| Noora Koivulahti

Tarvitseeko juutalaisuuden tuntemuksesi päivitystä?

Oulun yliopisto, Oulun hiippakunta ja Kirkkohallituksen kirkko ja juutalaisuus-työryhmä järjestävät päivän mittaisen Uusia ikkunoita juutalaisuuteen -koulutuksen 12. marraskuuta 2020 Oulun yliopistokampuksella. Päivään on vallitsevasta tilanteesta johtuen mahdollisuus osallistua myös etänä.

Kouluttajina toimivat juutalaisuuden sekä juutalaisuuden ja kristinuskon kohtaamisen asiantuntijat ja juutalaisen seurakunnan edustajat.

”Jokaisen läntisen kulttuurin maaperällä kasvaneen työkalupakkiin kuuluu juutalaisuuden tuntemus. Kristillisen ja juutalaisen kulttuuriperinnön juuret ovat monella tasolla sidoksissa toisiinsa ja uskontojen pitkä rinnakkainen historia – usein hyvin kitkainenkin rinnakkaiselo – velvoittaa jokaista perehtymään tähän rinnallamme elävään sisareen”, järjestäjät sanovat.

Päivä on suunnattu erityisesti evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöille, uskonnonopettajille ja opiskelijoille, mutta kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Koulutuksessa tutustutaan muun muassa juutalaisten pyhiin teksteihin ja varhaiseen synagogalaitokseen, nykyjuutalaisuuden moninaisuuteen ja tämän päivän juutalaiseen elämään, uskontojen kohtaamiseen sekä juutalaisuuden panokseen kulttuurille.

Huomioi, että ilmoittautuminen on ehdottoman välttämätöntä ja paikan päällä osallistuvien määrä on rajattu.

Päivän hinta 20€, sisältää kahvit. Ilmoittautumiset paikanpäälle ja Teams-koulutukseen 2.11. mennessä Oulun hiippakunnan ilmoittautumisjärjestelmään.

Tiedustelut:
Oulun hiippakunta, Matti Laurila, matti.laurila@evl.fi
Kirkko ja juutalaisuus –työryhmä, Pekka Lindqvist, pekka.lindqvist@abo.fi