| Susanna Leppälä

Fides Ostiensiksen julkaisutoiminta on opiskelijoiden taidonnäyte

Fides Ostiensis on vuonna 1997 perustettu Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden ainejärjestö, jonka tavoitteena on valvoa opiskelijoidensa etua ja järjestää mielekästä tekemistä opintojen oheen tasapainottamaan arkea. Tänä keväänä uusien toimintatapojen kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi poikkeusolojen vuoksi. Vuosittaisten vuosijuhlien peruunnuttua Fides päätti järjestää vuosijuhlajulkaisunsa Fideksen Ilmestyksen julkistamistilaisuuden sähköisesti.

Fides julkaisee vuosittain huhtikuussa ainejärjestönsä vuosijuhlien yhteydessä vuosijulkaisulehden, Fideksen Ilmestyksen. Tätä artikkelia varten haastattelin ainejärjestön puheenjohtajaa, Leevi Tuikkaa, joka kertoi, miksi Ilmestystä julkaistaan ja millaista ainejärjestötoiminta on Joensuussa Itä-Suomen yliopistossa:

– Lehteen kirjoittaminen on hyvä mahdollisuus päästä kirjoittamaan teologisista aiheista muiden luettavaksi. Ainejärjestön lehti on hyvä paikka julkaista ensimmäisiä teologisia tekstejä esimerkiksi tutkijoiksi haluaville. Lehti on helppolukuinen, eikä sisällä liikaa hankalaa teologista termistöä.

Ainejärjestö tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen

Teologian osasto on Joensuussa melko pieni ja siten myös ainejärjestö. Hallitustoimijat tuntevat lähes kaikki aktiiviset jäsenet ja toimijoiden joukko on tiivis. Tuttujen kanssa työskentely helpottaa jäsenten äänen kuuluviin saamista ja jäseniä on helppo aktivoida mukaan työskentelyyn.

Usein jäsenistöltä lähtevät ideat pystytään toteuttamaan yhteistyössä hallituksen kanssa. Kovin suuria ideoita ei kuitenkaan ole mahdollista lähteä toteuttamaan rajallisten resurssien vuoksi. Lähtökohtaisesti pienet piirit nähdään enemmän vahvuutena kuin rajoittavana tekijänä.

Vuoden 2019 vuosijuhlat. Kuva: Heidi Yli-Mäenpää

Tärkeimmiksi yhteistyökumppaneikseen ainejärjestö nimeää paitsi muut teologiset ainejärjestöt (TYT, TSF), myös teologian osaston työntekijät, Karjalan Teologisen Seuran sekä Joensuun seurakuntayhtymän. Osaston kanssa yhteistyötä tehdään opiskelijoihin liittyvissä asioissa muun muassa koulutuksen kehittämisen sekä edunvalvonnan muodossa. Fideksessä toimii vuosittain vaihtuva edunvalvontavastaava ja tänä vuonna valittu opiskelijajäsen on mukana opintosuunnitelman uudistamiseen liittyvässä työryhmässä. Osaston ja ainejärjestön välejä Tuikka kuvailee hyviksi ja lämpimiksi:

– Pidämme osastonjohtajan kanssa kerran kuukaudessa palaverin aamukahvien merkeissä, nyt poikkeusaikana viikoittain. Järjestämme vuosittain myös yhteisen liikuntatapahtuman, jossa opiskelijat ja osaston työntekijät pääsevät ottamaan mittaa toisistaan.

Yhteistyö Joensuun seurakuntayhtymän ja oppilaitostyön kanssa näkyy muun muassa viikoittain järjestettävinä päivähartauksina. Opiskelijajärjestönä Fides Ostiensis on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Opiskelijoiden aktiivisuus tapahtumien takana

Tutkimusta puhtaasti esitteleviä tapahtumia Fides Ostiensis ei varsinaisesti järjestä, mutta on mukana monessa. Tuikka nostaa esiin vuosittain järjestettävän Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa -seminaarin, jonka työryhmä koostuu ainejärjestön jäsenistöstä ja hallituksen jäsenistä. Tämä perinteisesti lokakuussa järjestettävä seminaari on 2-3 päivän mittainen ja käsittelee jotakin ajankohtaiseksi koettua teemaa.

Puhujia seminaarissa on ollut ministereistä kirkon työntekijöihin, tutkijoihin ja yliopiston henkilökuntaan. Tärkeänä yhteistyötahona Tuikka mainitsee myös tuoreen alumniyhdistyksen, Idän Viisaat, sillä osa valmistuneista opiskelijoista työskentelee tutkijoina ja tohtoriopiskelijoina. Fideksen yhteistyö Idän Viisaiden kanssa on vasta muotoutumassa, joten aineksia on moneksi.

Kuva vuoden 2019 vuosijuhlilta. Kuva: Heidi Yli-Mäenpää

Tänä vuonna Fideksen Ilmestykseen on saatu tekstejä myös osaston työntekijöiltä. Kyseessä on julkaisu, joka on tuotettu opiskelijoilta opiskelijoille -periaatteella ja sen sisältö on ollut hyvin vapaamuotoista ja vaihtelevaa. Lehden päätoimittajana toimii ainejärjestön sihteeri yhdessä opiskelijoista koostuvan julkaisutoimikuntansa kanssa ja se julkaistaan ainejärjestön vuosijuhlassa.

Julkaisun teema on usein sidoksissa vuosijuhlan teemaan ja tämän vuoden aiheeksi valikoitui hengellisyys. Ilmestyksessä ja ainejärjestön julkaisutoiminnassa voisi tulevaisuudessa hyvinkin keskittyä jakamaan mielenkiintoisia artikkeleita myös tutkijoilta opiskelijoille, kuten tämän vuoden julkaisussa on tehty. Sähköinen julkaiseminen sekä ainejärjestön nettisivut tarjoavat tähän oivan mahdollisuuden yhdessä aktiivisten toteuttajien kanssa.

Fideksen Ilmestyksen ympärille järjestettävä etätapahtuma toteutetaan alun perin vuosijuhlapäiväksi tarkoitettuna keskiviikkona 22.4. klo 14 opiskelijoiden toimesta ensimmäistä kertaa. Lehteen kirjoittaneet Suvi Saarelainen ja Kati Tervo-Niemelä ovat lupautuneet pitämään luennot kirjoittamiensa tekstien pohjalta. Saarelainen, joka toimii Joensuussa teologian osaston soveltavien opintojen vastaavana lehtorina, käsittelee luennollaan hengellisyyttä ja kriisejä. Käytännöllisen teologian professorina toimivan Tervo-Niemelän aihe puolestaan keskittyy nuorten hengellisyyteen. Tapahtuma on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille ja linkki tapahtumaan on saatavilla ainejärjestön nettisivujen kautta.

Tekstin kirjoittaja on Teologia.fi opiskelijatoimittaja, Fides Ostiensiksen sihteeri ja Ilmestyksen päätoimittaja. Hän työskentelee myös Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa -työryhmän puheenjohtajana.