| Tekninen Ylläpito (Aste)

Väitöskirjatiedotteet

Tiivistelmiä teologian alan väitöskirjoista uusimmasta vanhimpaan:

2016

Sukupuoli ja yhteisöllisyys rakentuvat vastavuoroisesti rippikoulun rituaaleissa (Jarmo Kokkonen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 10.2.2016)

Vanha Suomi kirjallistui Ruotsin ja Venäjän valtakuntien luterilaisuuden risteymässä (Ville Vauhkonen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 30.1.2016)

Jeesuksen maskuliinisuuden kuvaukset synoptisissa evankeliumeissa (Susanna Asikainen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 16.1.2016)

Laki ja naisten puolustaminen yhdistyvät filosofi Christine de Pizanin ajattelussa (Ilse Paakkinen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 16.1.2016)

2015

Oma ruumis ja kerronnan kaari (Terhi Törmä, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 5.12.2015)

Sosiaalikulttuuriset ja kirkolliset murrokset 1917–1918 vaikuttivat avioliittonormeihin Venäjällä (Jelisei Heikkilä, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 28.11.2015)

Syntymäkuurojen lasten sisäkorvaistutehoitokäytänteissä parannettavaa (Karoliina Nikula, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 21.11.2015)

Onko uskonnollinen usko tahdonvaraista vai ei? (Dan-Johan Eklund, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 6.11.2015)

Freedom from Passions in Augustine (Yuan Gao, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 4.11.2015)

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rooli vanhustyössä tärkeä mutta ristiriitainen (Päivi Pöyhönen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 23.10.2015)

Apostoli Paavali viholliskuvien ja rajanvetojen rakentajana Filippiläiskirjeessä (Nina Nikki, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 3.10.2015)

GOD IS LOVE BUT LOVE IS NOT GOD – Studies on C. S. Lewis’s Theology of Love (Jason Lepojärvi, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 12.8.2015)

The Right Man in the Right Place. The Role of Karlis Irbe (1861-1934) in the Birth and Development of the Evangelical Lutheran Chuch of Latvia, 1916-1928 (Voldemars Laucins, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 12.8.2015)

Luterilainen uusjako tapahtui 1990-luvulla Baltiassa ja Inkerinmaalla yhdysvaltalaisen Missouri-synodin myötävaikutuksesta (Kalle Kuusniemi, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 6.6.2015)

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälinen diakonia muukalaisen asialla (Tiina Ikonen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 29.5.2015)

Pyhä istuin piti kiinni puolueettomuudestaan katolisten puolalaisten ja ukrainalaisten välisissä poliittisissa kiistoissa (Milla Bergström, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 14.2.2015)

Hajanainen Pohjois-Amerikan lestadiolaisuus syntyi kansojen sulatusuunissa (Tuomas Palola, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 31.1.2015)

Rasisminvastaisen ohjelman myötä Kirkkojen maailmanneuvosto siirtyi sanoista tekoihin (Antti Laine, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 10.1.2015)

2014

Ekoteologista ajattelua oli jo 1900-luvun alussa (Panu Pihkala, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 19.12.2014)

Early Modes of Exegesis: Ideal Figures in Malachi as a Test Case (Lotta Valve, Åbo Akademi, 4.12.2014)

Sexualitet i en brytningstid. En etisk analys av två finländska väckelserörelsers syn på samhälle, kyrka och homosexualitet åren 1970–2011 (Eetu Kejonen, Åbo Akademi, 2.12.2014)

”Till gruvhålet som suger och skrämmer”. En studie i Nils Bolanders predikan under åren 1940–1950 (Siv Lundström, Åbo Akademi, 28.11.2014)

Kirkko on tyypillinen muistiyhteisö (Anneli Vartiainen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 15.11.2014)

Seurakuntien rakennemuutosten johtaminen vaatii uuden johtamiskulttuurin luomista (Susa Niinistö, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 8.11.2014)

Systemaattisen teologian väitös rakentaa ymmärrystä luomis-evoluutiokiistelyyn (Rope Kojonen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 22.10.2014)

Georg Friedrich Vicedomilla oli teosentrinen näkökulma missioon (Timo-Matti Haapiainen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 10.10.2014)

Kutsuminen, siunaaminen ja lähettäminen: Ordinaatiokaavojen käsitys pappisvihkimyksestä ja -virasta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1963–2003 (Juhana Pohjola, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 15.8.2014)

Kiinalainen teologi T.C. Chao sovelsi kristologiaansa kiinalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan (Yongtao Chen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 11.6.2014)

Tapaustutkimus Boliviasta: lukijoiden sosioekonominen asema vaikuttaa Raamatun tulkintoihin (Esa Autero, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 11.6.2014)

Suomalaisessa islamin opetuksessa rakennetaan suomalaista muslimi-identiteettiä (Inkeri Rissanen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 30.5.2014)

Suomen ev.lut. kirkon Ruotsissa järjestämän kirkollisen toiminnan taustalla toisen maailmansodan jälkeen oli kansallinen, sosiaalinen ja hengellinen huolenpito (Päivi Rohkimainen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 24.5.2014)

Kuinka todennäköinen vaihtoehto kristinusko on? (Jouko Ala-Prinkkilä, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 17.5.2014)

Suomen helluntailiikkeen synty, leviäminen ja yhteisönmuodostus 1907-1922 (Jouko Ruohomäki, Itä-Suomen yliopisto, 3.5.2014)

Kirkkoherranvaalit ovat sekä tuomiokapitulin harkintavaltaa että seurakuntalaisten täytäntöönpanovaltaa (Jaakko Tuisku, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 2.5.2014)

