| Pekka Rautio

Uskonnon ja kehityksen suhde kriittisen tutkimuksen kohteena uudessa artikkelikokoelmassa (7.12.2015)

Uskonto ja kehitys

Elina Vuola (toim.) Uskonto ja kehitys – Näkökulmia suomalaiseen kehitysyhteistyöhön ja -tutkimukseen, SKS 2015, 230 s.

Uskonto ja kehitys

Mitä kehitys tarkoittaa uskonnon näkökulmasta? Mitä tekevät uskonnollistaustaiset kehitysyhteistyöjärjestöt – edistävätkö vai estävätkö ne kehitystä ja inhimillistä hyvinvointia? Mitä tarkoittaa uskonnon lukutaito? Mikä on lähetystyön ja kehitysyhteistyön suhde?

Lähetysjärjestöt ja muut uskonnollistaustaiset järjestöt ovat perinteisesti olleet keskeisessä asemassa kehitysyhteistyön toteutuksessa. Tulevaisuudessa niiden rooli voimistuu entisestään kehitysrahoituksen pohjan muuttuessa. Siksi on tärkeää, että uskonnollistaustaisia toimijoita tarkastellaan monipuolisesti, kriittisesti ja niiden erityisluonnetta ymmärtäen.

Uskonnon ja kehityksen suhdetta on yleensä tarkasteltu kapeasti ja yksipuolisesti niin kehitystutkimuksessa ja -politiikassa kuin uskonnontutkimuksessakin. Viime vuosina tieteenalojen välisen vuoropuhelun puuttuminen ja pinnallinen suhtautuminen uskontoon ovat korvautuneet tuoreilla näkökulmilla, mutta suomeksi aiheesta ei ole vielä juuri kirjoitettu. Juuri ilmestynyt artikkelikokoelma Uskonto ja kehitys – Näkökulmia suomalaiseen kehitysyhteistyöhön ja tutkimukseen paikkaa tätä aukkoa.

Uskonto ja kehitys tarjoaa tutkittua tietoa ja tuoreita näkökulmia uskonnon ja kehityksen problematiikasta käytävään keskusteluun. Kirjassa peräänkuulutetaan uskonnon lukutaitoa sekä esitetään kymmenen teesiä, jotka auttavat ymmärtämään uskonnon ja kehityksen suhdetta nykyaikana. Teos tarkastelee aihetta suomalaisen yhteiskunnan kannalta.

Teoksen on toimittanut Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan akatemiaprofessori Elina Vuola. Teoksen kirjoittajat ovat tutkijoita, jotka useimmat ovat myös toimineet järjestökentällä kehityskysymysten ammattilaisina. He ovat tehneet kenttätyötä erityisesti Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Lisätiedot: Elina Vuola, elina.vuola@helsinki.fi
Arvostelukappaleet: markkinointikoordinaattori Mirka Vesala, mirka.vesala@finlit.fi, 050 490 0245

Teos on saatavissa SKS:n verkkokaupasta www.finlit.fi/kirjat, Tiedekirjan myymälästä (Snellmaninkatu 13, Helsinki) ja hyvin varustetuista kirjakaupoista verkossa ja kautta maan.

Uskonto ja kehitys SKS