| Pekka Rautio

SKHS:n joulukuun Uuden tutkimuksen ilta 7.12. – teemana Inkerin kirkko

Suomen kirkkohistoriallisen seuran Uuden tutkimuksen ilta

maanantaina 7.12.2015 kello 17.15
Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa (Vuorikatu 3, 5B krs.).

Jyrki Paaskoski: Uusia tutkimusnäkökulmia Inkerin kirkon historiaan

Inkerin kirkon neljä vuosisataa, Kansa, kulttuuri, identiteetti

Inkerin kirkon neljä vuosisataa -teoksen alaotsikoksi on nostettu määreet ”Kansa, kulttuuri, identiteetti”. Kirjoittajien tavoitteena ei ole ollut tarkastella ainoastaan Inkerin kirkon ja seurakuntien tai inkeriläisten hengellistä elämää, vaan kirjassa on pyritty laajasti pohtimaan sitä, miten kirkko ylläpiti, vahvisti ja säilytti inkeriläisten identiteettiä niissä valtavissa muutoksissa, joita sen viimeiseen 400 vuoteen on sisältynyt.

Valtiollisista ja yhteiskunnallisista muutoksista huolimatta Inkerin kansa säilytti identiteettinsä ainutlaatuisen ytimen, ja sen tarkasteleminen on ollut tutkijoiden yhteisenä tavoitteena. Samalla kirja haluaa osallistua ja ottaa kantaa aikaisempaan Inkeri-tutkimukseen ja avata nykyhetkestä käsin nousevia uusia näkökulmia Inkerin kirkon ja inkeriläisten 400-vuotiseen historiaan. Kirja kertoo hienovaraisella tavalla myös siitä, että Inkeri-tutkimuksessa on tapahtumassa paradigmaattisia muutoksia. Uhriajattelun sijaan kirjassa korostetaan historiallista kontekstualisointia, tehdään komparaatioita ja tutkitaan horisontaalisten ja aikajänteeltään pitkien mentaalisten tasojen kautta avautuvia ylihistoriallisia näköaloja.

Teoksen kirjoittajia ovat FT Mika Sivonen (Uef), dos. FT. Jyrki Paaskoski (HY), prof. emer. Eino Murtorinne (HY), TM Varpu Myllyniemi (HY) prof. emer. Jouko Sihvo (HY). Tilaisuudesta on mahdollista ostaa teos tekijöiltä alennettuun hintaan. Sen voi myös tilata Heli Sundholmilta heli.sundholm[at]suomenlahetysseura.fi.

Uuden tutkimuksen illat ovat kaikille avoimia esitelmätilaisuuksia, joihin seura toivottaa lämpimästi tervetulleeksi niin Suomen kirkkohistoriallisen seuran jäsenet, yliopistolaiset kuin kaikki muut esitelmien aiheista kiinnostuneet.

Lisätietoja:

Sanna Supponen, sihteeri/secretary
Suomen kirkkohistoriallinen seura/The Finnish Society of Church History
PL 4/P.O.B. 4
00014 Helsingin yliopisto/00014 University of Helsinki
info@skhs.fi

http://www.skhs.fi

http://www.facebook.com/SuomenKirkkohistoriallinenSeura