| Pekka Rautio

Luonnontieteilijöiden ja teologien keskusteluryhmän yhteisessä kannanotossa vaaditaan nopeaa toimintaa ilmastonmuutoksen haittojen lieventämiseksi (11.8.2015)

Yhteensä 17 luonnontieteilijästä ja teologista koostuva keskusteluryhmä julkaisi tiistaina 11.8.2015 kannanoton, jossa vaaditaan nopeaa toimintaa ilmastonmuutoksen haittojen lieventämiseksi.

Kannanoton taustalla ovat ryhmän yhteiset keskustelut kahden vuoden ajalta, joissa on käsitelty muun muassa luonnontieteen ja uskontojen suhdetta, ihmiskäsitystä, vastuullisuutta, ekosysteemin toimintaa ja tieteellistä kieltä.

Ryhmän tavoitteena on ollut tieteidenvälisen keskinäisen ymmärryksen kasvattaminen, ajankohtaisten eettisten haasteiden käsittely sekä verkoston luominen erilaisten tapahtumien mahdollista järjestämistä varten. Aloitteellisina ryhmän toimijoina ovat olleet sekä luonnontieteen että teologian tutkijat.

Keskusteluryhmää eniten puhututtanut eettinen kysymys on ollut ilmastonmuutos

− Se on vaikea aihe, jonka hahmottamiseen tarvitaan nimenomaan monitieteellistä keskustelua, ryhmä toteaa kannanotossaan.

Ryhmän mukaan ilmastonmuutosta koskevat tutkimustulokset tuovat esiin tarpeen yhteiskunnalliselle murrokselle, joka on niin suuri, että sitä voisi kuvailla maailmankatsomukselliseksi muutokseksi: Määräävänä arvona tulee olla kestävä kehitys, ei taloudellinen kasvu.

− Ongelmien juuret ovat elämäntavassa, joka perustuu siihen, että jatkuvasti halutaan lisää aineellista hyötyä. Elämän mielekkyyttä ja yhteiskunnan menestystä ei enää voida mitata kulutuksen kasvamisella. Tarvitaan todellisuuskäsityksen muutosta, jossa elämän mielekkyys syntyy pikemminkin merkityksellisistä suhteista toisiin ihmisiin ja ympäröivään todellisuuteen, keskusteluryhmän toisena puheenjohtajana toimiva Espoon piispa Tapio Luoma arvioi.

Erityisesti ilmastokannanotossa tuodaan esille seuraavat seikat:

  • Luonnontieteellisiin tutkimustuloksiin perustuvat ilmastonmuutoksen riskit tulee ottaa vakavasti eettisessä ja poliittisessa pohdinnassa, ja on etsittävä toimenpiteitä elämän suojelemiseksi.
  • Tämä merkitsee, että energiapolitiikkaa on uudistettava sekä Suomessa että globaalisti. Suomessa on lisättävä kestävää uudistuvan energian tuotantoa ja parannettava energiatehokkuutta. Energian kulutusta on vähennettävä. Se on mahdollista, jos tahtoa löytyy.
  • Kirkko on pitkään kampanjoinut kohtuullisen elämäntavan puolesta, esimerkiksi Ilmasto-ohjelmassaan (2008) ja Ekopaasto-kampanjalla. Perinteinen suomalainen kohtuullisuuden hyve on nostettava taas kunniaan ja elettävä todeksi sekä seurakunnissa että koko yhteiskunnassa.
  • Ilmastonmuutos on myös taloudellinen mahdollisuus, jos Suomesta löytyy rohkeutta panostaa ympäristötieteisiin ja -teknologiaan. On kyettävä luomaan taloudellinen malli, jossa kasvu ei ole ristiriidassa ympäristön hyvinvoinnin kanssa.
  • Lamaannuksen valtaan ei pidä jäädä. Toivoa on, jos ryhdymme toimimaan.

Monitieteellisiä keskusteluja tarvitaan sekä akateemisen tutkimuksen että käytännön sovellutusten kannalta

Nyt julkaistun ilmastokannanoton ohella ryhmä painottaa laaja-alaisen ja monitieteellisen ajatuksenvaihdon hyötyjä kaikille tieteenaloille.

− Tällä hetkellä etenkin luonnontieteellisissä opintokokonaisuuksissa on vain hyvin vähän mahdollisuuksia perehtyä monitieteelliseen keskusteluun. Tällaista olisi erittäin tärkeää sisällyttää jo kandidaatinopintoihin.

Luonnontieteilijöistä ja teologeista koostuvan keskusteluryhmän puheenjohtajina ovat toimineet Espoon piispa Tapio Luoma sekä akatemiaprofessori Markku Kulmala Helsingin yliopistosta.

Keskusteluryhmän jäseniä ovat: Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja, ELT, kansliapäällikkö, Jaana Husu-Kallio; TT, pastori Pauliina Kainulainen; TkT, professori Outi Krause; MMT, professori Jorma Kuparinen; TT, tutkijatohtori Rope Kojonen; TT, piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen; TM, ympäristöeetikko Suvielise Nurmi; FT, tutkimusprofessori Markus Olin; TT, tutkijatohtori Panu Pihkala; TT, professori Antti Raunio; FM, meteorologi Laura Riuttanen; TT, professori Risto Saarinen; TkT, professori Jyri Seppälä; TM, asiantuntija Ilkka Sipiläinen ja TT, dosentti Aku Visala.

 

*Lue lisää ilmastokannanotosta, luonnontieteilijöiden ja teologien keskusteluryhmästä ja ota haaste vastaan osoitteessa: http://www.ilmastokannanotto.fi/