| Petri Jääskeläinen |

Onko kaiken takana juutalainen? – Salaliittoteorioilla jäsennetään maailmaa

Kuva: Michael Knoll, Pixabay.

Monet salaliittoteoriat kumpuavat antisemitismistä. Niihin liittyvää termistöä käyttävät sekä aktivistit että poliitikot. Tässä tekstissä käsitellään muutaman juutalaisten maailmanvaltaan liittyvän termin taustoja.

Rikas juutalaiseliitti hallitsee maailmaa varjoista käsin. Tätä ajatusta on levitetty jo kauan, ja se nousee esiin etenkin erilaisten kriisien yhteydessä. Väitteet sionistisesta eliitistä ovat levinneet marginaaliliikkeistä aina poliitikkojen kielenkäyttöön asti.

Yksi salaliittoteorioiden yhteydessä usein esiintyvistä termeistä on globalisti. Suomessa termiä käyttää etenkin äärioikeisto, ja eräskin perussuomalaisten kansanedustaja on puhunut maahanmuuttajista ja pakolaisista ”globalistien puolustamina muukalaisina.” Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt vastustajiaan samalla termillä.

Antisemitististen salaliittoteorioiden juuret ulottuvat syvälle historiaan

Historiallisesti globalisti-sanan antisemitistinen tausta juontaa juurensa Venäjällä 1900-luvun alussa julkaistuun Siionin viisaiden pöytäkirjat -propagandateokseen. Varsinkin äärioikeisto on ottanut kirjan yhdeksi lempilapsekseen, sillä sen väärennetyt asiakirjat kuvaavat juutalaisten maailmanvalloitussuunnitelmia.

Globalisti-termillä vihjataan, etteivät juutalaiset voisi olla uskollisia maalleen, vaan he vievät länsimaat kansainvälisen kontrollin alaisuuteen. Samalla tavalla äärioikeistolaiset nationalistit vihjailevat termillä, etteivät heidän vastustajansa ole oman maansa asialla.

Sitä, onko antisemitistisen termin käyttö politiikassa tietoista vai tiedostamatonta, on usein vaikeaa arvioida. Globalisti-sana sisältää itsessään muitakin kuin antisemitistisiä merkityksiä, eikä globalismin kritiikkiä voida siksi pelkistää antisemitismiksi. Tuore suomalaistutkimus osoitti, että vastamedian maahanmuuttoa koskeva kieli siirtyi MV-lehdestä eduskuntaan. Se ei kuitenkaan kerro, kävikö näin myös sivuston suosimalle globalisti-sanalle.

Yksilöt, poliittiset liikkeet ja uskonnot ovat kautta historian hakeneet syntipukkeja kokemalleen vääryydelle. Salaliittoteoreetikot ja populistista politiikkaa tekevät tahot vastustavat mystistä eliittiä, joka on kietonut suuren osan maailmasta sormiensa ympärille. He keräävät omia vasta-asiantuntijoitaan kyseenalaistamaan vallitsevia totuuksia. Monissa väitteissä salaperäistä eliittiä yhdistää heidän juutalainen taustansa tai kytkökset juutalaisiin toimijoihin.

Eräs vanhimmista sionistisen salaliiton yksityiskohtaisia suunnitelmia käsittelevistä teksteistä esiintyy Hermann Goedschen vuonna 1868 julkaistussa kirjassa Biarritz. Sen ytimessä on tarina okkultistisesta salaliitosta Ranskan vallankumouksen aikaan. Kirjassa kuvataan kokous, jossa sionistijuutalaiset suunnittelevat ottavansa haltuun pankit, median ja työvoiman.

Alun perin fiktioksi tarkoitetun kirjan väitteet toistuvat salaliittoteorioiden keskuudessa edelleen ja Siionin viisaiden pöytäkirjat rakentui pitkälti tälle teokselle. Sivuhuomiona todettakoon, että Goedsche työskenteli Preussin salaisessa palvelussa agent provocateurina eli henkilönä, jonka tarkoitus oli yllyttää rikkomaan lakia.

