| Pekka Rautio

Suomen Kulttuurirahaston apurahoja teologeille (27.2.2015)

Suomen Kulttuurirahasto jakoi apurahoina ennätykselliset 23 miljoonaa euroa vuosijuhlassaan 27.2. Apurahahakemuksia Kulttuurirahastolle tuli ennätysmäärä, 9 500 kappaletta. Vain 11 % hakijoista sai apurahan.

Helsingin yliopistoon myönnettiin 151 apurahaa. Teologeista apurahan saajien joukossa olivat:

  • Teol. maisteri Johanna Haapamäki kahden keskiaikaisen piispan pyhimyskuvien rakentamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, E. J. Sariolan rahastosta (24.000 euroa)
  • Teol. maisteri Elina Lapioja seurakuntien menestymistä antiikin yhteiskunnassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Alli Wiherheimon rahastosta (24.000 euroa)
  • Teol. maisteri Sini Mikkola ruumiillisuuden merkitystä Martin Lutherin ihmiskäsityksessä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Liisa ja Onni Toivosen rahastosta (12.000 euroa)
  • M.A. Ivan Miroshnikov Ilves-kokoelman koptinkielisiä käsikirjoituksia käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Liisa ja Onni Toivosen rahastosta (24.000 euroa)
  • Teol. maisteri Timo Paananen varhaiskristillisiä tekstejä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Liisa ja Onni Toivosen rahastosta (24.000 euroa)
  • Teol. tohtori Mari Stenlund uskonnonvapauden ja mielenterveyttä koskevien oikeuksien yhteensovittamista käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Paavo Koskisen rahastosta (18.500 euroa)
  • Teol. tohtori Eija Hanhimäki moraalista vuorovaikutusta käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta (28.000 euroa)
  • Teol. maisteri Pia-Maria Niemi yläkoulun juhlia ja muita yhteisiä tapahtumia yhteisöllisyyden ja aktiivisen kansalaisuuden näkökulmista käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta (12.000 euroa)
  • Teol. maisteri Vesa Åhs integroitua katsomusopetusta suomalaisessa koulujärjestelmässä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Mikael Soinisen rahastosta (24.000 euroa)

Parhaimmat onnittelut!

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa.

Lisätiedot osoitteesta www.skr.fi