| Peppi O'Connor

Tieteelliset seurat: Teologisen Aikakauskirjan väistyvä päätoimittaja Virpi Mäkinen: ”On oltava myös foorumi, jossa kirjoitetaan kotimaisilla kielillä omasta tieteenalasta.”

Myös TA on siirtynyt etäkokouksiin. Vasemmasta yläkulmasta lähtien tuleva päätoimittaja Outi Lehtipuu, taittaja Christian Seppänen, tuleva artikkelitoimittaja Ritva Palmén, alhaalla väistyvä päätoimittaja Virpi Mäkinen, sihteeri Johanna Salovaara ja kirja-arviotoimittaja Olli Saukko.

Mitä ovat teologiset tieteelliset seurat? Tässä juttusarjassa Teologia.fi:n opiskelijatoimitus haastattelee eri seurojen puheenjohtajia selvittääkseen mitä nämä seurat ovat ja miksi ne ovat olemassa. Tällä kertaa haastattelimme Teologisen Aikakauskirjan väistyvää päätoimittajaa ja selvitimme Teologisen Aikakauskirjan ja Teologisen Julkaisuseuran suhdetta.

Teologisen Aikakauskirjan päätoimittaja Virpi Mäkinen vastaa puhelimeen kotinsa alakerrassa. Koronatilanne on jo osa kaikkien meidän arkea ja tämä haastattelu toteutetaan poikkeuksellisesti puhelimitse. ”Sano heti, jos et kuule. Joudun istumaan täällä alakerran työhuoneessa, jossa kuuluvuus tai yhteydet voivat olla vähän heikot. Lukioikäinen lapseni tekee yläkerrassa koetta.”, Mäkinen kertoo.

Teologiseen etiikkaan ja sosiaalietiikkaan erikoistunut Mäkinen on toiminut Teologisen Aikakauskirjan, eli TA:n, toimituksessa miltei kuusitoista vuotta. Näistä viimeiset yhdeksän ovat kuluneet päätoimittajan roolissa. Tämä pesti on pian siirtymässä Uuden testamentin eksegetiikan ja varhaiskristillisyyden tutkijalle, Outi Lehtipuulle, joka hänkin on toiminut TA:n toimituksessa lähes vuosikymmenen. Kysyn silti, miten Mäkinen on ohjeistanut seuraajaansa. ”Juuri tänä aamuna kirjoitin sähköpostiin, että: Pidä tieteellinen taso korkealla!”, Mäkinen naurahtaa lämpimästi ja toteaa olevansa jatkossakin uuden päätoimittajan konsultoitavissa. Teologisen Aikakauskirjan toiminta perustuu ennen kaikkea tiimityölle.  

Tieteellinen taso on pysynyt korkealla

Tämän kertaisessa katsauksessa tieteellisiin teologisiin seuroihin huomio keskittyy seuran sijasta erityisesti sen julkaisutoimintaan. Teologisen Aikakauskirjan julkaiseminen on Teologisen Julkaisuseura ry:n päätehtävä. Tämä painotus näkyy hyvin myös seuran historiassa.

Teologista Aikakauskirjaa ehdittiin julkaista jo vuodesta 1896 – reilu puolivuosisataa ennen julkaisuseuran perustamista vuonna 1966.

Mäkisen aikana seura ja Teologinen Aikakauskirja ovat kokeneet lukuisia muutoksia ja uudistuksia. Eräs keskeisin on Mäkisen päätoimittajakaudella toteutettu sääntöuudistus, jossa kuusikymmentäluvulta peräisin olevat säännöt päivitettiin. Tällöin seuran toiminnan tueksi perustettiin hallitus, jonka jäsen myös päätoimittaja on. TA:n toimituksen tukena jatkoi toimitusneuvosto. Yleisesti ottaen TA:n julkaisutoimintaa pyörittää pieni mutta tiivis ja tehokas ydinjoukko, johon kuuluu päätoimittajan lisäksi artikkelitoimittaja, kirja-arviotoimittaja, taittaja ja sihteeri. Tämän lisäksi prosessiin osallistuu kirjoittajia, vertaisarvioitsijoita sekä teemanumeroiden osalta vierailevia päätoimittajia.  

Mäkisen kaudella on siirrytty myös sähköisiin järjestelmiin niin taloushallinnon kuin käsikirjoitusten vastaanottamisen osalta. Toimitus on pyrkinyt myös ennakoimaan digitaalisen julkaisemisen tuomia muutoksia. Tällä hetkellä TA:n tilaajille on jo tarjolla sähköinen näköisversio viisi kertaa vuodessa julkaistavasta lehdestä. Tätä sähköistä versiota on tarkoitus uudistaa piakkoin. Lisäksi toimitus on pohtinut TA:n verkkoalustan muuttamista siten, että lukijoiden olisi mahdollista ostaa luettavakseen myös yksittäisiä artikkeleita koko aikakauskirjan sijasta.

