| Toni Saarinen |

QAnon-mytologiassa uskonnolliset perinteet yhdistyvät

Photo by Wesley Tingey on Unsplash

QAnon on salaliittomytologia, joka yhdistää pitkäikäisiä kristillisiä maailmanloppukäsityksiä uushenkiseen toiveikkuuteen. Sen hajanainen aineisto mahdollistaa monet luennat, joiden yhteinen piirre on asettuminen vallitsevia käsityksiä vastaan.

Salaliittomyyttiseksi kutsumassani maailmankuvassa yhdistyvät vanhat ja uudet kulttuuriset ainekset. Raamatun tekstit voivat tarjota perusteet akuuteille maailmanlopun argumenteille, tai sitten vapaamielisempi uushenkisyys voi johtaa epäluuloon pandemia-ajan rokote- ja rajoitustoimia kohtaan.

Oikeastaan kaikkea myyttistä ajattelua pidetään tieteellisen maailmankuvan omaksuneissa länsimaissa virheellisenä satuiluna, mutta varsinkin puhe suurista salaliitoista saa enemmistön kansalaisista varpailleen. Toisaalta juuri tähän länsimainen salaliittoaktivismi nojaa. Altavastaajan asema edesauttaa aktivistien tavoitteita. Hehän kuvaavat tulevansa jatkuvasti väheksytyiksi ja vaiennetuiksi, mikä todistaa salaliiton olemassaolon.

Salaliittomyytit voi tällöin käsittää vastatiedoksi. Ne tarjoavat vaihtoehdon sille, mitä yhteiskunnassa valtaapitävät tiedon tuottajat eli episteemiset auktoriteetit kertovat. Uskonnollisia perinteitä käytetään niin ikään vastatiedon lähteinä ja maailman tulkitsemisen työkaluina. Myös QAnon, näkyvin salaliittomyytti viime vuosina, toimii tällä tavoin.

QAnon, salaliittotietokanta

QAnon-liike syntyi ja kasvoi Yhdysvalloissa Donald Trumpin presidenttikauden ensimmäisinä vuosina mutta tuli globaalisti tunnetuksi vasta koronapandemian aikaan. QAnon sai runsaasti medianäkyvyyttä ”harhaisena” ja ”vaarallisena” uskomuksena, mikä edesauttoi sen leviämistä. QAnon-toiminta näkyi mediassa lähinnä yksilöiden suorittamina väkivallantekoina ja kantaa ottavina kyltteinä Donald Trumpin vaalitilaisuuksissa. Lähimmäs ”liikettä” QAnon tuli vaikuttaessaan tammikuun 6. päivän Capitol Hillin vallankaappausyrityksessä.

Toisin kuin monet salaliittoaktivistit, Q ei kertonut yksiselitteistä tarinaa. Q:n viesteistä syntyi pikemminkin avoin salaliittotietokanta

Trumpin ajan QAnon oli enimmäkseen utooppinen internet-yhteisö, jota ajoi ajatus siitä, että sen jäsenet todistavat reaaliaikaisesti saatanallisen salaliiton pysäyttämistä. Anonymiteettiin ja ”kaikki on sallittua” -asenteeseen perustuvien keskustelualueiden käyttäjät, ”anonit”, kommunikoivat foorumeilla nimimerkin Q kanssa tämän vihjeitä tulkiten. Q antoi ymmärtää kuuluvansa armeijan johtoon ja toimivansa yhteistyössä presidentin kanssa. Trump oli alusta lähtien mytologian ydinhahmo, koska monet anoneista uskoivat vaikuttaneensa suoraan tämän vaalivoittoon.

Toisin kuin monet salaliittoaktivistit, Q ei kertonut yksiselitteistä tarinaa. Q:n viesteistä syntyi pikemminkin avoin salaliittotietokanta. Viestit olivat niukkasanaisia, epämääräisiä ja täynnä lyhenteitä, vertauskuvia sekä retorisia kysymyksiä. Ne ammensivat elokuvista, televisiosta ja peleistä. Anonit tekivät selvitystyön itse. Eräät yhteisön jäsenet nousivat toisia näkyvämmiksi ja arvostetummiksi, ja nämä aktivistit rakensivat selkeyttäviä kertomuksia Q:n vihjeiden pohjalta. Samalla kehittyi mottoja, meemejä ja jaettuja symboleita.

