| Pekka Rautio

Virsien merkitys perustuu vuorovaikutukseen – uuden tutkimusjulkaisun tiedotustilaisuus 3.3.

HSS etukansi teol

HSS etukansi teolVirsien laulaminen rakentaa yhteisöllisyyttä, jolla on yhtymäkohta sekä perinteisiin että nykypäivään, todetaan Kirkon tutkimuskeskuksen 3.3.2016 julkistettavassa Hymn, Song, Society -teoksessa. Teos käsittelee virsien merkitystä kirkossa ja yhteiskunnassa, virsikirjojen sisältöjä eri maissa sekä hengellisiin lauluihin liittyviä kokemuksia. Kirja sisältää yhteensä kymmenen tieteellistä artikkelia pääosin pohjoismaisilta virsien ja hengellisten laulujen tutkijoilta.

Virret ja hengelliset laulut eivät elä vain kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sisällä. Niillä on ollut merkittävä rooli sekä uskonnollisessa että yhteiskunnallisessa kontekstissa jo ennen kristinuskon aikaa, eikä niiden merkitys ole vähentynyt, Hymn, Song, Society -teoksessa tiivistetään.

− Virsien käyttö ja merkitys ovat muuntuneet ja jalostuneet vuosisatojen aikana. Jotta tämä kehitys voi jatkua, virsien sanojen ja musiikin pitää kommunikoida sekä niiden alkuperäisen kontekstin että nykypäivän maailman kanssa, toteaa teokseen kirjoittanut brittiläinen tutkija ja virsien sanoittaja Andrew Pratt.

Suomalainen virsikirja uudistuu ensi syksynä, kun käyttöön otetaan 79 uutta virttä sisältävä lisävihko.

Yhteiskunnan kulttuurinen ja uskonnollinen monimuotoisuus näkyy myös virsikirjoissa

Norjalainen musiikkikasvatuksen väitöskirjatutkija Ragnhild Strauman käsittelee artikkelissaan uusinta norjalaista vuoden 2013 virsikirjaa, johon on ensimmäistä kertaa otettu mukaan myös saamelaisen väestön virsitekstejä. Straumanin mukaan saamelaisperäisten virsien valikoima on vahvasti sidoksissa norjalaisiin ja ruotsalaisiin virsiin, jotka on käännetty eri saamelaiskielille. Mukana on lisäksi saamelaisten säveltämiä ja sanoittamia omia virsiä.

Hymn, Song, Society -teoksessa tuodaan vahvasti esille, että virret ja hengelliset laulut muodostuvat merkityksellisiksi yksilöllisissä kokemuksissa.

− Laulut voivat myös tukea toipumisprosesseja, kuten päihteistä vapautumista, kirjoittaa dosentti Pekka Lund artikkelissaan, joka esittelee tutkimusta entisten päihteidenkäyttäjien henkilökohtaisista kertomuksista.

Jo aiemmissa tutkimuksissa on todettu uskonnon ja spiritualiteetin vaikutus kuntoutumisprosessiin, mutta hengelliset laulut ovat Lundin tutkimuksen mukaan tuoneet erityistä henkilökohtaista merkitystä kunkin omaan elämäntarinaan.

Hymn, Song, Society -teoksen artikkelit pohjautuvat kansainvälisen hymnologian alan konferenssin esitelmiin, joka järjestettiin Espoossa syksyllä 2014. Kirjan ovat toimittaneet TT, dosentti Tapani Innanen Helsingin yliopistosta ja YTT, tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta.

 

Kirja julkistetaan torstaina 3.3. klo 14.00 alkaen Kirkkohallituksessa (Mikael-sali, Kirkon talo, Eteläranta 8, Helsinki) osana Pyhyys-symposiumia. Tervetuloa julkistamistilaisuuteen!

Kirjaa myy verkkokauppa Grano Oy.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori, dosentti Tapani Innanen, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, s-posti: tapani.innanen@helsinki.fi

Tutkija Veli-Matti Salminen, Kirkon tutkimuskeskus, s-posti: veli-matti.salminen@evl.fi

 

Kannen kuva: Maria Ojanperä