2009

Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa alkaa syksyllä 2009 yhteispohjoismainen maisteriohjelma Religious Roots of Europe (RRE). Ohjelma on englanninkielinen ja kaksivuotinen.

| Marita Seitsalo

Joensuun yliopisto: väitös kirkkohistorian alalta 4.10.2008

TM Kaija Santin väitöskirja kirkkohistorian alalta esitetään tarkastettavaksi Joensuun yliopiston teologisessa tiedekunnassa 4.10.2008. Väitöskirjan otsikko on ”Sanankuulijasta sananjulistajaksi. Naisten asema Inkerin luterilaisissa maalaisseurakunnissa 1917 – 1939”. Vastaväittäjänä toimii professori Pirjo Markkola (Åbo Akademi) ja kustoksena professori Hannu Mustakallio (Joensuun yliopisto).

| Marita Seitsalo

Tutkimus: Uusi henkisyys ja karismaattinen kristillisyys kiinnostavat suomalaisia

Kirkon tutkimuskeskus kartoitti Suomen uskonnolliset yhteisöt:
Uusi henkisyys ja karismaattinen kristillisyys kiinnostavat suomalaisia

Suomen uskonnollinen kenttä on viimeisen parin vuosikymmenen aikana pirstaloitunut.

Kirkon tutkimuskeskuksen Uskonnot Suomessa -hanke on vuodesta 2006 lähtien kartoittanut Suomessa toimivia uskonnollisia yhdyskuntia, liikkeitä ja erilaisia järjestöjä. Hankkeen elektronisessa tietokannassa www.uskonnot.fi on jo yli 800 organisaatiota ja ryhmää. Niiden paikallisyhteisöt mukaan laskettuna Suomessa on yli 3 000 organisaatiota, joissa on mahdollista toteuttaa hengellistä elämää.

Uskonnot Suomessa -hankkeen tulokset julkistettiin kirjana 1.9. 2008 kulttuurikeskus Caisassa, Helsingissä. Yleistajuisen Uskonnot Suomessa 2008
-käsikirjan on kirjoittanut tutkija FT Kimmo Ketola työryhmineen.

Kirja esittelee noin 300 Suomessa toimivaa uskonnollista yhteisöä ja uskonnollisen taustan omaavaa järjestöä, niiden oppeja, elämäntapoja ja rituaaleja. Kirjan valmisteluvaiheessa on konsultoitu eri yhteisöjen edustajia. Tietokannassa on ollut myös mahdollisuus palautteeseen.

| Marita Seitsalo

Åbo Akademi: Väitös Uuden testamentin eksegetiikan alalta 26.5.

TL Vesa (Mikael) Ollilaisen väitöskirja Uuden testamentin eksegetiikan alalta esitetään tarkastettavaksi Åbo Akademin teologisessa tiedekunnassa maanantaina 26.5.2008.

| Marita Seitsalo

Lukijakysymys: Mitä on prosessiteologia?

Nimimerkki JJR kysyy: Mitä ovat prosessiteologia ja Alister McGrathin "scientific theology"? Yliopistonlehtori Timo Koistinen vastaa.

| Marita Seitsalo

Lukijakysymys: Onko Jumalasta olemassa piirrosta?

Teologia.fi-lukija kysyy 12.5.2008 "onko Jumalasta olemassa piirrosta, taulua tai muuta vastaavaa näköisteosta?" Teologian tohtori Juha Malmisalo vastaa:

| Marita Seitsalo

JoY: Väitös Uuden testamentin eksegetiikan alalta 6.5.2008

Teologian maisteri Mikael Sundkvist käsittelee Joensuun yliopistossa tarkastettavassa Uuden testamentin eksegetiikan väitöskirjassaan apostoli Paavalin suhdetta Mooseksen lakiin.