Ajankohtaista

| István Czachesz (suom. Nina Nikki)

Onko Raamattu meemi?

Meemin käsite on peräisin kulttuurievoluutioteoriasta, jossa sitä käytetään vastineena geenille. Tässä artikkelissa pohditaan, voiko Raamattua pitää meeminä.

| Risto Uro

Jäljittely kannattaa kulttuurievoluutiossa

Jäljittely ei välttämättä kuulosta luovalta toiminnalta. Siinä saattaa kuitenkin piillä yksi ihmiskunnan menestyksen salaisuuksista. Rituaalien tutkimus auttaa ymmärtämään jäljittelyn roolia kulttuurievoluutiossa.

| Elina Lapinoja & Jarkko Vikman

Seurakunnat ja muut antiikin yhdistykset tarjosivat enemmän verkostoja kuin oppia

Varhaisten kristittyjen yhteisöt mahdollistivat antiikin yhdistysten tavoin verkostoitumisen perheen ja suvun ulkopuolelle. Usein sosiaaliset suhteet olivatkin keskeisessä roolissa varhaisissa kristillisissä kokoontumisissa.

| Nina Nikki & Antti Vanhoja

Häijy luopio, hurskas marttyyri – Vastakkaiset Paavali-kuvat kulttuurievoluutiossa

Paavalia on rakastettu ja vihattu kaksi tuhatta vuotta. Kulttuurievoluution näkökulma auttaa selittämään, miten erilaiset käsitykset Paavalista ovat levinneet, menestyneet ja hyödyttäneet toisiaan.

| Pasi Hyytiäinen

Apostolien tekojen matka läpi vuosisatojen – Kirjurit paitsi välittivät traditiota myös tulkitsivat sitä uudelleen

Apostolien teoilla, kuten kaikilla Uuden testamentin teksteillä, oli noin 1400 vuoden kopiointihistoria takanaan ennen kuin tekstejä alettiin painaa suuremmassa mittakaavassa. Minkälainen tuo vuosisatoja kestävä matka oli ja mitä teksteille tapahtui sen aikana?

| Ronit Nikolsky (suom. Jutta Jokiranta)

Rabbiininen kulttuuri havainnollistaa kulttuurievoluution näkökulmaa

Raamattu on luonteeltaan kerronnallinen, rabbiininen perinne puolestaan teoretisoi ja luokittelee luodakseen järjestystä. Artikkeli selittää rabbiinisen perinteen nousua ihmisen kognition kehityksellä myyttisestä teoreettiseen.

| Tuomas Heikkilä

Geenit ja meemit ihmistieteilijän apuna

Ihmiseen ja hänen toimintaansa vaikuttavat tekijät muuttuvat hitaasti. Ihmisen omien arvojen ja ihanteitten tai olemisen reunaehtojen muutokset mitataan sukupolvissa. Pitkiä jatkumoita jahdatessaan tutkijan apuna ovat yllättävät tahot: algoritmit ja evoluutiobiologia.

| Jutta Jokiranta & Nina Nikki

Pääkirjoitus: Evoluutioteoria selittää uskontoa kulttuurin ja biologian näkökulmasta

Uskonto on kulttuurinen ilmiö, jonka taustalla vaikuttaa ihminen biologisena olentona. Sekä kulttuuria että biologiaa voidaan selittää evoluutioteorian avulla. Tämä teemanumero on omistettu 60 vuotta täyttävälle professori Petri Luomaselle, jonka akatemiahankkeessa varhaista kristillisyyttä tarkastellaan kulttuurievoluution näkökulmasta.

| Aleksi Enqvist

Voiko uskonnontutkimus pelastaa maailman?

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan Ymmärrä uskontoa – ymmärrä maailmaa -tapahtumasarjan Katsomukset ja ympäristökriisi -tilaisuuden tutkijapuheenvuorot avasivat näkökulmia ympäristökriisiin maailmankatsomuksellisena haasteena.

| Noora Koivulahti

Ehdota työryhmää Teologian ja uskonnontutkimuksen päiville 30.9. mennessä

Konferenssin teema on Uskonto ja vapaus: Haasteita ja tulevaisuudennäkymiä. Sessiot järjestetään lähtökohtaisesti paikan päällä.

| Noora Koivulahti

Korona kirkoissa -paneelikeskustelu 16.9. klo 18

Mikä tuo toivoa koronan keskellä? Miten jumalanpalveluksia järjestettiin poikkeusoloissa? Voiko ehtoollista viettää etänä? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Korona kirkoissa -paneelikeskustelussa.

| Noora Koivulahti

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat 2022 haettavana

Apurahoja myönnetään kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen.

| Noora Koivulahti

Kutsu kirjoittamaan Ortodoksian 62. vuosikirjaan (2022)

utsumme Ortodoksia-aikakauskirjan 62. vuosikertaan erityisesti kirjoituksia, jotka tarkastelevat ortodoksisen kirkon ja teologian suhdetta ympäristöön ja ekologiseen kriisiin.

| Carolina Myrskog

Mystiken blev till vetenskap: Donnerska institutet fyllde 65 år och gav ut en historik

Donnerska instiutet (DI) i Åbo fyllde 65 år i mars och firade detta genom att ge ut en historik med titeln: Mystik blir vetenskap. Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning 1956–2021.

| Talvikki Ahonen

Graduhaastattelu: Ukrainan kirkkopolitiikka muutoksessa

Kuinka Venäjän ortodoksinen kirkko on suhtautunut Ukrainan ortodoksien itsenäistymispyrkimyksiin?

| Peppi O'Connor

Podcast: Teologia.fi x Uskonnonfilosofia-podcast

Tutustu Teologia.fi:n yhteistyöjaksoihin Uskonnonfilosofia-podcastin kanssa!

| Erica Pottier

Graduhaastattelu: Millaista kirkon Facebook-viestintä oli koronapandemian ensimmäisen aallon aikana?

Anssi Vainikan maisterintutkielma käsittelee Kirkko Suomessa Facebook-kanavan viestintää koronapandemian ensimmäisessä aallossa keväällä 2020.

| Erica Pottier

Miten uskonnontutkimus vastaa kestävyyskysymysten ja ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin? Tarkastelussa Religion, Ecology & Diversity eli RED -tutkimusryhmä

Teologia.fi tutustuu Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 aikana teologisen tieteenalan tutkimusprojekteihin. Millaista tutkimusta teologian alalla tehdään juuri nyt?