Hajanaisen tiedon muuntaminen kokonaisiksi tarinoiksi ja ilmaisuiksi sisältää omimista ja uudelleentulkintaa. Tämä on keskeinen osa minkä tahansa mytologian rakentumista, eikä QAnon ole poikkeus tässä suhteessa. Mukaan tuotiinkin entistä enemmän sisältöä ja merkityksiä qanonismia edeltävistä perinteistä, kuten kristinuskosta ja uushenkisyydestä. Omaperäistä QAnonissa on se, kuinka nämä perinteet ovat osin ristiriitaisia mutta sopivat silti samaan maailmanselitykseen.

Uskonnollisten perinteiden ristiriita ja ratkaisu

Länsimaissa tunnetuimmat uskonnolliset salaliittomyytit ilmenevät kristillisessä ja uushenkisessä muodossa. Ilmestyskirjasta periytyvän premillennialistisen kristillisen näkemyksen mukaan tuhatvuotinen valtakunta täynnä rauhaa ja onnea koittaa vasta Kristuksen saapuessa. Siksi yhteiskunta on alati kurjistuvassa tilassa ennen toista tulemista. Uskovaisten kimppuun hyökätään joka suunnasta. Siitä ovat vastuussa vaikutusvaltaiset voimat, jotka toteuttavat salassa ”Uuden maailmanjärjestyksen” luomista. Tämä johtaa totalitaristisen maailmanhallituksen perustamiseen ja Antikristuksen valtakauteen, joka edeltää Kristuksen paluuta. Monista eri perinteistä luovasti ammentavassa uushenkisessä versiossa puolestaan yhteiskunta on jo nyt pahan alistama. Pahan ote kuitenkin lipsuu, eikä pian mikään voi estää ihmiskunnan kollektiivista heräämistä ja uuden kulta-ajan koittoa.

QAnonin tulkinnan mukaan vakiintuneita instituutioita ravistellut Trump keskeytti Uuden maailmanjärjestyksen etenemisen ja salli näin optimistiset luennat tulevaisuudesta

Näkemykset historian myyttisestä kehityskulusta asettuvat salaliittoajattelussa usein vastakkain. Konservatiivikristityt suhtautuvat epäluulolla uushenkisyyteen, jonka he näkevät ajavat antikristillistä päämäärää. Uushenkiset aktivistit puolestaan tapaavat painottaa, että Raamatun korostettu rooli ainoana oikeana tulkintana on ihmiskunnan alistamisen väline. Q:n ja salaliittoaktivistien tekstit kuitenkin mahdollistavat erilaisten uskonnollisten perinteiden rinnakkaiselon.

QAnonissa kristinuskon rooli korostuu joka käänteessä. Nimimerkki Q asemoituu Yhdysvaltoja puolustavaksi kristityksi ja patriootiksi. Hän siteeraa Raamattua, kehottaa rukoilemaan ja käyttää säännöllisesti ilmaisua ”God bless”. Myös salaliittoaktivistit, kuten vaikutusvaltaisen Revolution Q (2019) -kirjan julkaissut nimimerkki Neon Revolt, puhuvat avoimesti uskostaan. QAnonissa painottuu vastustajan saatanallinen, perimmäisen paha luonne sekä ”eliitin” suunnitelma Yhdysvaltojen romahduttamisesta. Neon Revolt kuvaa yksityiskohtaisesti Jumalaa vastustavan kultin vuosituhantista toimintaa.

