Teema 2011/1: Teologi – uskonnon asiantuntija

| Pekka Rautio

Miksi uskonnonopettajan on oltava teologi?

Lue uskonnonopetusta käsittelevään teemaan liittyen myös dogmatiikan dosentti Jyri Komulaisen artikkeli vuodelta 2010: Miksi uskonnonopettajan on oltava teologi?

| Laura Hirsto

Teologian opiskelijoiden opintopolku ja sen haasteet

Tämä artikkeli käsittelee teologian opiskelijoiden opintopolun haasteita opintopolun valintojen ja asiantuntijaksi kasvun näkökulmista eri koulutusohjelmissa. Tulokset antavat pohdinnan aihetta teologian opiskelijoiden oppimisprosessien tukemiseksi sekä laajemmin yliopistokoulutuksen kehittämiseksi opintojen sujuvaa etenemistä silmällä pitäen.

| Heikki Salomaa

Teologi lähtee töihin – tuleeko teologia mukaan?

Kun teologian opiskelija pyrkii omaksumaan papin, uskonnonopettajan tai tutkijan ammattitaidon, hän tavoiteammatista riippumatta on kiinnostunut työelämän menettelytapoihin harjaantumisesta. Tuleva ammattimaailma onkin helpointa ottaa haltuun, kun opiskelija osaa oikeat ja tehokkaat toimintatavat. Hyvä on sekin, että taitoja myös käytännössä harjoitellaan.

| Raine Haikarainen

Tarvitseeko pappi korkeakoulututkintoa?

Papin työ onkin poikkeuksellinen yhdistelmä käytännön puurtamista, ihmisten edessä esillä olemista sekä valmiutta pohtia katsomuksellisia ja käsitteellisiä asioita. Kirkko on perinteisesti edellyttänyt papeiltaan korkeakoulutasoista loppututkintoa. Tätä vaatimusta voidaan perustella monista eri lähtökohdista.
| Mika Hynninen

Teologian asiantuntijasta huippuasiantuntijaksi

Akateeminen koulutus tarjoaa erityisen hyvät valmiudet ammatissa toimimiseen niille, jotka hakeutuvat maisterin tutkinnon jälkeen yliopiston palvelukseen. Teologian maisterin opinnot tarjoavat tutkijan uralle suuntautuvalle myös sellaisia hyödyllisiä tietoja ja taitoja, jotka eivät käy ilmi opinto-oppaan sivuilta.

| Tage Kurtén

Teologerna har många nätverk

All kunskap är på något sätt universell, d.v.s. den bör vara förståelig för vem som helst (som tar sig besväret att sätta sig in i en fråga). All vetenskap är bl.a. därför öppen och internationell till sin natur. Det gäller också den akademiska teologin.

| Aila Lauha

Pääkirjoitus: Suomalainen teologikoulutus maailman huipputasoa

Suomalaiset yliopistot kouluttavat asiantuntijoita moniin tehtäviin, joissa vaaditaan kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tieteenalojen osaamista. Myös akateemiset uskonnon asiantuntijat, teologian maisterit, koulutetaan yliopistoissa.

| Kati Niemelä

Haaveet ja todellisuus – teologian opiskelijoiden uranvalinta ja työelämä

Mihin teologian opiskelijat tähtäävät opinnoillaan? Miksi he ovat valinneet teologisen koulutusalan ja mihin he toivoisivat sijoittuvansa työelämässä? Entä mihin teologit sijoittuvat ja missä määrin alalle pyrkivien ammattitavoitteensa ovat linjassa sen kanssa, mihin teologit tosi asiallisesti sijoittuvat?

| Jyri Komulainen

Miksi uskonnonopettajan on oltava teologi?

Sen sijaan, että tarkastelisin teologia uskonnonopettajan ammatissa, käännän kysymyksen ja pohdinkin sitä, missä mielessä uskonnonopettajan pitää olla teologi. Artikkelin loppuun tultaessa selviää, mitä oikein tarkoitan tässä yhteydessä teologina olemisella.

| Mari Stenlund

Teologit kokevat työnsä mielenkiintoiseksi

Teologin työ on sekä mielekästä että raskasta, kertovat teologien työllistymistä ja työtyytyväisyyttä kartoittavat tutkimusraportit. Vuosina 2005 ja 2008 tehdyissä tutkimuksissa kysyttiin viisi vuotta aikaisemmin valmistuneilta heidän työhistoriastaan ja -kokemuksistaan.