| Pekka Rautio

Karjalan teologisen seuran yleisöilta 29.11.2016

KTS3 logo

Tervetuloa Karjalan teologisen seuran tapahtumiin:

Tiistaina 29.11. klo 18.00 yleisöilta, Itä-Suomen yliopisto, Agora-rakennuksen sali AT100. Professori Hannu Mustakallio alustaa aiheesta Suomen Kirkkohistoriallinen Seura ja Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura 125 vuotta – yhteinen perustaminen ja Kirkkohistoriallisen seuran alkuvaiheet.

Suomen kirkkohistoriallinen seura ja Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura ovat teologisia seuroja, joilla on yhteiset syntyvaiheet. Kummankin seuran perustamista valmisteltiin vuodesta 1887 alkaen yksityisissä pappeinkokouksissa. Kuopiossa 1889 pidetty kokous teki varsinaisen perustamispäätöksen. Keisarillinen senaatti vahvisti kummankin seuran säännöt kesäkuussa 1891.

Seurojen perustaminen liittyi sekä kirkollisiin uudistuspyrkimyksiin että kansanvalistusintoon ja suomen kielen aseman kohottamiseen. Kirkkohistoriallinen seura pyrki kartuttamaan kansakunnan henkisiä varantoja vanhoja lähteitä julkaisemalla. Teologinen kirjallisuusseura puolestaan tavoitteli suomenkielisen uskonnollisen kirjallisuuden yleiskustantajan roolia. Yliopistoteologien rooli oli seuroja perustettaessa melko vähäinen. Kirkkohistoriallisen seuran sijaintipaikkana on koko ajan ollut Helsinki, mutta Teologinen kirjallisuusseura toimi aluksi piispankaupungeista Kuopiosta ja Savonlinnasta käsin.

 

HUOM! Yleisöillan alustaja ja teema ovat vaihtuneet aiemmin ilmoitetusta. Dosentti Mikko Malkavaara on joutunut sairastumisen vuoksi peruuttamaan tulonsa Joensuuhun. Järjestäjät toivovat, että teemaan: Intian kirkot, kasti ja nouseva dalit-liike voidaan palata vielä ensi vuoden puolella.

Lisätietoja: Karjalan teologinen seura

KTS3 logo