| Marita Seitsalo |

Kvinnor i science fiction-filmer granskades

Jag tycker att science fiction är en speciellt intressant genre, för inom den har man alltid intresserat sig för religion och mytologi. Man har dels lånat från traditionella myter och religioner, dels utvecklat nya mytologiska teman – till exempel genom att föra in kvinnliga messiasgestalter, säger Sofia Sjö, som disputerar i religionsvetenskap den 16 februari på avhandlingen Spelar kön någon roll när man räddar världen? Kvinnor, kvinnligheter och messiasmyter.

Av Michael Karlsson

Läs hela intervjun på ÅA:s websida.