| Pekka Rautio

Opiskelija-artikkeleita julkaistu Teologia.fi:ssä

Teologia.fi on julkaissut neljä Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan A2-linjan soveltavien opintojen journalismi-kurssin opiskelijoiden kirjoittamaa artikkelia.

Artikkelit käsittelevät kansainvälistymistä, papiksi pyrkiville asetettujen kelpoisuusvaatimusten muutoksia sekä opiskelua teologisen tiedekunnan uskonnon ja maailmankatsomusten asiantuntijuuteen valmentavalla A2-opintolinjalla. Artikkelit ovat:

Kiitokset kirjoittajille!

***

Lue myös: Tietoa teologian opiskelusta, koulutuksesta sekä teologien uravalinnoista ja työllistymisestä

Lisätietoja opinto-ohjauksesta ja opintoneuvonnasta teologisessa tiedekunnassa:

http://www.helsinki.fi/teol/tdk/hallinto/paatoksenteko/hallintopalvelut.htm