QAnonin tekstit sallivat silti uushenkisenkin luennan. Q:n keskeinen viesti on se, että Yhdysvaltain romahduttamiseen tähtäävät tahot ovat häviämässä. Heidät pysäytetään ja pidätetään pian. Kurjistuminen kääntyy voitoksi, sillä ”mikään ei voi pysäyttää sitä mikä on tulossa”. Luvassa on kollektiivinen ”Suuri Herääminen” (The Great Awakening), joka on tärkeä qanonismin käsite. Myyttiin kietoutui vähitellen myös uushenkisissä piireissä suosittua ufologiaa sekä ajatus salatusta huipputeknologiasta, joka mahdollistaa rajattoman energian. Myös Neon Revolt hyödyntää uushenkisiä ajatuksia todetessaan, että ”uskonnollisen indoktrinaation” saaneet maailmanlopun saarnaajat erehtyvät kuvitellessaan, että tuho on väistämätön: tuhatvuotinen valtakunta voi jo nyt olla lähellä.

Erilaisten kehityskulkujen yhteensovittaminen on mahdollista, koska qanonismi nojasi maallisen pelastajan saapumiseen. Tuo pelastaja oli QAnonin huippuvuosina Donald Trump uskollisine kenraaleineen – ja käytännössä siis myös itse Q sekä tämän kautta anonien yhteisö, jolla oli yhteys Trumpiin. QAnonin tulkinnan mukaan vakiintuneita instituutioita ravistellut Trump keskeytti Uuden maailmanjärjestyksen etenemisen ja salli näin optimistiset luennat tulevaisuudesta. Salainen eliitti, jonka suunnitelma oli aiemmin edennyt ongelmitta, osoittautui käytännössä heikoksi ja typeräksi. Tämä tiivistyy Q:n usein toistamaan lauseeseen, jonka mukaan eliitti ei olisi ikinä uskonut, että Hillary Clinton voisi hävitä presidentinvaalit 2016 (”They never thought she would lose”). Tuo lause itsessään toimi symbolina historialliselle mullistukselle ja utooppiselle tulkinnalle maailmasta.

Vastatieto yhdistää

QAnonin mytologia laajeni muotoon, jossa salaliiton ajatuksen omaksuneet kristityt saattoivat luottaa vanhan järjestyksen palautumiseen ja maailmanhallituksen pysäyttämiseen. Uushenkinen yhteisö taas löysi toiveikkaan kuvauksen kollektiivisen heräämisen muuttamasta tulevaisuudesta: siksi ei ole yllättävää, että koronavuosina useampi näissä piireissä kääntyi QAnonin puoleen. Lisäksi monet kokeneet salaliittoaktivistit huomasivat nopeasti, että heidän kannatti sijoittaa Q osaksi omia, vakiintuneita selityksiään uuden yleisön ja relevanssin toivossa.

Viittaukset vakiintuneempiin uskontoperinteisiin ovat siis QAnonin mytologialle oleellisia, samoin kollektiivisesti tuotetun tietokannan käyttö omaksi hyödyksi. Lisäksi vallanpitäjien käsityksiä vastaan asettuminen vahvisti salaliittomytologian muodostumista. Sekä maailmanloppu-uskoon kallistuva premillennialismi että tieteellistä maailmankuvaa haastava uushenkisyys ovat tietämisen muotoja, joita episteemiset auktoriteetit länsimaissa väheksyvät. Joskus ne suorastaan tuomitaan. Niinpä juuri näistä perinteistä haetaan aineksia salaliittoaktivismiin, jolle altavastaajan asema sopii.

Kirjoittaja

Linkit ja kirjallisuus

Barkun, Michael: A Culture of Conspiracy. Apocalyptic Visions in Contemporary America. Berkeley: University of California Press, 2003. Fenster, Mark: Conspiracy Theories. Secrecy and Power in American Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.

Garry, Amanda, Samantha Walther, Rukaya Rukaya & Ayan Mohammed: QAnon Conspiracy Theory: Examining Its Evolution and Mechanisms of Radicalization. Journal for Deradicalization 26. 2021.

Meltzer, Marisa: QAnon’s unexpected roots in New Age spirituality. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/magazine/2021/03/29/QAnon-new-age-spirituality/. 2021.

Robertson, David G. & Amarnath Amarasingam: How Conspiracy Theorists Argue: Epistemic Capital in the QAnon Social Media Sphere. Popular Communication 20:3. 2022.

Ylä-Anttila, Tuukka: Populist Knowledge: “Post-Truth” Repertoires of Contesting Epistemic Authorities. European Journal of Cultural and Political Sociology 5:4. 2018.