Teema 2007/3: Kriisit ja sota, rauha ja sovinto

| Pekka Rautio

Koulun annettava valmiuksia uskontodialogiin

Lue uskonnonopetusta käsittelevään teemaan liittyen myös dogmatiikan dosentti Jyri Komulaisen artikkeli vuodelta 2007: Koulun annettava valmiuksia uskontodialogiin.

| Minna Rasku

Kenelle Makedonia kuuluu?

 minna_rasku_ing
 Minna Rasku

Loka-marraskuun taite 2007 toi kaksi pientä uutisaihetta eteläiseltä Balkanilta. 150-päinen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yleisurheilumaajoukkue oli marssinut pois Pohjois-Kreikassa pidetyistä kisoista, koska kisajärjestäjät esittelivät heidät FYROM:in joukkueena.

| Reijo E. Heinonen

Kriisinhallinta dialogitaitona – miten dialogi korvaisi voimapolitiikan?

 reijo_heinonen_ing

 Reijo E. Heinonen
 Kuva: valokuvaamo
 J. Hytti

Kansainvälisten kriisien sovittelussa tarvitaan dialogitaitoja. Tässä esityksessä kysytään voiko kulttuurien ja uskontojen tuntemukseen sekä globaalieettisiin periaatteisiin pohjaava dialogi korvata voimapolitiikan.

| Teuvo Laitila

Kosovo-myytti oikeuttaa serbien kärsimykset

 teuvo_laitila_ing2
Teuvo Laitila 

Sota on konkreettinen ja äärimmäinen keino julistaa kansallista omaleimaisuutta. Kosovo poljen tappiosta (1389) tuli serbeille oman identiteetin keskeinen symboli osana heidän valtiollista ja kansallista itsenäistymistään.

| Hannu Juusola

Uskonnon rooli on vahvistunut Lähi-idän konflikteissa

 hannu_juusola_ing2
Hannu Juusola 

Uskonnon yleismaailmallinen nousu näkyy vahvasti tämän päivän Lähi-idän arjessa vaikkapa islamilaiseksi mielletyn pukeutumisen räjähdysmäisenä kasvuna kaikkialla arabimaissa tai juutalaisen mystiikan yllättävänä suosiona perinteisesti varsin maallistuneessa Israelissa.

| Matti Myllykoski

Kristillinen juutalaisvastaisuus vaikutti modernin antisemitismin syntyyn

 matti_myllykoski_ing2
 Matti Myllykoski
 Kuva: Riitta Vuorela

Miten kristilliset ennakkoluulot juutalaisia kohtaan ovat syntyneet? Miksi kirkot eivät asettuneet vastustamaan natsien valtakoneistoa, kun se murhasi kuusi miljoonaa Euroopan juutalaista? Historiantutkimus osoittaa, että kristillinen juutalaisvastaisuus poikkeaa monelta osin 1800-luvulla syntyneestä maallisesta antisemitismistä.

| Matti Pikkarainen

Voiko sota olla oikeutettu?

 matti_pikkarainening2
 Matti Pikkarainen

Kysymys sodasta ja voimankäytöstä kansojen ja kansanryhmien kesken on aihe, joka kirkkojen sisäisissä ja välisissä keskusteluissa on lähes koko historian ollut keskeinen kipupiste. Sotaa on tarkasteltu sekä yhteiskunnan että yksityisen ihmisen näkökulmasta.

| Svante Lundgren

Fanatism, våld och terror – är religionen en del av problemet eller en del av lösningen?

 svante_lundgren_ing2
Svante Lundgren 

Frågan om huruvida religionen är en orsak till våld och krig har varit aktuell en längre tid, inte minst p.g.a. långvariga konflikter som de i Mellanöstern. Diskussionen är ofta alltför oprecis.

| Jyri Komulainen

Koulun annettava valmiuksia uskontodialogiin

 jyri_komulainen_ing2
 Jyri Komulainen

Uskonnonopetuksella on avainasema kasvatettaessa tulevia sukupolvia maailmassa, jota leimaa eri kulttuurien ja katsomusten kohtaaminen. Puhuttaessa uskontojen vaikutuksista konflikteissa on myös muistettava uskonnon tarjoamat resurssit rauhan rakentamisessa.

| Katri Kyllönen

Uskonto avuksi konfliktinratkaisuun

 katri_kyllonen_ing2
 Katri Kyllönen

Uskonnolla on monimuotoinen rooli tämän päivän konflikteissa. Se vaikuttaa sekä konfliktien syihin ja dynamiikkaan että niiden ratkaisemiseen. Yleisesti uskonnolla ajatellaan olevan konflikteissa ainoastaan kielteinen rooli.