| Carolina Myrskog

Mystiken blev till vetenskap: Donnerska institutet fyllde 65 år och gav ut en historik

När man går längs Biskopsgatan i akademikvarteren i Åbo går man förbi många vackra byggnader. I en av dessa byggnader, Humanisticum, verkar Donnerska institutet (DI). DI är ett institut för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning. Det grundades 29.3.1956 efter en donation av makarna Olly och Uno Donner, och för att uppmärksamma att det gått 65 år sedan det gav man den 29.3.2021 – dvs. exakt på 65 årsdagen – ut en historik om DIs historia. Historiken går under namnet Mystik blir vetenskap. Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning 1956–2021 och är skriven av Nils G. Holm, professor emeritus i religionsvetenskap vid Åbo Akademi och långvarig styrelsemedlem vid DI. Historiken finns publicerad som open access och går att läsa på DIs hemsida.

Man kunde tycka att 65 år inte är någon milstolpe, och när jag frågar DIs föreståndare, docent Ruth Illman, om varför historiken ges ut just nu så säger hon att den viktigaste orsaken till det är att det inte tidigare funnits någonting skrivet om DIs tidigaste historia. Att DI fyller 65 år detta år ansågs vara en bra möjlighet att ge ut historiken, och Illman säger att man inte kommer att uppmärksamma de 65 åren på något annat sätt än genom historiken. Tanken från början var att man samtidigt som historiken gavs ut skulle ha haft en utgivningsfest, men på grund av pandemin ändrades planerna. Istället har man nu satsat på att marknadsföra historiken digitalt, och man har bl.a. gjort en trailer om den. Illman berättar att DI fått många reaktioner på historiken.

Ruth Illman. Foto: Björn Dahla 

Arbetet med historiken inleddes i början av år 2020 då styrelsen för DI tog beslutet om att skriva historiken. Styrelsen kontaktade Nils G. Holm, och när han åtog sig uppdraget som författare föll bitarna på plats och processen kunde komma igång på riktigt. Bakom historiken finns också ett redaktionsråd bestående av Nils G. Holm, Ruth Illman, Tore Ahlbäck (DI:s föreståndare 1981–2013), Ulrika Wolf-Knuts (tidigare anställd vid institutet och styrelseordförande), Tage Kurtén (nuvarande styrelseordförande) och Joakim Alander (bibliotekarie vid DI). Bakom historiken ligger ett digert bakrundsarbete, och man har bland annat grävt i både personliga och officiella arkiv, läst mötesprotokoll och letat fram lämpliga bilder.

Gällande historikens innehåll framhåller Ruth Illman att man ville att den skulle vara lättillgänglig och trevlig, men också saklig. Det var också viktigt att Nils G. Holm, som genom åren spelat en stor roll vid institutet, skulle få berätta om sina egna erfarenheter och minnen från DI. Historiken består av alltifrån fotografier och förteckningar över konferenser till listor på styrelsemedlemmar genom åren. Undertecknad har läst historiken och kan konstatera att författaren lyckats med målen; historiken är trevlig och lättläst och ger en bra bild av DI, dess verksamhet och historia.

Nils G. Holm. Foto: Ruth Illman

Historiken berättar som sagt om Donnerska institutets historia, men hur ser institutet ut idag och hur mycket av historien syns i verksamheten idag? Ruth Illman berättar att det är viktigt att följa donatorernas vilja – dvs. att befrämja religionshistorisk och kulturhistorisk forskning – men samtidigt så är det också viktigt att leva i nutiden och följa utvecklingen inom t.ex. nyandlighet och mystik. Redan från början var forskningen och biblioteksverksamheten viktiga grundpelare i verksamheten, och de finns fortfarande kvar. DI ordnar konferenser och symposier, och ger ut två vetenskapliga publikationer: skriftserien Scripta Instituti Donneriani Aboensis och tidskriften Approaching Religion. Skrifterna är viktiga informationskanaler men också ett sätt att möjliggöra doktoranders publicering.

Gällande publiceringen satsar DI också mycket på öppen vetenskap och kan ses som en föregångare i open access publicering. Det är något som man satsat mycket på, och vill fortsätta med också i framtiden. För att stöda forskare satsar man också på att ha en bra och välutvecklad biblioteksverksamhet med tillgång till både traditionella böcker och e-källor, och år 2020 anställdes en forskarbibliotikarie som både har huvudansvaret för biblioteket och forskar själv. I dessa dagar har även Nina Kokkinen anställts som forskardoktor vid DI för en treårsperiod.

Donnerska institutet är med andra ord ett institut som fortfarande sjuder av liv, forskning och nya idéer. Religionsforskningen är ett ständigt aktuellt tema i Finland och i världen, och DI har en självklar och viktig plats i den akademiska världen. Under de 65 år som institutet funnits har DI bidragit till att och fortsätter att bidra till – precis som titeln på historiken säger – att mystiken blir till vetenskap.