| Pekka Rautio

Tutkimusapurahoja Helsingin yliopiston teologeille

HY logo

Helsingin yliopiston rehtori on myöntänyt 23.11.2017 kolmivuotisen tutkimusmäärärahan 17 tutkimushankkeelle vuosiksi 2018–2020. Yhteensä rahoitusta myönnettiin 2,55 miljoonaa euroa.

Kolmivuotisten tutkimushankkeiden määrärahat on tarkoitettu lupaaville Helsingin yliopiston tutkijoille. Rahoituksella tuetaan tulevaisuuden huippututkijoiden itsenäistymistä tutkijanuralla ja oman tutkimusryhmän perustamista Helsingin yliopistoon. Määrärahan saajista päättää rehtori yliopiston tieteellisen neuvoston esityksestä.

Teologisesta tiedekunnasta rahoituksen sai Suomen Akatemian tutkijatohtori Elisa Uusimäki hankkeeseen Conceptions of Virtue in Early Judaism.

Säätiöiden post doc pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat puolestaan 30.11.2017 kaikkiaan 31 tohtorille apurahoina yhteensä 1,33 miljoonaa euroa ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön.

Teologeista apuraha myönnettiin TT Jessi Orpanalle.

Parhaimmat onnittelut apurahan saajille!