| Olli -Pekka Toivanen

Islamilaista teologiaa moniulotteisesti ja elävästi

al sharmani

 al sharmani

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan islamilaisen teologian yliopistonlehtoriksi on valittu Mulki Al-Sharmani. Islamilaista teologiaa lähestytään uudessa virassa teksti- ja etnografista tutkimusta yhdistävänä tutkimusalana, joka tähtää islamin laaja-alaiseen ymmärtämiseen sekä ohjeellisina teksteinä että elettynä todellisuutena nykyajan muslimien näkökulmasta.

Al-Sharmani on väitellyt tohtoriksi Yhdysvalloissa Johns Hopkinsin yliopistossa antropologian laitokselta. Hänen erikoistumisaluettaan ovat uskonto- ja oikeusantropologia sekä maahanmuutto- ja pakolaiskysymykset. Tutkimuksissaan hän on käsitellyt islamilaisen perhelain tulkintaa niin muslimimaissa kuin myös Suomessa antropologisin ja tekstianalyyttisin menetelmin. Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa hän on työskennellyt aiemmin mm. akatemiatutkijana ja tutkimusryhmän johtajana Suomessa asuvien muslimien monikansallisia avioliittoja tutkivassa tutkimusryhmässä.

Al-Sharmani aloittaa virassaan syksyllä 2018. Tarkoituksena ei ole lähteä kilpailemaan humanistisessa tiedekunnassa tehtävän Lähi-idän tutkimuksen kanssa.

– Islamin opetus humanistisessa tiedekunnassa painottuu enemmän tekstitutkimukseen. Tavoitteena on tuoda rinnalle muita tutkimusmenetelmiä ja tuoda uutta myös teologisessa tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen, Al-Sharmani tarkentaa.

Uudessa virassaan hän tulee tekemään tiivistä yhteistyötä myös Lähi-idän tutkimuksen kanssa Maailman kulttuurien laitoksella. Suunnitelmissa on myös laaja kollegiaalinen yhteistyö muiden Pohjoismaiden, Lähi-idän ja Pohjois-Amerikan yliopistojen kanssa.

Opetuksen suhteen suunnitelmissa on järjestää toisiinsa linkittyviä kursseja kolmen laajemman opintokokonaisuuden alla, jotka yhdistävät teksti- ja etnografisia menetelmiä. Alustavat teemat ovat islamin pyhien tekstien merkitys nykyajan muslimeille, islam ja muslimit monikansallisissa yhteisöissä (modern diasporas) ja islamilainen feminismi. Hän korostaa tutkijan vastuuta tutkittavia ja yhteiskuntaa kohtaan.

– Tutkittavat yhteisöt ja yksilöt tulee osallistaa itse tutkimukseen, ja tutkimuksella tulee olla yhteiskunnallista sekä poliittista painoarvoa.

Edit. 17.1.2018 klo 9.57: korjattu Al-Sharmanin aiempi toimenkuva teologisessa tiedekunnassa tutkijatohtorista akatemiatutkijaksi. Lisäksi korjattu ilmaisua ”seka-avioliitot” monikansallisiksi avioliitoiksi.