| Jaakko Hämeen-Anttila |

Pyhä avioliitto

Martti Nissinen & Risto Uro (toim.): Sacred Marriages. The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity. Eisenbrauns: Winona Lake, Indiana 2008.

Pyhä avioliitto on aina kiehtonut mieliä. Antiikin verevät kuvaukset temppeliprostituutiosta ja uudemman tutkimuksen mietteet hedelmällisyyskultista tai maskuliinisen ja feminiinisen kohtaamisesta ovat yhtälailla kiehtovia. Nissisen ja Uron artikkelikokoelmassa lähdetään tutkimaan kuviteltua tai toteutuvaa sukupuolitettua suhdetta inhimillisen ja jumalallisen maailman välillä Välimeren kulttuuripiirissä.

Yksittäiset artikkelit keskittyvät kukin omaan alueeseensa mutta koko kirjassa nousee vahvasti esille kysymys siitä, ovatko tämän kulttuuripiirin samankaltaisuudet merkki yhteisestä traditiosta vai siitä, että samankaltainen uskonnollinen ajattelu on päätynyt riippumattomasti käyttämään samanlaista metaforista kieltä. Kysymys ei toki kirjassa ratkea, mutta lukija saa paljon pohdittavaa. Samalla käy selväksi se, että vaikka aiheesta on kirjoitettu tavattoman paljon, sitä ei suinkaan ole kaluttu loppuun. Kirjoittajien laaja-alainen asiantuntemus antaa hyvän lähtökohdan ilmiön kokonaisvaltaiselle hahmottamiselle ja innostaa uuteen tutkimukseen.

Kirjoittaja Jaakko Hämeen-Anttila on arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Helsingin yliopistossa.