| Milla Korkalainen

Diakonian tutkimus kokoaa eri aloja yhteistyöhön

Kuvassa oikealla DTS puheenjohtaja, UEF yliopistonlehtori Esko Ryökäs, keskellä juuri Sivellin-palkinnon saanut TM Rosa Teräväinen ja vasemmalla DTS varapuheenjohtaja DIAK lehtori Päivi Thitz.

Mitä ovat teologiset tieteelliset seurat? Tässä juttusarjassa Teologia.fi:n opiskelijatoimitus haastattelee eri seurojen puheenjohtajia selvittääkseen mitä nämä seurat ovat ja miksi ne ovat olemassa. Tällä kertaa haastattelimme Diakonian Tutkimuksen Seuran (DTS) puheenjohtajaa Esko Ryökästä ja väitöstutkijaa Titi Gävertiä.

Diakonian tutkimuksen seura on perustettu vahvistamaan ja kokoamaan monille eri tieteenaloille levittäytynyttä diakonian tutkimusta. Diakoniaa koskevaa tutkimusta tehdään ainakin teologian, sosiaalitieteiden, terveystieteen ja hallintotieteen tieteenaloilla. Diakonian tutkimuksen seura tarkastelee diakoniaa ilmiöpohjaisesti ja toimii keskustelualustana kooten yhteen diakonian tutkijoita, diakonian tutkimustiedosta kiinnostuneita sekä diakonia-alan toimijoita. Seuran toiminnasta kertovat puheenjohtaja Esko Ryökäs ja väitöskirjatutkija Titi Gävert.

Tavoitteena synnyttää monitieteinen, diakoniaa ilmiöpohjaisesti tarkasteleva tieteellinen seura

Diakonian tutkimuksen seura on perustettu vuonna 2002. Jo useamman vuoden ajan oli ollut toivetta aiheesta kiinnostuneiden joukossa diakoniaan keskittyvästä tieteellisestä seurasta. Kuten useimmiten, haave muuttuu todellisuudeksi, kun ainakin muutama ihminen päättää ryhtyä tuumasta toimeen. Perustamiskokous kokosi runsaan joukon aiheesta kiinnostuneita.

Seuran ensimmäinen puheenjohtaja, Diakonia-ammattikorkeakoulun yliopettaja Mikko Malkavaara kirjoittaa: ”Diakonian tutkimuksesta kiinnostuneet päättivät yhdistää voimansa ja synnyttää uudenlaisen foorumin. Perustajien, vähän yli 30:n diakoniaa eri syistä ja suunnista tarkastelevien tutkijoiden, ammattilaisten ja asianharrastajien mielessä väikkyi uusi suomalainen tieteellinen seura monien muiden tieteellisten seurojen joukkoon, joka eroaisi yhdessä suhteessa useimmista muista. Diakonian ystävät asettivat kunnianhimoiseksi tavoitteeksi, että pitäisi synnyttää monitieteinen, diakoniaa ilmiöpohjaisesti tarkasteleva tieteellinen seura.”

Diakonian tutkimus -aikakauskirja ja Diakoniabarometri ovat seuran toiminnan keskiössä

Keskeisenä tieteellisen seuran toimintana on oma tieteellinen julkaisu. Diakonian tutkimus on vuodesta 2004 ilmestynyt vertaisarvioitu aikakauskirja. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu antaa tilan sekä diakonian alan akateemisille tutkimusartikkeleille että keskustelupuheenvuoroille ja kirja-arvioille. Tänä vuonna ilmestyi myös englanninkielinen erikoisnumero.

Barometri kartoittaa diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia ajankohtaisista teemoista ja tuo näin esiin hiljaisia signaaleja suoraan ”ruohonjuuritasolta”.

Kahden vuoden välein Diakonian tutkimuksen seura tuottaa yhdessä Diakoniatyöntekijöiden liiton, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja kirkkohallituksen Diakonia ja sielunhoito -yksikön kanssa Diakoniabarometri-tutkimuksen. Barometri kartoittaa diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia ajankohtaisista teemoista ja tuo näin esiin hiljaisia signaaleja suoraan ”ruohonjuuritasolta” −tai sosiaalitieteissä puhutaan ”katutasosta” tarkoittaen asiakastyön työntekijöitä. Barometritutkimusten raportit on vuodesta 2013 alkaen julkaistu Open Access verkkojulkaisuna. Diakoniabarometri 2020 julkaistiin syyskuussa ja löytyy verkkojulkaisuna.

Seuran päätapahtumassa Diakonian tutkimuksen päivässä julkistetaan vuosittainen Sivellin-palkinto

Seuran päätapahtuma on vuosittain marraskuussa järjestettävä Diakonian tutkimuksen päivä, jossa seura tarttuu kulloinkin ajankohtaiseen diakoniseen teemaan keynote-puheenvuorojen myötä. Iltapäivällä on tarjolla tutkimustyöpajoja, joissa alan tutkijat voivat esitellä meneillään olevaa tai hiljattain valmistunutta tutkimustaan ja saada alan kollegoiltaan kehittämisideoita. Vuoden 2020 Diakonian tutkimuksen päivä striimataan 26.11.2020.

