| Johan Bastubacka |

Pääkirjoitus: Teologit työelämän poluilla

Johan Bastubacka

Edessäsi on Teologia.fi-julkaisun työelämänumero helmikuu/2016, jonka yhdeksän artikkelia ja yksi haastattelu avaavat kiinnostavia näkökulmia teologien työllistymiseen, ammatilliseen kompetenssiin, työn kuviin ja kokemuksiin työstä. Kyseessä on monipuolinen tietopaketti, joka valottaa eri näkökulmista akateemisen teologian opiskelun yhteyksiä työelämään.

Artikkelit myös kyseenalaistavat – erityisesti aiemmin vallinnutta – yleistä käsitystä teologien professionaalisesta suuntautumisesta lähes yksinomaan papeiksi ja opettajiksi. Mielenkiintoista tietoa on tarjolla tilastojen muodossa sekä yksilöiden kokemusten kautta. Kaikkea ei luonnollisesti voida kattaa tässä tekstikokoelmassa, mutta useita tärkeitä näkökulmia avautuu.

Yhteiskunta muuttuu, ja samalla muuttuvat teologien professiot ja työelämäpolut. Sekä kirkolliset että koululaitoksen koulutustarpeet ja niihin liittyvät kompetenssit muotoutuvat seuraten yhteiskunnallista kehitystä – ja samalla myös teologinen koulutus ja sen tarjoamat kompetenssit seuraavat kehitystä. Kyse ei ole yksioikoisesta muutoksesta tai nopeista saati keveistä ratkaisuista. Teologinen osaaminen näyttäytyy tämän artikkelikokoelman valossa ennen muuta kriittisen akateemisen sivistyksen hankkimisena ja teologisen uskontoon, arvoihin ja vuorovaikutustaitoihin sekä kohtaamiseen ja kulttuurin tuntemukseen liittyvänä metaosaamisena ja soveltamisena.

Kirjoittajat

Maria Buchert kirjoittaa aiheenaan teologi-identiteetti ja työelämäkompetenssi. Juha Sainio tarkastelee sitä, miten teologit ovat työllistyneet ja minkälaisiin tehtäviin. Visa Tuominen ja Heikki Salomaa kirjoittavat teologeista pätkätöissä, ja Kari Kopperi pohtii papin työtä sekä ammatillisen osaamisen ja teologisen sivistyksen merkitystä. Björn Vikström kirjoittaa tiestä papinvirkaan ja evankelisluterilaisen kirkon pappien rekrytoinnista. Anna Saurama tarkastelee uskonnonopetusta muutoksessa uusimpien opetussuunnitelmien valossa, ja Maija Lappalainen kertoo teologina toimimisesta viestinnän tehtävissä, toimittajan työssä. Heli Aaltosen artikkeli avaa näkökulmia teologien toimintaan työnohjaajina ja -ohjattavina evankelisluterilaisessa kirkossa, ja Teppo Heiskanen kertoo kokemuksistaan kansainvälisissä tehtävissä toimimisesta. Puoluesihteeri Timo Laanisen haastattelu valottaa muun muassa motivaatiota opiskella teologiaa.

Miksi siis teologia? Mihin teologian opiskelu voi johtaa? Mitä kysymyksiä, ongelmia ja mahdollisuuksia teologin työllistymiseen voi liittyä? Näitä kysymyksiä voimme pohtia teemanumerossamme.

Antoisia lukuhetkiä!

 

Kirjoittaja Johan Bastubacka, TT, on käytännöllisen teologian yliopistonlehtori Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa sekä Teologia.fi-verkkojulkaisun vastaava toimittaja.

s-posti: johan.bastubacka@helsinki.fi