| Katri Karhunen

Suomen Eksegeettisen Seuran (SES) 80-vuotista taivalta juhlistetaan perjantaina 9.11.

SES logo2

Suomen Eksegeettinen Seura perustettiin vuonna 1938 Suomen 1930-luvun eksegetiikan suurnimien Antti Filemon Puukon, Eelis Gulinin, Aarre Lauhan ja Aimo T. Nikolaisen toimesta. Seura perustettiin edistämään suomalaista eksegetiikkaa eli yleisesti Raamatun kirjoitusten tutkimusta. Tänä vuonna seuran perustamisesta tuli kuluneeksi siis 80 vuotta.

– Seuran toiminta-ajatus on edelleen hyvin saman tyyppinen ja vuonna 2002 on laadittu uudet säännöt, joissa myös aikalailla toistetaan samat tavoitteet, eli suomalaisen eksegeettisen tutkimuksen edistäminen etenkin julkaisemalla. Eksegeettinen päivä pidetään kerran vuodessa, jonka yhteydessä on myös vuosikokous, seuran jäsensihteeri Marika Pulkkinen kertoo. Pulkkinen on toiminut seuran sihteerinä vuodesta 2013, ja sen lisäksi hallituksessa vuodesta 2015.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana seuran julkaisutahti on vakiintunut kahteen julkaisuun vuodessa. Uusin julkaisu on juuri ilmestynyt Anneli Aejmelaeuksen, Katja Kujanpään ja Miika Tuckerin toimittama Sisälle Septuagintaan, joka opastaa lukijansa Septuagintan eli Heprealaisen raamatun kreikankielisen version maailmaan. Kirja on esillä myös perjantaina 9.11. järjestettävässä SES:n 80-vuotisjuhlassa.

– Seuran historiaan paneudutaan juhlassa hieman leikkimielisemmin, eli luodaan historiakatsaus seuran julkaisujen kautta. Meillä on paneelikeskustelu, jossa panelistit ovat saaneet tehtäväksi valita joko suosikkikirjan tai inhokkikirjan seuran julkaisuista. Kukin panelisti esittelee lyhyesti kirjansa, ja sitten vielä tarkemmin sen, miltä se julkaisu näyttäisi nykypäivänä, Pulkkinen kertoo. Vaikka seuran toimintaperiaate on edelleen sama, käsitys eksegeettisestä tutkimuksesta on muuttunut 1930-luvulta. Pulkkisen mukaan nykyään eksegetiikassa, kuten historiantutkimuksessa yleisesti, otetaan enemmän huomioon tutkijan oma positio sekä se, minkälaisia tutkimuskysymyksiä voidaan millekin aineistolle esittää. Eksegeettinen tutkimus on siis muuttunut, ja siinä ohella myös seuran julkaisut.

Perjantaina vietettävään juhlaan toivotetaan tervetulleeksi eksegeettien lisäksi kaikki eksegetiikasta, Raamatun alkukielistä ja antiikin historiasta kiinnostuneet ihmiset.

– Toivomme, että eksegetiikka olisi elävä tiede eli se olisi myös itseään kyseenalaistava tiede. Paneelissa näkyy myös se, että meillä on muitakin panelisteja kuin eksegeettejä, eli tieteenalojen rajat eivät ole enää niin vahvat, Pulkkinen sanoo.

Marika Pulkkinen tekee itse väitöskirjaa Helsingin yliopistossa Paavalin psalmilainauksista ja viittauksista psalmeihin, ja on myös mukana paneelissa. Hänen lisäkseen mukana ovat latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden dosentti Maijastina Kahlos, ekumeniikan professori Risto Saarinen, teologian opiskelija Jussi Seppälä, sekä vanhan testamentin dosentti, verkosto- ja yhteisötyön asiantuntija Hanne von Weissenberg.

Suomen Eksegeettisen Seuran (SES) 80-vuotisjuhla pe 9.11. klo 16-18 (Vuorikatu 3, tiedekuntasali 5. krs, Helsinki).


SES logo