| Noora Koivulahti

Karjalan teologisen seuran verkkoluento to 19.11.2020 klo 18.00

Yliopistonlehtori, TT Sini Mikkola: Reformaatio kirjeiden välityksellä – Kirjeenvaihto, vallankäyttö ja Martin Lutherin naisverkostot

”Millä tavoin pienessä Wittenbergissä 1500-luvun alkupuolella alkanut uskonnollinen liikehdintä laajeni maailmanluokan ilmiöksi, jolla on relevanssia myös tänä päivänä? Martin Luther, 95 teesiä tai vaikkapa
Augsburgin tunnustus nostetaan usein reformaation keskiöön. Yksi mies ja nippu teologisia kirjoituksia eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös ja ennen kaikkea verkostoja, joita pitkin yhä uudet ihmiset välittävät
ajatuksia ja ideoita eteenpäin.”

Tuon Lutherin verkostoista erityisesti esiin historian hämäriin jääneitä naisvaikuttajia, jotka eivät useinkaan olleet laillisten vallankäyttäjien asemassa, mutta jotka käytännössä käyttivät valtaa mitä moninaisimmin tavoin.

”Tässä esitelmässä tarkastelen Martin Lutheria ja hänen ajatustensa leviämistä hänen kirjeenvaihtonsa ja kirjekumppaniensa kautta. Tuon Lutherin verkostoista erityisesti esiin historian hämäriin jääneitä naisvaikuttajia, jotka eivät useinkaan olleet laillisten vallankäyttäjien asemassa, mutta jotka käytännössä käyttivät valtaa mitä moninaisimmin tavoin. Esitelmästä selviää muun muassa, miksi Luther pönkitti katolisen abbedissan valtaa omien seuraajiensa kustannuksella ja millä tavoin hän pyrki suostuttelemaan aikansa naisia oman asiansa puolelle.”

Verkkoluento toteutetaan Zoom-etäkokousohjelmistossa, ja siihen pääsee osallistumaan linkin välityksellä.

Linkki julkaistaan Karjalan teologisen seuran koti- ja facebook-sivuilla päivää ennen etätilaisuutta. Verkkoluento tallennetaan.

Luento on kaikille avoin, tervetuloa!

Lisätietoja: www.karjalanteologinenseura.fi ja Facebook