Uusi maailmanjärjestys pelottaa kristittyä kansaa

Jo keskiajan kristityt syyttivät juutalaisia lastensa kuolemista, sillä heidän uskottiin käyttävän lasten verta rituaaleissaan. Käsitykset juutalaisten taloudellisesta ylivertaisuudesta ovat liki yhtä vanhoja. Näitä teorioita myöhäisempi, etenkin salaliittoteorioihin vakaasti uskovien suosiossa oleva termi on uusi maailmanjärjestys eli NWO (New World Order).

NWO esiintyi televisioevankelista Pat Robertsonin 1991 julkaistussa New world order -kirjassa. Siinä maailmaa hallitseva eliitti jäljitettiin useiden väitteiden avulla 1700-luvun Illuminati-järjestöön. Robertson esitti, että juutalaiset pankkiirit ottivat järjestön haltuunsa. NWO toimii teorian mukaan globalistisen agendan mukaan.

Näissä teorioissa totalitaristinen varjohallitus tavoittelee maailmanhallintaa yhden talousjärjestelmän ja hallinnon keinoin sekä vainoaa vastustajiaan.

Robertsonin ajatukset ovat suosittuja amerikkalaisperäisissä konservatiivikristillisissä liikkeissä. Suomessakin useilla liikkeillä ja medioilla on yhteyksiä Robertsoniin ja hänen ajatuksiinsa. Perussuomalaisten sivujen blogiosiossa on julkaistu muutamia NWO:n juutalaisten valtaa käsitteleviä blogikirjoituksia, kuten Ajatuksia uuden maailmanjärjestyksen historiasta huhtikuussa 2019.

NWO toimii kattokäsitteenä, joka yhdistää valtavan määrän erilaisia salaliittoteorioita. Näissä teorioissa totalitaristinen varjohallitus tavoittelee maailmanhallintaa yhden talousjärjestelmän ja hallinnon keinoin sekä vainoaa vastustajiaan.

1900-luvun alkupuolella juutalaisvastaisuutta esiintyi Suomessa kirkon piirissä. Kirkkohistorian professori Aarno Maliniemi (salanimellä Kansalainen) kirjoitti vuonna 1919 teoksen Mitä on bolshevismi?, jossa bolsevikkien esitetään olleen suurimmaksi osaksi juutalaisia. Samat teemat olivat tuona vuonna esillä Yhdysvaltain kongressissa, jossa selvitettiin kommunismin uhkaa maassa.

Kiinnostavasti uusnatsien Magneettimedia-verkkosivuston päätoimittaja levittää kristillispohjaista antisemitismiä. Hänellä on kytköksiä ruotsalaisen filosofin ja tieteilijän Emanuel Swedenborgin ajatuksia levittävään julkaisijaan.

Nova Hierosolyma -yhdistys julkaisee kirjoja ja ylläpitää verkkosivustoaan. Niissä kuvataan juutalaisten maailmanvalloitusta ja osuutta Uusi maailmanjärjestys -salaliitossa. Yhdistys julkaisi vuonna 2000 suomentamansa Romanovien viimeiset päivät -kirjan, jossa bolsevikkijuutalaisten esitetään olleen Venäjän vallankumouksen takana. Kirjan suomalaisen esipuheen tulkittiin solvaavan juutalaisia kansanryhmänä. Äärioikeiston lietsoma kommunisminvastaisuus saattaakin osittain kantaa mukanaan antisemitismin perintöä.

Joskus kristilliset toimijat sotkeutuvat poikkeuksellisen syvälle salaliittoteorioihin. Eliitin pedofiilikulteista, NWO:sta, NASA:n Mars-planeetalle rakentamista keskitysleireistä ja muista erikoisuuksista kirjoittava Robert David Steele perusti taannoin oman ihmisoikeusjärjestönsä. Mukaan hankkeeseen lähti palestiinalainen anglikaanipiispa Riah Abu El-Assal, eräs kirkon EAPPI-ohjelmaa perustaneen delegaation jäsenistä.

Salaliittoteorioilla etsitään syyllisiä

Tiedustelupalvelut ovat rahan lisäksi yksi instrumentti, jonka avulla varjoissa toimiva eliitti salaliittoteorioiden mukaan käyttää valtaansa. Varsinkin amerikkalaisten CIA ja Israelin Mossad ovat toistuvasti erilaisten väitteiden kohteina. Mossadia syytetään yhä esimerkiksi 9/11-terrori-iskujen, ja viimeksi Christchurchin terrori-iskun, toteuttamisesta. Suomessakin salaliittoteorioihin uskovat levittävät väitteitä näiden tahojen roolista erilaisissa tapahtumissa.

