| Mari Stenlund |

Haastattelu: Tutkivatko teologit ihan pimeitä tyyppejä?


Tiivistelmä

Kun kirkkohistoriallisten vaikuttajien kirjoituksia ja elämää on pohdittu nyky-ymmärryksen valossa, on toisinaan esitetty, että eräät heistä olivat mieleltään häiriintyneitä. Kalle Hiltunen kommentoi teologia.fi-palvelun haastattelussa Ristin Johanneksen kirjoituksia, jotka tuovat nykylukijan mieleen psyykkiset häiriöt. Päivi Salmesvuori valottaa horrossaarnaaja Helena Konttisen toimintaa. Hiltunen ja Salmesvuori muistuttavat historian tajun tärkeydestä. Se, mikä tuntuu tänä päivänä oudolta, saattoi olla omana aikaan normaalia tai hyväksyttyä.

Joskus historiallisia vaikuttajien toimintaa ja ajatuksia selitetään viittaamalla mielen häiriöihin. Myös teologian alan tärkeitä henkilöhahmoja on päätynyt nykylukijoiden diagnoosiluokituksiin. Psykoanalyytikko Erik H. Erikson arveli Martti Lutherin olevan maanis-depressiivinen ja psykoeksegetiikassa Raamatun henkilöille on sadellut diagnooseja. Myös keskiajan mystikot tuntuvat nykylukijan mielestä erikoisilta hahmoilta. Entä miten tulisi suhtautua horrossaarnaajiin?

Tohtorikoulutettava Kalle Hiltunen valottaa Ristin Johanneksen puheita pimeästä yöstä ja Jumalaan yhtymisestä. Tutkijatohtori Päivi Salmesvuori kommentoi Helena Konttisen horrossaarnaamista.

Lue Hiltusen haastattelu Ristin Johanneksesta tästä. 

Lue Salmesvuoren haastattelu Helena Konttisesta tästä.