| Pekka Rautio

Anna Saloselle tutkijatohtorin rahoitus Suomen Akatemialta

salonena

Salonen Anna teol ingressiSuomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on valinnut 26.4.2018 uusia akatemiatutkijoita ja tutkijatohtoreita.

Teologisessa tiedekunnassa 2016 uskonnollistaustaisesta ruoka-avusta väitelleelle tutkijatohtori Anna Saloselle myönnettiin tutkijatohtorin rahoitus Tampereen yliopistoon.

Salosen tutkimusaiheena on: Arkisen ruoankulutuksen kohtuullisuus ja kohtuuttomuus: Tutkimus eettisen elämän sisällöstä ja rakentumisesta runsauden yhteiskunnassa.

Tut­ki­ja­toh­to­rin ra­hoi­tus aut­taa pä­te­vöi­ty­mään vaa­ti­viin teh­tä­viin

Tutkijatohtorin rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden pätevöityminen vaativiin tutkija- tai asiantuntijatehtäviin.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen kaikkiaan 30 tutkijatohtorille. Syyskuun 2017 haussa arvioitiin 260 tutkijatohtorihakemusta. Rahoituksen sai 11,5 prosenttia hakijoista.

Hakemukset arvioidaan kansainvälisellä vertaisarvioinnilla. Rahoitus on kolmivuotinen.

Tutustu kaikkiin uusiin tutkijatohtorihankkeisiin Suomen Akatemian sivuilta