Myös tieteellisten artikkeleiden laadunvalvonta on tiukentunut, mikä heijastelee osin niitä laajempia muutoksia, joita tieteellisen julkaisemisen kentällä on tapahtunut. Julkaisufoorumi hyväksyi TA:n luokituksessaan johtavan tason (2-tason) julkaisuksi jo vuonna 2012, ja taso on vahvistettu uudelleen vuosina 2014 ja 2018. ”Vertaisarviointitunnuksen käyttäjinä olemme sitoutuneita noudattamaan TSV:n eli Tieteellisten seurain valtuuskunnan asettamia kriteereitä”, Mäkinen sanoo. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jokaisen julkaistavan tieteellisen artikkelin on läpäistävä kahden vertaisarvioitsijan tarkka syyni ja tultava heidän suosittelemiksi.

Vertaisarvioinnin ansiosta lehden sisältö on korkeatasoista. Juuri tätä korkeaa tieteellistä tasoa Mäkinen haluaa ylläpitää.

TA:n julkaisuissa on jo pitkään näkynyt teologian avoimuus suhteessa muihin tieteisiin. Monet julkaistut artikkelit ovat olleet tieteidenvälisiä, sillä teologian aiheissa ja menetelmissä löytyy runsaasti risteyskohtia muihin tieteisiin.

Suomalaisen teologisen tutkimuksen asialla

Mäkisen mukaan TA:n kirjoittajakunta on viimeisten vuosien aikana nuorentunut. Nykyään valtaosa käsikirjoituksista tulee väitöskirjantekijöiltä ja tutkijatohtoreilta, kun aikaisemmin ahkerimpia kirjoittajia olivat professorit ja dosentit. Vaikka TA on aina ollut kirkkopoliittisesti sitoutumaton lehti, Ajan varrelta -palstalla (nyk. Katsauksia ja keskustelua -osasto) on aikanaan käyty kiivastakin keskustelua ajankohtaisista teologisista ja kirkollisista aiheista. Sittemmin tällainen keskustelu on siirtynyt enemmän nettiin, jossa on mahdollista saada lähes välitöntä palautetta ajatuksilleen.

Koska tutkijat julkaisevat nykyään yhä enemmän tuloksiaan kansainvälisissä julkaisuissa ja muilla kuin kotimaisilla kielillä, useimmiten englanniksi, kirjoitusten tarjonta myös TA:lle on vähentynyt. Mäkinen korostaakin tutkijoiden, mutta myös tieteenalan vastuuta kotimaisilla kielillä tuotetun, korkeatasoisen julkaisutoiminnan ylläpitämisessä.

Lisäksi tutkijoiden tulisi hallita oman tieteenalansa peruskäsitteistö myös omalla äidinkielellään niin, että suomen-/ruotsinkielistä tieteellistä termistöä ylläpidetään ja rikastetaan.

Hän näkee Teologisen Aikakauskirjan olevan välttämätön julkaisu suomalaiselle teologialle. TA toteuttaa tieteen yleistä julkisuuden velvoitetta julkaisemalla teologian ja uskonnontutkimuksen tuoreita tutkimustuloksia suomeksi ja ruotsiksi. Tällaista foorumia ei tule missään nimessä näivettää, Mäkinen painottaa. Vastuu lehden tulevaisuudesta on sekä TA:n toimijoilla että kaikilla tiedeyhteisön jäsenillä.

Kaikki kotimaisilla kielillä julkaisevat tiedelehdet ja -kustantajat ovat jo pitkään olleet huolissaan suomen kielen asemasta tieteen kielenä. Konkreettisia toimiakin on tehty tilanteen parantamiseksi, esimerkiksi Tieteen kieli/Vetenskapens språk -projekti, jonka järjestämille kiertueille TA osallistui monien muiden tiedelehtien ja -kustantajien joukossa vuosina 2017–2019. Projektin juuret juontuvat vuoden 2011 mittaan toteutettuun Tiedä suomeksi! -kiertueeseen.

Ainutkertaisia lukukokemuksia

Kysyttäessä, mitä Mäkiselle itselleen jää käteen Teologisen Aikakauskirjan päätoimittajana toimisesta, hän pysähtyy hetkeksi miettimään. Hän kertoo tehtävän avanneen ainutlaatuisen näköalan suomalaiseen teologian ja uskonnontutkimuksen kenttään. Tuhansien artikkelikäsikirjoitusten lukeminen ja arvioiminen on tuonut myös perspektiiviä ja osaamista gradujen ja väitöskirjojen ohjaustyöhön. Lopuksi Mäkinen innostuu ja sanoo: ”Jokaisessa lukemassani artikkelissa on ollut jotakin kiinnostavaa! Jopa niissä, jotka eivät ole läpäisseet vertaisarviointia.”

Päätoimittajan töitä on tehty oman tutkimus- ja opetustyön ohessa. Työtehtävän päättymisen myötä aikaa jää enemmän myös omalle tutkimustyölle. ”Minulla on jopa vapaita viikonloppuja!”, Mäkinen iloitsee.