Myös henkilökohtaisen elämän kriisejä jäsennetään salaliittoteorioiden avulla. Ympäri Suomea kuuluva Järviradio lähetti syksyllä 2019 ohjelman, jossa yrittäjä kertoi 1990-luvun lamasta ja talouskriisistä. Heti ohjelman aluksi hän syytti juutalaismiljonääri George Sorosta talouskriisin järjestämisestä. Väitteen mukaan tämän keinottelu olisi myös ajanut Suomen EU:n jäseneksi. Sama yrittäjä on aktiivinen salaliittoteorioiden levittäjä.

Salaliittoteorioihin uskovien on esitetty pitävän itseään erityisinä: He tietävät maailmasta jotain, mitä muut eivät.

Salaliittoteorioihin uskovien on esitetty pitävän itseään erityisinä: He tietävät maailmasta jotain, mitä muut eivät. Tämä on yksi keino jäsentää maailmaa. Poliittisilla salaliittoteorioilla henkilökohtaisen elämän takaiskuja voidaan siirtää itseään suurempien toimijoiden vastuulle sekä osoittaa vastustajiensa pahuuden. Antisemitismiä on jaettu poliittisiin, taloudelliseen, uskonnolliseen, nationalistiseen ja rodulliseen muotoon. Ne vaikuttavat kytkeytyvän moniin salaliittoteorioihin.

Toisaalta, itseään erityisenä pitävä yksilö voi kokea edustavansa tavallista, kurjistettua kansaa ja auttavansa paljastamaan eliitin toiminnan vääryydet. Joseph Uscinskin ja Joseph Parentin mukaan salaliittoteoriat saavat voimansa erityisesti oikeissa sosiaalisissa olosuhteissa, oikeiden poliittisten virtausten osuessa kohdalle. Varsinkin heikossa asemassa olevat ovat alttiita niille.

Oma viesti tuodaan julki vasta-asiantuntijoiden ja -median avulla. Poliitikot käyttävät näitä uskomuksia hyväkseen oman asemansa tukemiseen. Tällöin he vaikuttavat olevan kurjistettujen puolella. Salaliittoteoriat tarjoavat yksilölle tavan jäsentää kokemiaan epäkohtia, kuten taloudellisia ongelmia ja yhteiskunnan kehitystä.

Kirjoittaja

Linkit ja kirjallisuus

Flannery, Edward H: The Anguish of the Jews: Twenty-Three Centuries of Antisemitism, Stimulus Books: 2004.

Hanski, Jari: Juutalaisvastaisuus suomalaisissa aikakauslehdissä ja kirjallisuudessa 1918—1944. Väitöskirja, huhtikuu 2006. Helsingin yliopisto.

Imhoff, Roland; Lamberty, Pia Karoline: Too special to be duped: Need for uniqueness motivates conspiracy beliefs. European Journal of Social Psychology volume 47, issue 6: 724-734: 2017.

Konda, Thomas Milan: Conspiracies of Conspiracies: How delusions have overrun America. University of Chicago Press 2019.

Strauss, Mark: Antiglobalism’s Jewish Problem. Foreign Policy 139(139):58: 2003

Uscinski, Joseph & Parent, Joseph: American Conspiracy Theories. Oxford University press: 2014.

Ylä-Anttila, Tuukka: Populist knowledge: ‘Post-truth’ repertoires of contesting epistemic authorities. European Journal of Cultural and Political Sociology 5(4): 356–388. 2018.

Ylä-Anttila, Tuukka; Bauvois, Gwenaëlle & Pyrhönen, Niko. 2019. “Politicization of migration in the countermedia style: A computational and qualitative analysis of populist discourse.” Discourse, Context & Media: 2019.

Wagner, Kim A: The Protocols of Nena Sahib: the 1857-fantasy of Hermann Goedsche. http://www.csas.ed.ac.uk/mutiny/confpapers/Wagner-paper.pdf