| Noora Koivulahti

Ehdota työryhmää Teologian ja uskonnontutkimuksen päiville 30.9. mennessä

Työryhmäkutsu

Kutsumme ystävällisesti työryhmäehdotuksia toisille Teologian ja uskonnontutkimuksen päiville 18.-20.5.2022 Helsingissä. Konferenssin teema on Uskonto ja vapaus: Haasteita ja tulevaisuudennäkymiä.

Lähetä työryhmäehdotuksesi 30.9.2021 mennessä. Ehdotetut työryhmät voivat olla avoimia sessioita, joihin tutkijat voivat ehdottaa esitelmiä, tai suljettuja sessioita, joihin työryhmän järjestäjä ehdottaa esitelmän pitäjät. Työryhmä voi myös olla näiden yhdistelmiä. Työryhmät ovat kestoltaan 1,5 h tai 1 h 45 min ja esitelmien määrä sessiossa voi olla 3-5. Samalla työryhmällä voi myös olla useampia sessioita. Valinta konferenssiin mukaan otettavista työryhmistä tehdään loka-marraskuussa ja valinnasta ilmoitetaan sähköpostitse työryhmän vetäjälle. Sessiot järjestetään lähtökohtaisesti paikan päällä. Mikäli haluaisitte kuitenkin erityisestä syystä osallistua etänä, olettehan erikseen yhteydessä konferenssin järjestäjiin.

Työryhmäehdotuksen tulee sisältää:
• Otsikko
• Onko työryhmä suljettu vai avoin.
• Lyhyt kuvaus työryhmän teemasta ja siitä, minkätyyppiset esitelmät ovat tervetulleita (enintään 200 sanaa)
• Työryhmän vetäjän tai vetäjien yhteystiedot (nimi, affiliaatio, sähköposti, puhelinnumero) sekä suljettujen sessioiden osalta myös ehdotetut esitelmänpitäjät ja aiheet
• Työryhmän kieli voi olla suomi, ruotsi, englanti tai näiden yhdistelmä

Työryhmäehdotukset lähetetään 30.9.2021 mennessä konferenssin sihteeri Katri Malmille (katri.malmi@helsinki.fi).

Konferenssin nettisivut: https://blogs.helsinki.fi/teologian-ja-uskonnontutkimuksen-paivat/

Konferenssityöryhmän puolesta ystävällisin terveisin,

Titus Hjelm
konferenssin puheenjohtaja | Conference chair

Katri Malmi
konferenssisihteeri | Conference secretary


Dear members of the faculty,

Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät (Research Conference for Theology and Religion) will be organized for the second time on 18th to 20th of May in 2022 in Helsinki. The theme for the conference will be Religion and Freedom: Challenges and Prospects.

We would like to warmly invite proposals for sessions of high level with any subject in the field of theology and religious studies until September 30th, 2021. Proposed sessions may be closed with prepared list of paper presentations or open for entries of papers that are assessed together with the conference organizers. A session can also be a combination of the open and closed format. Sessions are 1.5 hours to 1 hour 45 minutes in length and may consist of 3-5 paper presentations each. The choice for the sessions included in the conference will be made in October and November and the organizers of the sessions will be contacted by e-mail. The sessions will be organized in site, primarily. However, if you have special circumstances and would like to organize your session or a part of it online, please contact the conference organizers.

Proposal for a session should include:
• Title of the session
• Whether the session is open or closed.
• Description of the session and information of what kind of presentations are welcome, with maximum 200 words
• Contact information of the organizers (name, affiliation, e-mail, telephone number)
• Sessions can be held in Finnish, Swedish, English or a combination of these
Proposals are asked to be sent by September 30th 2021 to the conference secretary Katri Malmi (katri.malmi@helsinki.fi)

For more information, please see the conference website: https://blogs.helsinki.fi/teologian-ja-uskonnontutkimuksen-paivat/