| Pekka Rautio

Jenny ja Antti Wihurin rahastolta apurahoja teologian alan tutkimuksiin

logo rahasto sin

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi maanantaina 9.10.2017 Finlandia-talossa apurahoina 12 miljoonaa euroa. Yhteissumma on rahaston historian suurin. Tukea myönnettiin 331 yksityishenkilölle tai työryhmälle ja 104 yhteisölle eli yhteensä 435 hakijalle.

Rahasto sai yhteensä 4 903 apurahahakemusta haetun summan ollessa lähes 99 miljoonaa euroa. Täten noin 12 % haetusta määrästä voitiin myöntää. Jakosumma sisältää 118 kokovuotista, pääasiassa väitöskirjatyö- ja post doc apurahaa, joiden saajille varattiin mahdollisuus henkilövakuutuksen järjestämiseen lisäapurahalla.

Myönnettyjä apurahoja:

Teologian tohtori Paavo Ahonen, väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Kirkollinen antisemitismi autonomisessa Suomessa” 28.000 euroa.

Filosofian tohtori Tuomas Heikkilä ja työryhmä, luonnontieteitä ja humanistisia menetelmiä yhdistävään hankkeeseen keskiaikaisten käsikirjoitusten tutkimusmetodien kehittämiseksi 50.000 euroa.

Teologian tohtori Ville Jalovaara, tutkimukseen ”Koti, perhe, tasa-arvo – Marttajärjestö ja suomalaisten perhekäsitysten muutos sääty-yhteiskunnasta EU-Suomeen” 28.000 euroa.

Teologian tohtori Tuija Laine, tutkimukseen ”Kommunikaatio ja median käyttö protestanttisessa lähetystyössä 1700–1900-luvuilla” 28.000 euroa.

Lisätietoa: Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Lisäksi apurahoja Suomalaisen Tiedeakatemian Jutikkalan rahastosta ovat saaneet:

TM Sini Mikkola, Helsingin yliopisto, Eletty uskonto ja uskonnollinen identiteetinmuodostus 1500-luvun saksalaisissa oma-elämäkerroissa (teologia ja uskontotiede)

FM Tuomas Äystö, Turun yliopisto, Uskonnon pilkka yhteiskunnallisena huolenaiheena 2000-luvun Suomessa (teologia ja uskontotiede)