Teema 2008/1: Ruumiillisuus teologisessa tutkimuksessa

| Mikael Lindfelt

Olympismen kan vara en bra samtalspartner för en positiv kroppsteologi

 mikael_lindfelt_ing
 Mikael Lindfelt

 
Jag visar hur idrotten i olympismen är en verksamhet, där människan genom upprepad övning och självkontroll strävar efter eurytmetisk balans mellan kropp och själ.

| Pauliina Kainulainen

Kristillinen hengellisyys palaa ruumiillisille alkulähteilleen

 pauliina_kainulainen_2008_ing
  Pauliina Kainulainen

 
Kristinusko on alkulähteillään hyvin ruumismyönteinen usko. Historialliset syyt ovat kuitenkin johtaneet siihen, että tämä lähtökohta on hämärtynyt. Sen seurauksena kristillinen perinne on usein vaikuttanut pikemminkin ruumis- ja seksuaalikielteiseltä.

| Terhi Utriainen

Uskonto tulee iholle: miten uskonnollinen kieli pukee ja riisuu ihmistä?

 terhi_utriainen_ingressi

Terhi Utriainen
Kuva Sami Repo

 
Miksi ihmiset käyttävät alastomuuden vertauskuvaa puhuessaan kuolemisesta? Ja miten puku liittyy uskontoon, jos joku kirjoittaa näin pohtiessaan omaa kuolemaansa: ”saan riisua yltäni kaiken ihmisen vajavuuteni kuin ahtaan, likaisen puvun. Saan kahlata virran yli Hänen luokseen ja pukeutua uuteen, puhtaaseen ja valkeaan”?

| Riikka Uuksulainen

Syntymästä saakka saastainen: kastittoman naisen suhde puhtauteen

 riikka_uuksulainen_ing
 Riikka Uuksulainen

Intiassa ihmisyhteisöt elävät monenkirjavissa mutta tarkoin säädetyissä herra ja palvelija -suhteissa. Palvelusuhteita ja -tehtäviä määrittää kunkin yhteisön puhtaus tai saastaisuus. Kastittomat ovat syntymänsä perusteella pysyvästi epäpuhtaita. Yhteisö tarvitsee heidät hoitamaan saastaiset työt ja huolehtimaan jätteistä.

| Elina Vuola

Lihallinen ihmisyys ja ruumiiton jumala – ruumiillisuuden teologia koskettaa

 elina_vuola_ing

Elina Vuola
Kuva: V. Heiskanen,
Joensuun yliopisto
 

Kristillinen teologia, sen symboliikka, metaforat, kieli ja liturgia, ovat tulvillaan puhetta ruumiista ja ruumiin esittämistä eri tavoin. Voisi jopa sanoa, että ruumis ja ruumiillisuus ovat kristillisen uskon ja teologian keski- tai kulminaatiopiste, alkaen kristityille niin keskeisestä uskosta paitsi inkarnaatioon myös ruumiin ylösnousemukseen.

| Ilkka Pyysiäinen

Ruumiillinen ihminen tarvitsee ruumiillisen Jumalan

 pyysiainen_ilkka_ing
 Ilkka Pyysiäinen

Jumala mielletään usein enemmän tai vähemmän ihmishahmoiseksi. Teologiassa tällaista antropomorfismia on pidetty harhaanjohtavana ja Jumala nähty ruumiittomaksi mieleksi.

| Risto Uro

Pääkirjoitus: Ruumiillisuus teologisessa tutkimuksessa

 risto_uro_ing
  Risto Uro

Kiinnostus ruumiillisuuteen on hyvä esimerkki siitä, kuinka tutkimuksen virtaukset eivät läheskään aina kunnioita akateemisten oppituolien ympäröimiä raja-aitoja. Ruumiillisuuden tutkiminen voidaan nähdä yrityksenä voittaa länsimaista ajattelua vaivannut kahtiajako ruumiin ja hengen välillä.