| Noora Koivulahti

Karjalan teologisen seuran verkkoluento to 29.10.2020 klo 18.00

Teologian tohtori Laura Kallatsa: Vihkiäkö vai ei? Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta

Samaa sukupuolta olevien avioliitto on ollut 2000-luvun alun näkyvä keskustelunaihe Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Pappien asenteet homoseksuaalisuutta ja samaa sukupuolta olevien avioliittoa kohtaan ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana jatkuvasti entistä hyväksyvämmiksi.

Syyskuun alussa Itä-Suomen yliopistossa tarkastetun Laura Kallatsan väitöskirjan mukaan papit perustelevat avioliittokäsityksiään ennen kaikkea teologisilla argumenteilla. Sekä samaa sukupuolta olevien avioliittoa kannattavat että vastustavat papit etsivät Jumalan tahtoa asiaan.

Esitelmässä tarkastellaan pappien esittämiä perusteluja omille näkemyksilleen sekä perustelujen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Avioliittokysymys aiheuttaa kirkossa voimakkaita tunteita, mikä näkyy niin pappien vastauksissa kuin tutkijan saamassa runsaassa palautteessakin.

Verkkoluento toteutetaan Zoom-etäkokousohjelmistossa, ja siihen pääsee osallistumaan linkin välityksellä. Linkki julkaistaan Karjalan teologisen seuran koti- ja facebook-sivuilla päivää ennen etätilaisuutta. Verkkoluento tallennetaan.

Lisätietoja: www.karjalanteologinenseura.fi ja Facebook -tapahtuma