| Noora Koivulahti

Kutsu kirjoittamaan Ortodoksian 62. vuosikirjaan (2022)

Kutsumme Ortodoksia-aikakauskirjan 62. vuosikertaan erityisesti kirjoituksia, jotka tarkastelevat ortodoksisen kirkon ja teologian suhdetta ympäristöön ja ekologiseen kriisiin. Toivotamme tervetulleiksi tekstit, joiden näkökulmina ovat esimerkiksi seuraavat tai muut ympäristöön liittyvät teemat:

• Ortodoksinen ekoteologia ja ympäristöahdistus
• Askeettinen perinne ja ekologinen kestävyys
• Kirkolliset ja ekumeeniset ympäristöohjelmat
• Ortodoksisen ihmiskuvan suhde muuhun luomakuntaan
• Ortodoksinen ympäristökasvatus

Tekstit voivat olla tieteellisiä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia, tutkimusesittelyitä ja kirja-arvioita. Kirjoituskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Julkaistaviksi tarjottavat tekstit tulee lähettää Ortodoksian julkaisualustalle viimeistään 1.3.2022. Tutkimusartikkelit käyvät läpi referee-menettelyn. Vuosikirja julkaistaan Ortodoksisten Pappien Liiton päivillä syyskuussa 2022. Se ilmestyy myös avoimena rinnakkaisjulkaisuna Ortodoksian julkaisualustalla (www.ortodoksia.fi).

Lisätietoja: Pekka Metso (pekka.metso@uef.fi), päätoimittaja