| Pekka Rautio

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat vuodelle 2018 haettavana

00 placeholder

Kirkon tutkimuskeskus myöntää vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen.

Vuoden 2018 apurahat on julistettu haettavaksi. Hakuaika päättyy 8.9.2017 klo 23.59. Hakujärjestelmään pääset linkistä:

http://www.mitietorakenteet.fi/ktk/apurahat/kirjaudu.php

Apurahoja myönnetään vuosina 2018–2021 seuraaville painopistealueille:

• Kirkon usko ja uskon kieli nykyajan maailmassa

• Kirkko ja yhteiskunnan murros (esim. hyvinvointi, kansalaisuus, sosiaalinen eriarvoisuus, kansainvälinen vastuu, ympäristötyö)

• Uskontojen ja kulttuurien kohtaaminen kirkossa ja yhteiskunnassa

• Kirkon toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen (esim. vapaaehtoistyö, työmuotojen haasteet ja uudet innovaatiot, talouden muutokset, verkkotyö)

• Kristillisen perinteen välittyminen (esim. eletty uskonnollisuus, kristilliset yhteisöt, lähetys)

Apurahoja myönnetään tutkimuskuluihin, ulkomaille suuntautuviin tutkimusmatkoihin sekä henkilökohtaiseksi apurahaksi. Niitä myönnetään vain ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeisiin tutkimuksiin, ei esimerkiksi pro gradu -töihin.

ktk logo 360 fin