| Pekka Rautio

Hy­väk­sy­vä tun­nus­ta­mi­nen ra­ken­taa mo­ni­kult­tuu­ris­ta yh­teis­kun­taa

Recognition ingressi

Helsingin yliopistolla 26.–28.5.2016 järjestettävässä Reflections on Recognition -konferenssissa tarkastellaan hyväksyvän tunnustamisen historiallista taustaa sekä teorianmuodostusta erityisesti uskonnollisessa kontekstissa.

− Hyväksyvä tunnustaminen on tärkeä tutkimuskohde, koska se liittyy perustavalla tavalla inhimillisen elämän normatiivisten, psykologisten, sosiaalisten ja poliittisten ulottuvuuksien muodostumiseen, tutkijatohtori Ritva Palmén ja yliopistotutkijat, dosentti Heikki J. Koskinen ja dosentti Maijastina Kahlos teologisesta tiedekunnasta toteavat.

− Tunnustusteoria tarkastelee identiteettien luonnetta ja rakentumista. Se tutkii myös erilaisten uskontojen ja kulttuurien vuorovaikutusta. Tällaiset kysymykset ovat nykypäivän yhteiskunnallisessa tilanteessa erityisen ajankohtaisia, kiinnostavia ja merkittäviä.

Konferenssissa käsiteltävät kysymykset liittyvät tiiviisti teologisessa tiedekunnassa toimivan, Suomen Akatemian rahoittaman Järki ja uskonnollinen hyväksyminen  -tutkimuksen huippuyksikön (Centre of Excellence in Reason and Religious Recognition) keskeisimpiin tutkimuskohteisiin.

Huippuyksikössä kysytään, miten uskonnolliset ryhmät ovat hyväksyneet tai tunnustaneet muita yhteiskunnan toimijoita sekä miten uskonnot ovat olleet erilaisissa yhteiskunnissa hyväksyttyjä.

Yksikön tutkijat pyrkivät hahmottamaan historiallisia kehityskulkuja uskonnolliselle ajattelulle ja käyttäytymiselle sekä luomaan sellaisia nykypäivän uskonnollisen hyväksymisen malleja, jotka auttavat monikulttuurisen yhteiskunnan keskinäisen arvonannon lisäämisessä.

Pai­kal­la tun­nus­tus­teo­rian huip­pu­tut­ki­joi­ta

Kotimaisia puhujia konferenssiin saapuu kymmenen ja ulkomailta kutsuttuja seitsemän. Mukana on tunnustusteorian kansainvälisiä ja suomalaisia ykkösnimiä, muun muassa Simon Thompson (University of the West of England), Hartmut Leppin (Goethe-Universität Frankfurt am Main), Heikki Ikäheimo (University of New South Wales) ja Arto Laitinen (Tampereen yliopisto).

− Ensisijaisena tavoitteenamme on tuottaa konferenssiesitelmistä korkeatasoinen kansainvälinen tutkimusjulkaisu. Lisäksi tarjolla on erinomaiset puitteet monimuotoiselle keskustelulle ja kansainväliselle tutkimukselliselle vuorovaikutukselle, Koskinen kertoo.

Lisätietoja Reflections on Recognition -konferenssista Helsingin yliopiston tapahtumakalenterista.