| Noora Koivulahti

Tieteelliset seurat: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura tutkimuksen edistäjä keisarin ajoista nykypäivään

Kuva: UEF

Mitä ovat teologiset tieteelliset seurat? Tässä juttusarjassa Teologia.fi:n opiskelijatoimitus haastattelee eri seurojen puheenjohtajia selvittääkseen mitä nämä seurat ovat ja miksi ne ovat olemassa. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran (STKS) puheenjohtaja Kati Tervo-Niemelä vastasi Teologia.fi:n kysymyksiin seuran toiminnasta. STKS on innokas teologisen tieteenalan kehittäjä, joka ei pelkää muutoksen mukanaan tuomia haasteita.

Ydintehtävä säilyy muutoksen keskellä

Kyseessä on seura, jonka historia ulottuu Suomen vanhimpana teologian alan seurana 1800-luvun itsenäistymistaistelun aikoihin, vuoteen 1891. Seura on onnistunut pysymään uskollisena alkuperäiselle tehtävälleen vuosien saatossa. Kuten jo 1800-luvulta alkaen, seuralle on edelleen tärkeää suomalaisen teologisen tutkimuksen edistäminen ja suomenkielisen teologisen kirjallisuuden julkaiseminen.

Seuran ydintehtävästä pidetään kiinni yhteiskunnallisen muutoksenkin keskellä. Tervo-Niemelän mukaan muuttunut mediakenttä mahdollistaa ihmisten tavoittamisen. Siihen liittyvät kuitenkin myös omat haasteensa, jotka ovat nykyään yhteisiä kaikille tieteellisille seuroille.

“Perinteiset seuran toimintaa ylläpitävät tavat, kirjojen ostaminen ja tilaaminen, eivät houkuta ihmisiä enää yhtä paljon kuin aiemmin. Tämä tuo mukanaan myös rahoitusongelmia,” hän kertoo. Kun julkaiseminen on siirtynyt yhä enemmän nettiin, seurat joutuvat miettimään sitä, miten siirtyisivät itsekin vapaampaan verkkojulkaisuun. Samaan aikaan ne pyrkivät pitämään taloutensa tasapainossa, joka osaltaan pohjautuu kirjojen myyntiin.

STKS:n julkaisumäärä on ollut viime vuosina 2-4 julkaisua vuodessa. Seura julkaisee laaja-alaisesti teologista tutkimusta. Kati Tervo-Niemelä kannustaa tarjoamaan seuralle julkaisuun tutkimusta, kunhan kyseessä ei ole väitöskirjan ”väittelyversio”. Niitä seurat eivät enää julkaise.

Yhteistyöllä tulevaisuutta luomassa

Teologisen tutkimuksen kentässä on tapahtunut samanaikaisesti myös toinen muutos. Tervo-Niemelän mukaan teologia ei ole enää niin oppiainespesifiä kuin se oli aikaisemmin: “Yhä enemmän tutkimusta tehdään tieteidenvälisesti ja oppiainerajat rikkovasti.”

Muutokseen on suhtauduttu seurassa positiivisesti, ja STKS:n toiminnassa on myös pyritty voimakkaasti oppiainerajat rikkovaan ajatteluun. Tältä pohjalta syntyi ajatus ensimmäisestä valtakunnallisesta teologian ja uskontotieteen tapahtumasta. “Kun viime vuonna aloimme miettiä uutta symposiumia, pohdimme, olisiko mahdollisuutta siihen, että tieteelliset seurat yhdessä lähtisivät järjestämään jotakin isompaa,” Tervo-Niemelä sanoo.

STKS on ollut järjestäjänä valtakunnallisissa teologian ja uskonnontutkimuksen päivissä, jotka pidetään maaliskuussa 19.-20.3.2020. Tapahtuman järjestämisessä ovat olleet mukana kaikki teologiset tieteelliset seurat.

Yhteinen tapahtuma on osa suuntautumista kohti yhteistyötä ja oppiaineiden välistä keskustelua. Tervo-Niemelä kertoo, että: “On myös iso intressi seurassamme, että teologinen tutkimus saisi ansaitsemaansa näkyvyyttä, ja että se ei vetäisi vain tiettyä tutkijakuntaa, vaan sille saataisiin laajemminkin näkyvyyttä ja kiinnostusta.”

Hänen mukaansa on hyvä huomata, että teologista tutkimusta ei tehdä pelkästään teologisissa tiedekunnissa ja oppilaitoksissa vaan eri oppiaineiden parissa tehdään tutkimusta, joka linkittyy läheisesti teologiaan ja on sille relevanttia. Yhteisillä teologian ja uskonnontutkimuksen päivillä halutaan koota yhteen myös sitä joukkoa.

Mitä seuran toimintaan osallistuminen tarjoaa?

Kati Tervo-Niemelä, miten päädyit mukaan seuran toimintaan? Tervo-Niemelän mukaan seuran edellinen puheenjohtaja, Helsingin yliopiston systemaattisen teologian professori Risto Saarinen pyysi hänet mukaan noin seitsemän vuotta sitten. “Usein seurojen toimintaan tullaan mukaan sen kautta, että halutaan toimia edistämässä seuran ajatusta, mutta myös sitä kautta, että kysytään mukaan ja sitten ei osata kieltäytyä.” Tervo-Niemelä naurahtaa. Hän aloitti itse toimimalla ensin varapuheenjohtajana kolme vuotta ennen siirtymistään puheenjohtajaksi.

Motivaation ja innon löytäminen seuran toimintaa kohtaan on ollut Tervo-Niemelälle helppoa. “Meillä on todella hyvä johtokunta, joka on todella innostunut omasta toiminnasta ja sen miettimisestä, miten tutkimusta voisi edistää. On siis ollut todella inspiroivaa olla mukana”, hän kertoo.

“Yhteen tuleminen rikastuttaa paljon tutkimusta ja ajattelua. Sen takia pidän hirveän tärkeänä sitä, että seurat järjestävät tilaisuuksia, joissa tutkijat voi tulla yhteen ja olla yhdessä motivoimassa toinen toisiansa, innovoimassa uutta ja kasvattamassa tieteenalan potentiaalia.”

Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura

Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät