| Pekka Rautio

Ortodoksisuuden tutkijana -symposiumi 21.–22.4.2016

logo

Ortodoksisuutta tutkitaan Suomessa useilla tieteenaloilla. Tutkimukset voivat keskittyä kokonaan tai koskettaa vain joltakin osin ortodoksisen kirkon traditiota: teologiaa, historiaa, kulttuuria, kansanperinnettä, kirkkotaidetta, musiikkia. Moni tutkija on kuitenkin yksinäinen omalla alallaan ja kaipaa tutkijayhteisöä.

Joensuussa ensi kertaa järjestettävä symposiumi avaa foorumin ortodoksisuuden tutkijoille alasta tai uskontokunnasta riippumatta. Kaksipäiväiseen symposiumiin kutsutaan esitelmiä, jotka esittelevät tehtyjä tai tekeillä olevia tutkimuksia käytännönläheisestä näkökulmasta. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi

• tutkimusprosessiin, menetelmien valintaan

• aineiston keruuseen, käyttöön ja säilytykseen

• kohdattuihin haasteisiin ja niiden ratkaisuihin

• positioon tutkijana omassa yhteisössä (yliopisto, kirkko, yhteiskunta).

 

Tavoitteena on eri tutkimusalojen verkostoituminen ja käytännöllinen vertaistuki.

Esitelmien pituus on 20 min. + 10 min. keskustelu. Symposiumin kieli on (pääasiassa) suomi. Esitelmistä ei ole suunnitteilla yhteisjulkaisua.

Osallistujat vastaavat matka- ja majoituskustannuksista itse.

logo

Järjestäjä: Teologian osasto, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Ilmoittautumiset 31.3.2016 mennessä: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/13381/lomake.html

Lisätietoja: Pekka Metso, pekka.metso@uef.fi, Maria Takala-Roszczenko, maria.takala@uef.fi