Ajankohtaista

| Anton Berg & Katja Valaskivi

Miten kaupalliset kuvantunnistuspalvelut luokittelevat uskontoa?

Tekoälyä hyödyntävät kuvantunnistuspalvelut rakentavat käsityksiä uskonnosta dataistuneessa maailmassa. Tutkimuksessa paljastui, että Amazonin, Googlen ja Microsoftin palveluilla on kuitenkin rasistisia, kristillisiä ja kaupallisia vinoumia.

| Jaana Hallamaa

Onnettomuus – kohtalon isku, Jumalan rangaistus vai vahinkotapahtuma?

Onnettomuuksia pidettiin pitkään tapahtumina, joihin ihminen ei voi vaikuttaa. Maanjäristyksen tuhottua Lissabonin vuonna 1755 alettiin etsiä tutkimustietoon pohjautuvia selityksiä katastrofeille. Muutos näkyy yhä tavassamme suhtautua onnettomuuksiin.

| Aku Visala

Tulisiko robottia kohdella moraalisena toimijana?

Tieteisfiktiossa robottien ja ihmismäisten koneiden moraalinen kohtelu on tavallinen teema. Robotin huonosta kohtelusta on helppo närkästyä: Robotille oikeudet! Tosiasiassa aihe on hankala ja vie meidät ihmisyyden ydinkysymysten äärelle.

| Tuija Laine

Evankeliumia eteenpäin halvoilla massapainatteilla

Kuvitettuja tekstejä. Edullisia aapisia. Taskukirjoja. Traktaatteja. Varhainen kirjapainotekniikka oli reformaattoreiden tärkeä työkalu. Myöhemminkin kun uusi painotekniikka on kehitetty, se on vaikuttanut uskonnollisten liikkeiden levittämiseen.

| Raine Haikarainen

Miksi jaettuja kertomuksia tarvitaan autonomisen teknologian aikana?

Automatisaation sanotaan lisäävän turvallisuutta. Kaupallisen ilmailun turvallisuuskulttuurissa myös ihmisten elävällä kohtaamisella ja kokemusten jakamisella on ratkaiseva merkitys. Tästä uskonnolliset yhteisötkin voivat ottaa oppia.

| Olli-Pekka Vainio

Teologian ja avaruustutkimuksen rajapinnalla

Miten käy kristinuskon opetuksille, jos maapallon ulkopuolelta löytyy älyllistä elämää? Dogmatiikan professori Olli-Pekka Vainio arvioi Andrew Davisonin tuoretta aihetta käsittelevää kirjaa.

| Tiia Liuski & Janne Aalto

Kehittyvä teknologia haastaa sotilaspappien ammattitaitoa

Kehittyvien sotilasteknologioiden eettinen tarkastelu edellyttää, että ymmärretään yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen toimintaa sekä teknologian vaikutuksia niihin. Siksi sotilaspapeilla on oltava laaja-alaista, koulutukseen perustuvaa osaamista.

| Teologia.fi

Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen apurahat vuodeksi 2024 haettavana

Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen APURAHAT vuodeksi 2024 julistetaan haettavaksi.

| Teologia.fi

Teknologioiden teologiaa -keskustelutilaisuuden tallenne

Teknologioiden teologiaa -keskustelutilaisuus torstaina 7.9.2023 klo 17–19 Tiedekulmassa

| Talvikki Ahonen

Väitöshaastattelu: Kuinka ortodoksisen kirkon perinne sopii yhteen naisten ja lasten ihmisoikeuksien kanssa?

Tuore väitöstutkimus osoittaa, kuinka moderni ihmisoikeusajattelu ja -säännöstö voivat olla jännitteisessä suhteessa uskonnollisten yhteisöjen perinteisiin ja normeihin nähden. Elsi Takalan mukaan yleisiä ihmisoikeusperiaatteita ei varauksetta jaeta ortodoksisten paikalliskirkkojen piirissä.

| Raija Urama

Kolmen uskonnon keskustelua Joosefin tarinan äärellä

Kolmen uskonnon kuuntelevaa keskustelua Kirjoituksista käytiin 15. toukokuuta verkon välityksellä. Toukokuisena iltana Joosefin tarinan äärelle oli kokoontunut toistakymmentä juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin tradition edustajaa.

| Hanna Kaisa Piironen

Globaalisti paikalliset seurakunnat – Ylirajaisuus on keskeinen osa maahanmuuttajayhteisön elettyä uskontoa

Jatkuvasti monietnisemmässä Suomessa myös uskonnollisten yhteisöjen kirjo on entistä laajempi. Paikallisten seurakuntien ja globaalin kristinuskon välissä tapatuvat kulttuurien kohtaamiset kertovat maahanmuuttajayhteisöjen uskonnollisuuden monimuotoisuudesta.

| Talvikki Ahonen

Pääkirjoitus: Uskonnon ja siirtolaisuuden risteymiä

Uskonnolliset traditiot elävät ja liikkuvat paikasta toiseen niitä kantavien ihmisten mukana. Teemanumero sukeltaa uskonnon ja uskonnollisten yhteisöiden merkityksiin niin siirtolaisten lähtö- kuin kohdemaissakin.

| Talvikki Ahonen

Suomen orientaaliortodoksisten yhteisöjen toimintaedellytykset ja uskonnonvapaus

Orientaaliortodoksiset kirkot ovat tulleet osaksi suomalaista kristinuskoa viime vuosikymmeninä kansainvälisen siirtolaisuuden myötä. Yhteisöjen uskonnonvapauden toteutumiseen Suomessa vaikuttavat niiden resurssit ja muut toimintaedellytykset.

| Tuomas Zacheus

Rasismilla on kielteisiä vaikutuksia sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta

Rasismi perustuu kestämättömiin yleistyksiin ja niiden pohjalta muodostettujen ryhmien kohtelemiseen eriarvoisesti. Rasismin kokemukset heikentävät ihmisten uskoa koulutukseen ja tulevaisuuteen.

| Toni Koivulahti

Torjutun paluu: Ilmastosiirtolaisuus ja yksilön vastuu

Kuka kantaa vastuun ilmastosiirtolaisuuden lisääntymisestä? Ilmiöön liittyvät eettiset kysymykset ovat monimutkaisia ja usein kivuliaitakin. Osallistumalla yhteiskunnan normaaliin toimintaan joudumme jatkuvasti vaikeisiin tilanteisiin, joissa moraalisesti oikein toimiminen on yhä vaikeampaa.

| Ulla Siirto

Evankelis-luterilaiset seurakunnat pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tukijoina

Evankelis-luterilaisten seurakuntien toiminta on virkistynyt turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten saapumisen myötä. Ensi sijassa seurakuntien tuki on ollut humanitaarista ja alkuvaiheen asettumiseen liittyvää, mutta myös kotouttavaa ja seurakuntayhteyttä tarjoavaa.

| Ilona Blumgrund

Kristendom ger en ny referensram för livet efter flykt

Varför är religion en grund för asyl? Och hurdana frågor uppstår när asylsökanden och asylmyndigheter har olika syn på religionens natur? Vad är det som motiverar asylsökande till att konvertera?