Teema 2019/3:
Uskonto ja parantaminen

Parantamiseen ja kokemukseen parantumisesta vaikuttavat käsitykset ihmisestä ja maailmasta. Yhdessä Teologisen Aikakauskirjan kanssa kootussa teemanumerossa tarkastellaan parantamisuskomuksia sydänkeskiajalta nykypäivään.