| Noora Koivulahti

Avoin kirjoittajakutsu Teologisen Aikakauskirjan PANDEMIATEEMANUMEROON

Kevät 2020 tullaan maailmanlaajuisesti muistamaan koronakeväänä. Vaikutuksiltaan se on jo rinnastettavissa sadan vuoden takaiseen espanjantautiin tai Eurooppaa pitkin keskiaikaa koetelleisiin ruttoepidemioihin. Teologisen Aikakauskirjan ensi vuoden teemanumerossa 4/2021 pohditaan, millaisia risteyskohtia uskonnoilla ja globaaleilla kulkutaudeilla on. Pandemiateemanumerossa katse kohdistetaan paitsi COVID-19-viruksen vaikutuksiin, myös muihin epidemioihin.

Mahdollisia näkökulmia voivat olla esimerkiksi uskonnollisten yhteisöjen muuttuneet käytännöt, eettiset kysymykset ja ihmisoikeudet, tunteiden tutkimus tai mediatutkimus. Myös historialliset aiheet, esimerkiksi pandemioiden yhteys maailmanlopun odotukseen, ovat tervetulleita. Teemanumero tehdään yhteistyössä Teologia.fi-sivuston kanssa.

Lähetä artikkeli-ideasi sekä max. 200 sanaa pitkä abstrakti 15.9.2020 mennessä osoitteeseen paatoimittaja@tatt.fi. Otamme vastaan ehdotuksia kaikilta teologisilta oppialoilta sekä niihin läheisesti liittyviltä aloilta.

Valitsemme abstraktien joukosta ideat, jotka yhdessä muodostavat mahdollisimman monipuolisen näkökulman aihepiiriin. Kiinnitämme huomiota myös idean toteuttamiskelpoisuuteen sekä siihen, että kirjoittaja sitoutuu lähettämään meille valmiin artikkelikäsikirjoituksen 30.4.2021 mennessä. Tullakseen julkaistuksi käsikirjoituksen tulee läpäistä vertaisarviointi.

Lisätietoja antavat Teologisen Aikakauskirjan päätoimittaja Outi Lehtipuu (paatoimittaja@tatt.fi) sekä pandemiateemanumeron vieraileva päätoimittaja Sini Mikkola (sini.mikkola@uef.fi).