| Noora Koivulahti

Korona kirkoissa -paneelikeskustelu 16.9. klo 18

Karjalan teologisen seuran yleisöilta to 16.9.2021 klo 18.00, Itä-Suomen yliopisto AT100 ja Zoom

Panelisteina:

TT, yliopistonlehtori Suvi-Maria Saarelainen, Itä-Suomen yliopisto
Dos., apulaisprofessori Pekka Metso, Itä-Suomen yliopisto
Kirkkoherra Katri Vilén, Joensuun evankelis-luterilainen seurakunta
Kirkkoherra Tuomas Järvelin, Joensuun ortodoksinen seurakunta
Keskustelua johtaa KTS:n puheenjohtaja, TT Laura Kallatsa

Mikä tuo toivoa koronan keskellä? Miten jumalanpalveluksia järjestettiin poikkeusoloissa? Voiko ehtoollista viettää etänä? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Korona kirkoissa -paneelikeskustelussa.

Globaali koronapandemia on jo puolentoista vuoden ajan vaikuttanut lähes kaikkeen toimintaan maailmassa. Se on muuttanut myös seurakuntien toimintaa ja vaikuttanut yksityisten ihmisten hengellisyyteen. Korona kirkoissa -paneelikeskustelussa tutkijat Suvi-Maria Saarelainen ja Pekka Metso sekä kirkkoherrat Katri Vilén ja Tuomas Järvelin keskustelevat elämästä koronapandemian keskellä niin tutkimustulosten kuin käytännön seurakuntaelämänkin näkökulmasta.

TT, yliopistonlehtori Suvi-Maria Saarelainen on tutkinut elämän merkityksellisyyttä korona-aikana. Dosentti, apulaisprofessori Pekka Metso on tutkinut muun muassa seurakuntalaisten kokemuksia jumalanpalveluselämästä korona-aikana sekä hengellistä hyvinvointia. Katri Vilén työskentelee kirkkoherrana Joensuun luterilaisessa seurakunnassa ja Tuomas Järvelin kirkkoherrana Joensuun ortodoksisessa seurakunnassa. Paneelin puheenjohtajana toimii Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja Laura Kallatsa, joka on tutkinut muun muassa ehtoollisen viettoa korona-aikana.

Tilaisuus on kaikille avoin, ja se toteutetaan voimassa olevia suosituksia noudattaen Itä-Suomen yliopiston Agora-rakennuksen salissa AT100. Tilaisuuteen voi osallistua myös Zoom-yhteydellä. Linkki tilaisuuteen https://uef.zoom.us/j/61663910495


Karjalan teologisen seuran tämän vuoden yleisöillat ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteistä tutkitun tiedon teemavuotta 2021. Teemavuoden tavoitteena on muun muassa tehdä tunnetuksi tutkitun tiedon lähteitä, kuten uutta tutkimustietoa. Avoimet ja kaikille kiinnostuneille suunnatut yleisöillat palvelevat uusimman teologisen tutkimustiedon saavutettavuuden edistämistä. #tutkituntiedonteemavuosi