Sivellin-opinnäytetyöpalkinnossa keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esille tuominen diakoniaan liittyvässä tutkimuksessa.

Tutkimuksen päivässä julkistetaan vuosittainen Sivellin-palkinto. Sivellin-opinnäytetyöpalkinnossa keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esille tuominen diakoniaan liittyvässä tutkimuksessa. Tämä innovatiivisuus voi olla teoreettisempaa tai käytännönläheisempää. Diakonia ymmärretään laajasti kristillisenä tai kristillisyyteen perustuvana auttamisena ja palkittavan opinnäytetyön näkökulmaa ei ole rajattu. Vuonna 2019 palkinto myönnettiin TM Roosa Teräväiselle kirkkososiologian pro gradu-työstä ”Köyhän kiky?” Diskurssianalyysi yhteisöruokailuja ja hyvinvointivaltiota koskevista verkkokeskusteluista.

Jäsenenä osaksi monitieteellistä ja monialaista yhteisöä

Titi Gävert on sekä diakoni että teologi. Nyt hän on väitöskirjatutkijana Valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden tohtoriohjelmassa. Diakoniatyöntekijänä Gävert tiesi Diakonian tutkimuksen seurasta jotakuinkin sen perustamisesta alkaen ja luki Diakonian tutkimus-aikakauskirjaa kiinnostuneena. Hän tutustui seuran hallitusjäseniin paremmin vuonna 2010, kun oli työnsä myötä toteuttamassa Diakoniabarometri 2011-tutkimusta. Jo tuolloin Gävert pohti, että olisi kiinnostavaa joskus itsekin olla mukana tieteellisen seuran toiminnassa. Yksi asia johti toiseen, ja vuodesta 2016 Gävert on ollut jäsenenä seuran hallituksessa.

Diakonian tutkimuksen seuran jäsen saa tuoreinta diakonia-alan tutkimustietoa kotiin kuljetettuna Diakonian tutkimus-aikakauskirjan painetun version muodossa.

−Jäsen on osana diakonian tutkijoiden monitieteellistä ja monialaista yhteisöä, joka tarkastelee nykyisyyttä ja mennyttä, teoreettisia lähestymistapoja ja elettyä elämää erilaisilla rajapinnoilla, Gävert kertoo.
Diakonian tutkimuksen seuran jäsenenä on omalta osaltaan mahdollistamassa tämän toiminnan jatkuvuutta, sillä seuran pienimuotoinen talous on riippuvainen maltillisista jäsenmaksuista.

Jäsenet saavat muutaman kerran vuodessa sähköisen jäsenkirjeen, jossa kerrotaan tutkimuksen uusimmista tuloksista ja annetaan linkkejä ja muuta infoa. Lisäksi diakoniatyöntekijöiden Liiton (DTL) ja AKIn jäsenet voivat halutessaan saada Diakonian tutkimuksen seuran jäsenyyden oman liittonsa maksuttomana jäsenetuna ilmoittamalla siitä liiton toimistoon.

Haalarimerkki ja yhteistyö toisten tieteellisten seurojen kanssa tuo näkyvyyttä ja tunnettavuutta seuralle

Haastattelussa Gävertiä pyydettiin kertomaan Diakonian tutkimuksen seuran historiasta jonkun mieleen jääneen anekdootin. Titi Gävert muisteli seuraavasti kiinnostavaa tapahtumaa:

−Teekkarit lähestyivät Diakonian tutkimuksen seuraa haalari-avustuksen merkeissä muutama vuosi sitten. Seura suhtautui asiaan sinänsä myönteisesti, mutta sen sijaan, että olisimme avustaneet yhden tieteenalan yhtä vuosikurssia, päätimme tehdä seuralle oma haalarimerkin, jota jaettiin eri puolilla Suomea useiden korkeakoulujen kampuksilla! Haalarimerkki leikitteli seuramme akronyymilla. Haulle DTS Google nimittäin tarjoaa ensimmäisenä amerikkalaista Digital Theater Sound-firmaa, joka on tuottanut äänet mm. Jurassic Park elokuvaan!

Seura iloitsee viime vuosien uusista kollegiaalisista suhteista sisarseurojen kanssa. Viime vuonna seura järjesti yhdessä Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran kanssa yhteisen Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivän. Tänä vuonna taas seura oli mukana useiden teologisten tieteellisten seurojen yhteisten tutkimuksen päivien, Teologian ja uskonnontutkimuksen päivien järjestäjinä. Gävert tiivistääkin haastatelun lopuksi:

−Meillä pienehköillä tieteellisillä seuroilla on kullakin oma tärkeä paikkansa. Sen lisäksi on todella hedelmällistä, että käymme aiempaa vilkkaampaa vuoropuhelua myös yhdessä!