Teema 2019/1:
Talous ja ihmisen osa

Onko talous ihmistä vai ihminen taloutta varten? Tämän numeron kirjoitukset tarjoavat talouden ilmiöihin näkökulmia, jotka eivät nojaa talouskasvun kaikkivoipaisuuteen tai kapeaan taloustieteen ihmiskuvaan.