Onko psykoottisella ihmisellä oikeus omiin harhaluuloihinsa? (Mari Stenlund, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 14.3.2014)

Perheellä ja ikätovereilla suuri vaikutus uskonnolliseen jäsenyyteen suomenruotsalaisnuorten keskuudessa (Maria Klingenberg, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 8.2.2014)

2013

Neuvottelut Englannin varhaisen uskonpuhdistusaikaisen kirkon opeista olivat valtakamppailua ehdonvallan kysymyksistä(Anja-Leena Laitakari-Pyykkö, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 30.11.2013)

Uskonnon ja politiikan välinen rajanveto ajoi Britannian ja Vatikaanin suhteet kriisiin 1920- ja 30-lukujen taitteessa (Aappo Laitinen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 16.11.2013)

Qumranista löydetystä käsikirjoituksesta saatu merkittävää tietoa varhaisen juutalaisuuden viisausperinteestä (Elisa Uusimäki, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 19.10.2013)

Luterilaisen köyhäinhoidon kehitys oli alkutaipaleellaan hidasta (Paavo Alaja, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 14.9.2013)

Kirkon rooli voimistumassa julkisen sektorin apulaisena ja kansalaisyhteiskunnan talkoolaisena (Sanna Lehtinen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 6.9.2013)

Reincarnation in Philo of Alexandria (Sami Yli-Karjanmaa, Åbo Akademi,  teologiska fakulteten, 2.7.2013)

Uskonnollisten rituaalien uuttera suorittaminen nostaa Intian alhaisten kastien naisten arvostusta oman yhteisön piirissä (Riikka Uuksulainen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 26.6.2013)

Seurakuntien yhdistymisprosessilla monia myönteisiä vaikutuksia asiakaslähtöisyyteen (Hilkka Niemistö, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 7.6.2013)

Psykologiaa ennen psykologiaa – mielikuvitus keskiajan kristillisessä mystiikassa (Ritva Palmén, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 18.5.2013)

Pyhä näytelmä pyhässä ajassa ja paikassa – jumalanpalvelus uskonnollisen kokemuksen rakentajana (Ann-Maarit Joenperä, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 17.5.2013)

Väitöstutkimus koptinkielisestä raamatunkäännöksestä (Elina Perttilä, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 13.4.2013)

Arvovaltainen opetus: kertomus sielun laskeutumisesta ja noususta koptilaisessa kirjoituksessa (Ulla Tervahauta, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 6.4.2013)

Mirjam-hahmo esimerkkinä naisten asemasta antiikin juutalaisessa maailmassa (Hanna Tervanotko, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 9.3.2013)

Tunnustuksellinen uskonnonopetus yksilön oikeutena ja yhteisenä hyvänä? (Leena Isotalo, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 2.2.2013)

Ihmisyyden rajat maahanmuuttajan ja kirkon kohtaamisissa Johannesburgissa (Elina Hankela, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 11.1.2013)

2012

Parisuhteen kärjistymiseen erokriisiksi useita eri syitä, mutta myös toimivia ratkaisukeinoja (Hanna Ranssi-Matikainen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 1.12.2012) 

Ekumeenista toimintaa kansainvälisen maailmanpolitiikan näyttämöllä toisen maailmansodan jälkeen (Matti Peiponen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 24.11.2012)

Zacharias Topeliuksen viimeinen romaani on kannanotto oman aikansa teologiseen kriisiin (Anna-Kaisa Inkala, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 23.11.2012)

Tiedon ja totuuden lähteet varhaiskristillisten tekstien tulkinnoissa (Päivi Vähäkangas, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 6.10.2012)

Naispappeuskiistojen takana ristiriitaiset tulkinta- ja ratkaisumallit (Paula Närhi, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 14.9.2012)

Kirkon maahanmuuttotyön uskontorajat ylittävällä sovittelulla merkittävä rooli maahanmuuttajien konfliktien sovittelussa (Katri Kyllönen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 10.8.2012)

Uutta arkeologista tulkintaa Juudan yhteiskunnan tuhosta ja jälleenrakentumisesta (Kirsi Valkama, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 16.6.2012)

Rakastuva keski-ikäinen mies etsii itseään – moraalifilosofinen tutkimus André Brinkin, Jörn Donnerin ja Isaac Bashevis Singerin romaaneista (Marjo Ojajärvi, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 8.6.2012)

Qumranin tekstilöydöksistä uutta tietoa psalmikokoelmien käyttötavoista (Mika Sakari Pajunen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 1.6.2012)

Vapaaehtoistoiminta kilpailukeskeisen yhteiskunnan turvavyöhykkeenä? (Henrietta Grönlund, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 25.5.2012)

Onko pahuus väistämätön osa luomakuntaa ja ihmiselämää? (Jussi Koivisto, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta,18.5.2012)

Filosofian ja mystiikan kohtaamisia ihmisen perimmäisten päämäärien tarkastelussa (Mikko Telaranta, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 11.5.2012)

Vanhan testamentin tutkimuksesta uutta tietoa juutalaisuuden historiaan (Francis Borchardt, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 4.5.2012)   

Ulkopolitiikkaa uskonnoilla? − Englannin kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon suhteet toisen maailmansodan aikana 1941–1945 (Hanna-Maija Ketola, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 14.4.2012) 

Tampereen Kaupunkilähetys innovaattorina hyvinvointivaltion rakentumisessa (Ali Kulhia, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 28.1.2012)