| Pekka Rautio

SKHS:n Uuden tutkimuksen ilta 2.11.2015: Juutalaiset suomalaisten kristittyjen silmin 1900-luvun alkupuolella

Suomen kirkkohistoriallisen seuran marraskuun uuden tutkimuksen ilta Maanantaina 2.11. kello 17.15. Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa (Vuorikatu 3, 5B krs.).

Juutalaiset suomalaisten kristittyjen silmin 1900-luvun alkupuolella:

TM Paavo Ahonen: Antisemitismi Suomen ev-lut kirkossa 1918–1932

Monista muista Euroopan maista poiketen Suomessa ei koskaan ole sorruttu laajoihin juutalaisvastaisiin toimiin, ja siksi on valitettavan usein tulkittu myös antisemitististen ajatusten pysähtyneen maamme rajoille. Ennakkoluuloinen suhteutuminen juutalaisiin ei itsenäisyyden alussa ollut kuitenkaan harvinaista, vaan jopa varsin tavallista. Suomi ei siis tältä osin ollut poikkeus. Mitä juutalaisista ajateltiin? Mitkä juutalaisvastaiset ajatukset ja stereotypiat elivät myös suomalaisessa yhteiskunnassa? Mihin ajatuksiin ja tapahtumiin juutalaisvastaiset näkemykset liittyivät? Ja oliko tältä osin suomalaisessa ajattelussa jotain omintakeista? Näitä kysymyksiä pohditaan esitelmässä, joka liittyy valmisteilla olevaan väitöskirjaan ”Antisemitismi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1917–1932”.

VTT Timo Stewart: Ja sana tuli valtioksi – Suomalaisen kristillisen sionismin aatehistoria

Monet suomalaiset kristityt seurasivat Israelin valtion perustamista vuonna 1948 suurella mielenkiinnolla ja tervehtivät tapahtumaa innokkaasti. Varaukseton tuki oli rakentunut edeltävän puolen vuosisadan aikana, jolloin tieto Palestiinasta oli tullut lähinnä matkailijoiden, lähetystyöntekijöiden ja profetiakirjailijoiden kautta. Sionistien kamppailussa nähtiin kaikuja suomalaisten omista kokemuksista ja erityisesti talvisodasta. Monille suomalaisille kristillisille sionisteille kyse oli kuitenkin vielä politiikkaa suuremmasta asiasta. He näkivät Lähi-idän tapahtumien osoittavan Jumalan olemassaolon, Raamatun luotettavuuden – sekä tietyn raamatunlukutavan oikeutuksen.

Uuden tutkimuksen illat ovat kaikille avoimia esitelmätilaisuuksia, joihin seura toivottaa lämpimästi tervetulleeksi niin Suomen kirkkohistoriallisen seuran jäsenet, yliopistolaiset kuin kaikki muut esitelmien aiheista kiinnostuneet.

kello 16 alkaen ennen Uuden tutkimuksen iltaa järjestetään seuran sääntömääräinen syyskokous, johon jäsenet ovat tervetulleita. Kokouksessa käsitellään mm. toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2016 sekä valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Lisätietoja:

Sanna Supponen, sihteeri/secretary

Suomen kirkkohistoriallinen seura/The Finnish Society of Church History
PL 4/P.O.B. 4
00014 Helsingin yliopisto/00014 University of Helsinki
info@skhs.fi
p. 040 4427 169

http://www.skhs.fi
http://www.facebook.com/SuomenKirkkohistoriallinenSeura