| Katri Antin

Saamelainen Lars Levi Laestadius

Laestadius

Laestadius

Vuonna 2011 vietetään Lars Levi Laestadiuksen juhlavuotta, jolloin Laestadiuksen kuolemasta on kulunut 150 vuotta. Juhlavuoden aikana on julkaistu kaksi teosta, jotka paljastavat herätysliikkeen johtajasta vähemmän tunnettuja puolia.

Sen lisäksi että Laestadius oli Lapin pappi, hän oli myös kielentutkija, kirjailija, lehtimies, botanisti ja ekologi, uskonnonfilosofi ja -psykologi, sekä etnografi ja uskontotieteilijä.

Laestadius oli äidin puolelta saamelainen, jolla oli vahva saamelainen identiteetti. Hän asui suurimman osan elämästään saamelaisten alueella ja toimi saamelaisten pappina. Laestadiuksen äidinkieli oli saame ja hän kehitti saamen kirjakieltä julkaisemalla saamenkielistä hengellistä kirjallisuutta.

Lappalaisenmytologian

 

Tänä vuonna julkaistu Laestadiuksen kirjoittama Lappalaisten mytologian katkelmia jäi painamatta yli puoleksitoista vuosisadaksi. Laestadius kirjoitta käsikirjoituksen vuosina 1840–1845 ja kuvaa siinä saamelaistan jumaluusoppia, uhrioppia, noitalaitosta ja kokoaa yhteen valikoiman saamelaisia tarinoita. Teos valottaa saamelaisten, myös Laestadiuksen, historiaa ja kulttuuria.

Lue myös kaksi teologia.fi-palvelussa vuonna 2008 julkaistua artikkelia Laestadiuksesta ja lestadiolaisuuden kehityksestä.

 

Kirjallisuutta

Laestadius, Lars Levi: Lappalaisen mytologian katkelmia. Toim. Juha Pentikäinen ja Risto Pulkkinen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2011

Pentikäinen, Juha & Pulkkinen, Risto: Lars Levi Laestadius. Yksi mies, seitsemän elämää. Helsinki: Kirjapaja. 2011