| Pekka Rautio

Uskonnontutkija 2/2016 on ilmestynyt

karuselli2

Uskonnontutkijan (uskonnontutkija.fi) uusin numero on nyt julkaistu. Numerossa mm. Roosa Haimilan artikkeli, jossa analysoidaan tapoja selittää luonnonkatastrofia ja sen aiheuttamaa kärsimystä, Mari Pulkkisen lectio praecursoria läheisen menettämisen surukokemusta käsittelevästä väitöskirjastaan, konferenssiraportteja sekä kirja-arvosteluita.

Suomen Uskontotieteellinen Seura julkaisee vapaasti luettavissa olevaa verkkolehteä Uskonnontutkija – Religionsforskaren, jossa käsitellään uskontotieteen ja sen lähialojen tutkimusta. Lehti toimii suomen- ja ruotsinkielisenä julkaisukanavana alan tutkijoille. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia sekä kirja-arvosteluita.

* * *

Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland publicerar nättidskriften Uskonnontutkija – Religionsforskaren, som är fritt tillgänglig. I tidskriften behandlas forskning inom religionsvetenskap och andra närbelägna discipliner. Tidskriftens funktion är att vara en svensk- och finskspråkiga publikationskanal för forskare inom området. I tidskriften, som utkommer två gånger per år, publiceras vetenskapliga artiklar, översikter och bokrecensioner.

karuselli2