| Pekka Rautio

Kirjoittajakutsu: Ortodoksia 57 (2017) / CFP: Ortodoksia Vol. 57 (2017)

Teologia.fi

ORTODOKSIA: Ortodoksisten Pappien Liiton ja Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian koulutusohjelman julkaisema vertaisarvioitu aikakauskirja 

KIRJOITTAJAKUTSU

Ortodoksia 57 (2017)

Teema: Kieli ja käännökset

Ortodoksian 57. vuosikirjaan kutsutaan kirjoituksia, joissa käsitellään liturgisiin kieliin ja kirkollisten tekstien käännöksiin liittyviä kysymyksiä historiassa ja tänä päivänä. Ne voivat tarkastella muun muassa seuraavia aiheita:

  • pyhä kieli vs. kansankieli
  • suomenkieliset liturgiset tekstit, niiden synty, julkaisut
  • pyhän tekstin kääntämisen problematiikka
  • kieli ja kansallisuus kirkossa

Kontekstina voi huomioida myös vuonna 2017 vietettävät reformaation ja Suomen itsenäisyyden juhlavuodet.

Toivotamme tervetulleiksi tieteelliset artikkelit, puheenvuorot tai katsaukset, tutkimusesittelyt ja kirja-arviot. Kirjoituskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Käsikirjoitukset tulee lähettää päätoimittajalle (ks. alla) viimeistään 1.2.2017 mennessä, minkä jälkeen tieteelliset artikkelit käyvät läpi referee-menettelyn. Vuosikirja julkaistaan Ortodoksisten Pappien Liiton vuosijuhlana 26.9.2017. Se tulee myös ilmestymään rinnakkaisjulkaisuna (open access) Ortodoksian verkkosivulla.

Artikkelin laajuus on 45 000–60 000 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien). Siihen liitetään 3000 merkin laajuinen englanninkielinen tiivistelmä, jota ei lasketa kokonaismerkkimäärään. Puheenvuoron tai katsauksen enimmäislaajuus on 20 000 merkkiä, tutkimusesittelyn 25 000 merkkiä ja kirja-arvion 4000 merkkiä.

Tarkemmat tekniset ohjeet kirjoittajille ovat saatavilla julkaisun päätoimittaja Pekka Metsolta, pekka.metso@uef.fi.

Ortodoksian toimituskunta

Ari Koponen
Pekka Metso
isä Mikael Sundkvist
Maria Takala-Roszczenko
Grant White

***

ORTODOKSIA: A peer-reviewed journal published by the Finnish Orthodox Clergy Association and the Department of Orthodox Theology, University of Eastern Finland

CALL FOR PAPERS

Ortodoksia Vol. 57 (2017)

Theme: Language and translations

Ortodoksia Vol. 57 invites proposals addressing questions concerning liturgical language and translations in the past and the present. Possible topics include:

  • Sacred language vs. vernacular
  • The development and publication of Orthodox liturgical texts in Finnish
  • Problems of translating sacred texts
  • Language and nationality in the Church

As context, proposals may also note the 500th anniversary of Martin Luther’s Reformation or the 100th anniversary of the Republic of Finland.

Ortodoksia welcomes proposals for scientific articles, reports and addresses, research reviews and book reviews. Manuscripts, written in Finnish, Swedish or English, should be sent to the Editor-in-Chief (see below) by 1 February 2017. Scientific articles will be peer-reviewed. The new journal will be launched on 26 September 2017 at the annual meeting of the Finnish Orthodox Clergy Association. It will also be available (open access) on Ortodoksia’s forthcoming website.

The length of a peer-reviewed article is 45,000–60,000 character (with spaces). A summary of 3,000 characters (not included in the total) must be included in the manuscript. Maximum length for a research review is 25,000 characters, 20,000 characters for a report or address, and 4,000 characters for a book review.

For full editorial guidelines, please contact the journal’s Editor-in-Chief, Pekka Metso, at pekka.metso@uef.fi.

Editorial Board of Ortodoksia

Ari Koponen
Pekka Metso
Fr Mikael Sundkvist
Maria Takala-Roszczenko
Grant White

ORTODOKSIA

A peer-reviewed journal published by the Finnish Orthodox Clergy Association

and the Department of Orthodox Theology, University of Eastern Finland

CALL FOR PAPERS

Ortodoksia Vol. 57 (2017)

Theme: Language and translations

Ortodoksia Vol. 57 invites proposals addressing questions concerning liturgical language and translations in the past and the present. Possible topics include:

 

·         Sacred language vs. vernacular

·         The development and publication of Orthodox liturgical texts in Finnish

·         Problems of translating sacred texts

·         Language and nationality in the Church

 

As context, proposals may also note the 500th anniversary of Martin Luther’s Reformation or the 100th anniversary of the Republic of Finland.

Ortodoksia welcomes proposals for scientific articles, reports and addresses, research reviews and book reviews. Manuscripts, written in Finnish, Swedish or English, should be sent to the Editor-in-Chief (see below) by 1 February 2017. Scientific articles will be peer-reviewed. The new journal will be launched on 26 September 2017 at the annual meeting of the Finnish Orthodox Clergy Association. It will also be available (open access) on Ortodoksia’s forthcoming website.

The length of a peer-reviewed article is 45,000–60,000 character (with spaces). A summary of 3,000 characters (not included in the total) must be included in the manuscript. Maximum length for a research review is 25,000 characters, 20,000 characters for a report or address, and 4,000 characters for a book review.

For full editorial guidelines, please contact the journal’s Editor-in-Chief, Pekka Metso, at pekka.metso@uef.fi.

Editorial Board of Ortodoksia

Ari Koponen

Pekka Metso

Fr Mikael Sundkvist

Maria Takala-Roszczenko

Grant White