| Pekka Rautio

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat vuodelle 2016 haettavissa

Kirkon tutkimuskeskus myöntää vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen.

Vuoden 2016 apurahat on haettavissa. Hakemukset on jätettävä viimeistään 11.9.2015 klo 23.59.

Sähköiseen apurahajärjestelmään pääset kirjautumaan tästä linkistä

Apurahoja myönnettäessä ovat etusijalla muutaman vuoden välein vaihtuvat painopistealueet. Vuosina 2014–2017 painopistealueet ovat seuraavat:

  • Kirkon usko ja uskon kieli nykyajan maailmassa
  • Kirkko auttajana ja yhteistyökumppanina (esim. vapaaehtoistyö, diakonia, kirkon kansainvälinen vastuu, syrjäytymisen ehkäisy)
  • Kirkon muuttuvat yhteisöt (esim. kirkon verkkoyhteisöt, jumalanpalvelusyhteisöt, jäsenten sitoutuminen, hengellinen elämä ja kristillinen identiteetti)
  • Uskonnollinen ja kulttuurinen moninaistuminen kirkossa ja yhteiskunnassa
  • Kirkon toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen (esim. seurakuntien yhdistyminen, talous, henkilöstö)

Muihinkin kohteisiin apurahoja on mahdollista saada.

Apurahoja myönnetään tutkimuskuluihin, ulkomaille suuntautuviin tutkimusmatkoihin sekä henkilökohtaiseksi apurahaksi. Niitä myönnetään vain ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeisiin tutkimuksiin, ei esimerkiksi pro gradu -töihin.

Lisätietoja: http://sakasti.evl.fi/ktkapurahat