| Ville Mäkipelto

Varhaiskirkossa enemmän moninaisuutta kuin yhtenäisyyttä – professori Antti Marjasen jäähyväisluento

Gnostilaisuuden emeritusprofessori Antti Marjanen

Helsingin yliopiston Gnostilaisuuden ja varhaiskristillisen kirjallisuuden professori Antti Marjanen piti jäähyväisluentonsa keskiviikkona 27.9. Pidetyn tutkijan ja opettajan luento kokosi salin täyteen ihmisiä kuulemaan luentoa otsikolla ”Varhaiskristillisyyden toiset kasvot: toisen ja kolmannen vuosisadan varhaisia kristillisiä ajattelijoita ja suuntauksia.”

Screenshot 17Kuva: Lauri Laine

Jäähyväisluennossaan Marjanen summasi elämäntyötään valottamalla niitä varhaiskristillisiä liikkeitä ja opettajia, jotka kirkko myöhemmin julisti harhaoppisiksi. Hän korosti, että kristillisen uskon ensimmäisillä vuosisadoilla oli vallalla enemmän moninaisuutta kuin yhtenäisyyttä. Vasta kun kristinuskosta tuli merkittävä roomalainen uskonto, valta-asema lisäsi paineita yhtenäistää uskontoa ja määritellä tarkemmin kaanonin rajoja.

Luento keskittyi erityisesti kolmeen varhaiskristilliseen suuntaukseen: gnostilaisuuteen, markionilaisuuteen ja montanolaisuuteen. Marjanen esitteli  jokaisen kolmen nykyaikaista tutkimusta ja pohti lopuksi, miksi juuri nämä liikkeet joutuivat epäsuosiin valtavirran kristinuskossa. Keskeiseksi tekijäksi osoittautui se, että nämä liikkeet suhtautuivat liian kriittisesti kristinuskon juutalaiseen perintöön, mutta myös monet käytännön ongelmat johtivat harhaoppiseksi julistamiseen. Esimerkiksi montanolaisten harjoittama karismaattisuus nähtiin liian ekstaattisena ja naisten asema liikkeessä koettiin liian näkyväksi.

Merkittävää työtä suomalaisen teologian parissa

Luennon johdantosanoissa uskontotieteen professori Tuula Sakaranaho korosti Marjasen työn merkitystä toteamalla, että teologisessa tiedekunnassa ei muisteta aikaa ennen Anttia. Sen lisäksi, että Marjanen on tehnyt kansainvälisesti merkittävää tutkimusta gnostilaisuudesta ja naisten roolista varhaiskristillisyydessä, hän on ollut keskeisessä roolissa muun muassa Religious Roots of Europe -maisteriohjelman toteuttajana ja Suomen eksegeettisen seuran vastuunkantajana.

Tilaisuuden lopuksi Marjanen yllätettiin artikkelikokoelmalla Women and Knowledge in Early Christianity (Brill), jonka Marjasen kollegat olivat toimittaneet salaa miehen kunniaksi. Paikalla olivat kirjan toimittajista Ivan Miroshnikov, Outi Lehtipuu ja Ismo Dunderberg, jotka luovuttivat tuoreen kirjan Marjaselle. Kirja sisältää viisitoista artikkelia merkittäviltä tutkijoilta, jotka käsittelevät Marjasenkin tutkimuksesta tuttuja teemoja. Mukana on kirjoituksia muun muassa Nag Hammadin tekstilöydöistä ja naisten roolista varhaiskristillisyydessä.

Lauri Laineen valokuvat tiivistävät hyvin lämminhenkisen tilaisuuden luonteen. Kaikki kuvat löytyvät täältä.

Antti Marjanen puhuu

Antti Marjasen jäähyväisluento valotti varhaiskristillisyyden toisia kasvoja (Kuva: Lauri Laine).

 

Antti Marjanen luennoi.Luennolla käsiteltiin gnostilaisuutta, markionilaisuutta ja montanolaisuutta (Kuva: Lauri Laine).

 

Antti Marjanen ja kirjan toimittajat.Outi Lehtipuu, Ivan Miroshnikov ja Ismo Dunderberg yllättivät Antti Marjasen hänen kunniakseen toimitetulla kirjalla (Kuva: Lauri Laine).

 

Antti Marjanen ja kirjan toimittajat.Antti Marjanen oli silmiinnähden tyytyväinen teokseen ”Women and Knowledge in Early Christianity” (Kuva: Lauri Laine).

 

Antti Marjanen ja kirjan toimittajat.Dekaani Ismo Dunderberg kahvittelemassa Antti Marjasen onnistuneen luennon jälkeen (Kuva: Lauri Laine).