| Heidi Rautalahti

Wikipedia osaksi tieteen tekemistä

1200px Wikipedia logo v2.svg

 1200px Wikipedia logo v2.svgWikipedia sivun muokkaaminen ei vaadi rekisteröitymistä. Kuva: Wikipedia.

Wikipedia on internetin avoin tietosanakirja, ensyklopedia, jota kuka vain voi muokata, päivittää ja lukea. Sivusto on usein ensimmäinen paikka, josta arkisesti jotain uutta tietoa haetaan. Tieto löytyy nopeasti, vaivatta ja monella eri kielellä. Se, mitä Wikipedia kuitenkin sisältää on käyttäjiensä kuratoimaa, jossa voivat tietyt painoalueet korostua tai jotain jäädä kirjoittamatta, kuten on käynyt naistutkijoiden näkyvyyden osalta eri tieteissä. Tähän sukupuolittuneeseen epätasapainoon ja siihen puuttumiseen viitataan Wikipedia muokkauksessa hashtagilla #WikiGap.

Kansanvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan eksegetiikan tutkijat olivat kokoontuneet läppäreiden ja kolajuomien kanssa yhteiseen huoneeseen. Tavoite oli selvä, muokata ja luoda uusia sivuja eksegetiikan tutkimushistoriaan vaikuttaneille naistutkijoille.

Tilaisuuden jo toista kertaa järjestävät eksegetiikan huippuyksiköt, The Centres of Excellence ANEE  (Ancient Near Eastern Empires) ja CSTT (Changes in Sacred Texts and Traditions) halusivat tapahtumalla nostaa naistutkjoiden tunnustusta eksegetiikan tutkimushistoriassa. Alan tutkimushistoria esitetään usein miesvaltaisena, vaikka moni merkittävä naistutkija on ollut mukana vaikuttamassa alan kehitykseen. Yksiköt huomasivat, että raamatuntutkimuksen alan naisten henkilösivut osittain puuttuivat, tai sivuja ei ollut tarjolla suomeksi tai englanniksi. Moni sivu vaati myös täydentämistä esimerkiksi liittämällä niihin lisää lähteitä. Viime vuosikymmenten tieteentekemisen sukupuolinen monimuotoistuminen ei ollut välittynyt Wikipedia sisältöihin.

Rick Bonnie ANEE yksiköstä kertoo, miten ajatus yhteisestä eksegetiikan ”Edit-a-thon” tilaisuudesta alkoi.

– Vuosi sitten halusimme kehittää jonkin tavan tuoda tutkimustamme julki ja naistenpäivä oli pian tulossa. Yliopiston kirjasto oli aiemmin järjestänyt Wikipedian muokkaustapahtuman, eli edit-a-thonin, ja me halusimme soveltaa ideaa eksegetiikan tutkimuksen pariin. Yhden uuden Wikipedia artikkelisivun aloittaminen kestää vain puoli tuntia – kuka vain voi aloittaa sellaisen. Uusien sivujen luominen on tärkeää, koska silloin tieto lähtee julkisesti ja avoimesti muiden muokattaviksi. Tiedon saavutettavuuden ja esteettömyyden periaatteet toteutuvat myös Wikipedian avulla.

Wikimedia kannustaa kirjoittamiseen

Tämän vuoden tilaisuuteen oli kutsuttu Wikimedia Suomi ry yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Kastemaa, joka alusti miten Wikipedia kirjoittamisen voi aloittaa. Yhdistys avustaa, tiedottaa ja kouluttaa Wikipedian avoimen tiedon kirjoittamiseen ja muokkaamiseen. Kansainvälisellä tasolla editointityötä Wikimedia liikkeen osalta voidaan kuvata maailman laajimmaksi verkostoksi tai toisaalta laajimmaksi tekniseksi kokeiluksi, jonka toimintaa tuetaan julkisella- ja joukkorahoituksella. Liike järjestää muun muassa konferensseja tiedottaakseen ja kehittääkseen omaa toimintaansa. Suomessa Wikimedia tekee yhteistyötä esimerkiksi KAM-sektorilla, kirjastojen, arkistojen ja museoiden kanssa.  Kastemaa kertoo, miten Wikipedia kirjoittaminen on otettu vastaan.

– Moni tuntee Wikipedian, mutta kynnys editoimiseen on korkeampi. Haluamme rohkaista muokkaamaan tekstejä sivuston lukemisen ohella. Wikipedistit ovat myös tiedonvälittäjiä. Suomessa aktiivimuokkaajia on noin 80, mutta yleisesti heitä on noin 500 henkilöä. Satunnaismuokkaajia voi olla jopa tuhansia.

Julkisuutta tutkimuksen naishahmoille

Tilaisuuteen osallistunut eksegetiikan väitöskirjatutkija Antti Vanhoja pitää tapahtumaa huomionarvoisena ja hyvänä mahdollisuutena päästä kirjoittamaan oman tutkimusaiheensa vaikuttavista naishahmoista.

– Olen ottanut mukaan kirjoja ja lähteitä liittyen Uuden Testamentin eksegetiikkaan, ja tarkemmin omaan tutkimusalaani pseudo-clemensiläisiin teksteihin liittyen. Aion esimerkiksi muokata englanninkielistä sivua Päivi Vähäkankaan ”Naiset, kääntyminen ja juutalaiskristillinen identiteetti pseudo-clemensiläisessä kirjallisuudessa” (2/2012) artikkelin pohjalta.

 

Eksegetiikan tutkijoiden edit-a-thon tilaisuudesta välittyi ajatus siitä, miten Wikipedialla voidaan nähdä olevan myönteinen ja rakentava vaikutus tieteen tekemisen apuvälineenä. Wikipedia tuo tietoa avoimemmaksi ja se voi nostaa esille tai muuttaa tasa-arvoon liittyviä ennakkoasetelmia. Käytännön tutkimuksen tai tiedonhaun kannalta Wikipedia voi toimia uuteen tutustumisen ensipyyhkäisynä, jota kautta löydettyä tietoa voi lähteä syventämään ja tarkastelemaan lähdekriittisesti, vaikkapa oman tutkimustyön apuna.

 

Seuraavan kerran Wikipediaa pääsee muokkaamaan joukolla Helsingin yliopiston Tiedekulman #WikiGap tempauksessa 8.5.2018. 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Wikimedia Suomi, Tiedekulma ja Ruotsin suurlähetystö.