Ajankohtaista

| Erica Pottier

Sodan ja rauhan kirkot Ukrainassa ja Venäjällä

Teologian ja uskonnontutkimuksen päivillä 19.5.2022 kuultiin asiantuntijoiden puheenvuoroja sekä paneelikeskustelu aiheesta ”Sodan ja rauhan kirkot Ukrainassa ja Venäjällä”, jota Teologia.fi oli seuraamassa. Ukrainassa hiljattain puhjenneen sodan johdosta aihe on herkkä, mutta tärkeä. Miten kirkko toimii tai pyrkii toimimaan sodan keskellä?

| Marika Torp

Hur utvecklas tron och identiteten hos unga baptister?

Sara Högbergs magisteravhandling i praktisk teologi handlar om hur tro och religiös identitet har formats hos sex unga finlandssvenska baptister. Hon kom till slutsatsen att sociala relationer spelar stor roll för att utveckla en tro.

| Toni Koivulahti

Teologinen Aikakauskirja 2/2022 on ilmestynyt!

Teologisen Aikakauskirjan uusin numero on julkaistu.

| Miiu Hasan

Kolmen uskonnon kuunteleva keskustelu kirjoituksista 21.3.2022: Luomakunnan tulevaisuus ja toivo

Kolmen uskonnon keskusteluja on järjestetty Suomessa jo reilun kymmenen vuoden ajan ja niissä on tarkoitus lähestyä tärkeitä teemoja valittujen pyhien tekstien ja niiden pohjalta käydyn keskustelun ja kysymysten avulla.

| Toni Koivulahti

Podcast: Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät 2022

Teologia.fi:n Podcast haastatteli kolmea Teologian ja uskonnontutkimuksen päivillä 2022 esitelmöinyttä tutkijaa heidän esitelmänsä aiheesta ja tutkimuksestaan yleisesti.

| Erica Pottier

Maisterintutkielmahaastattelu: Antavatko valtamediat äänen antisemitismille?

TM Janica Pörhönen tarkastelee käytännöllisen teologian maisterintutkielmassaan ”Antisemitismin kehystäminen Ylen, Helsingin Sanomien ja Turun Sanomien journalistisissa sisällöissä vuonna 2020” antisemitismin käsittelyä ja esittämistä erilaisten artikkelien sekä uutisten kautta.

| Toni Koivulahti

Teologia.fi:n opiskelijatoimitus etsii uusia jäseniä!

Helsingin yliopiston maisterivaiheen opiskelija tai tohtorikoulutettava, haluatko oppia tiedeviestintää ja osallistua teologisen tutkimuksen popularisointiin?

Hae Teologia.fi:n opiskelijatoimitukseen!

| Erica Pottier

Ovatko kirkon ovet auki myös pienimmille? Väitöskirjatutkimus vauvamusiikkitoiminnasta kirkkotilassa Suomessa ja Tanskassa

Aino-Elina Kilpeläisen väitöskirja tarkastelee miten vauvamusiikkitoiminta mahdollistaa kristillisen tradition ja spiritualiteetin tukemista evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksessa.

| Talvikki Ahonen

Kirkosta eroamisen taustalla näkyvät useimmin taloudelliset syyt

Kirkkoon kuuluvien määrä on laskenut voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Eroamisen tahti kiihtyy, ja samaan aikaan uusien jäsenten määrä pienenee. Äskettäin Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistussa artikkelissa ”Miksi suomalaiset eroavat evankelis-luterilaisesta kirkosta?” selvitettiin syitä kirkosta…

| Noora Koivulahti

Teologinen Aikakauskirja 1/2022 on julkaistu!

Uuden visuaalisen ilmeen lisäksi TA ilmestyy jatkossa neljä kertaa vuodessa. Käy tutustumassa uudistettuun teologian laatujulkaisuun! Artikkelit CHRISTIAN SEPPÄNENItsensä näköinen Teologinen Aikakauskirja vuonna 2022 TEEMU PAUHATUOMAS MARTIKAINENArvio maahanmuutto­taustaisen väestön uskonnollisesta jakaumasta…

| Talvikki Ahonen

Totuudenjälkeisyys ja vaihtoehtoiset faktat murentavat demokratiaa

Karjalan teologinen seura (KTS) järjesti 14.–15.2.2022 symposiumin aiheena Totuus. Symposiumi järjestetään kahden vuoden välein ja tänä vuonna sitä vietettiin yhdeksättä kertaa.

| Ilkka Lindstedt

Koraani sai alkunsa myöhäisantiikin maailmassa

Koraanin sisällössä näkyvät monin tavoin sen synty-ympäristön erilaiset ajatusvirtaukset, kuten kristinusko ja juutalaisuus. Samoin kuin kristinuskossa, islaminkaan identiteetti ei syntynyt yhdessä yössä vaan oli vuosisatojen kehityskulkujen tulos.

| Anna-Liisa Rafael

Voiko Koraani parantaa ymmärrystämme Raamatusta?

Koraanista löytyy lukuisia myös Raamatusta tuttuja hahmoja ja kertomuksia. Raamatun tekstit tarjoavat siksi hyödyllistä taustamateriaalia koraanintutkijalle. Mutta entäpä päinvastoin: voiko Koraani parantaa ymmärrystämme Raamatusta?

| Teemu Pauha

Suhde Koraaniin on tunnesuhde

Koraani on mukana päivittäisessä islamilaisessa uskonnonharjoituksessa ulkomuistista resitoituna tekstinä, ei niinkään fyysisen kirjan lukemisena. Resitoiminen ruumiillistaa Koraanin tavalla, joka kietoo pyhän tekstin ja uskonnon harjoittajan tiiviisti toisiinsa.

| Sylvia Akar

Tarvitseeko Koraani sunnaa vai sunna Koraania?

”Joka tottelee lähettilästä, tottelee Jumalaa.” Mutta miten lähettilästä totellaan? Mistä muslimi voi tietää, mitä lähettiläs ja Jumala hänestä haluaa? Löytyykö vastaus Koraanista, sunnasta vai haditheista?

| Katja von Scöneman

Muuttaako islamilainen feminismi Koraanin sukupuolittuneet tulkinnat?

Muslimit ovat vasta pienessä määrin alkaneet kyseenalaistaa miesten valta-asemaa vahvistavia Koraanin tulkintoja. Islamilaisen feminismin nimissä toimivat tutkijat jaksavat kuitenkin korostaa Koraanin sukupuolten tasa-arvon puolesta puhuvaa sanomaa.

| Teemu Pauha

Pääkirjoitus: Onko Koraani väkivallan vai rauhan kirja?

Kun maailmalla tapahtuu islamilla perusteltu terrori-isku, mediassa alkaa väittely siitä, kannustaako Koraani pohjimmiltaan rauhaan vai väkivaltaan. Väittely on hedelmätön, koska koko kysymys on väärin asetettu.

| Laura Wickström

Den gröna Koranen – omtolkningar inför den ekologiska krisen

Förståelsen för hur den fysiska världen fungerar ur ett koraniskt perspektiv ökar möjligheterna att reagera på miljökrisen. (Om)tolkade principer om människans ansvar och plats i världen bidrar med teologisk grund i miljödiskussionen.